robi walk_ array co to jest
Jak użyć w PHP Apply a user function to every member of an array błędy. Zastosowanie bool array.
Znaczenie robi walk_ array definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji array_walk()

Nazwa funkcji: array_walk()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Apply a user function to every member of an array
Zastosowanie w programowaniu: bool array_walk ( array &array, callback funcname [, mixed userdata] )
Wersja PHP dla programisty (PHP 3 >= 3.0.3, PHP 4, PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik A .