robi recursive_ walk_ array co to jest
Jak użyć w PHP Apply a user function recursively to every member of an array błędy. Zastosowanie.
Znaczenie robi recursive_ walk_ array definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji array_walk_recursive()

Nazwa funkcji: array_walk_recursive()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Apply a user function recursively to every member of an array
Zastosowanie w programowaniu: bool array_walk_recursive ( array &input, callback funcname [, mixed userdata] )
Wersja PHP dla programisty (PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik A .