robi options_ assert co to jest
Jak użyć w PHP Set/get the various assert flags błędy. Zastosowanie mixed assert_options ( int what.
Znaczenie robi options_ assert definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji assert_options()

Nazwa funkcji: assert_options()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Set/get the various assert flags
Zastosowanie w programowaniu: mixed assert_options ( int what [, mixed value] )
Wersja PHP dla programisty (PHP 4, PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik A .