copy_ method_ classkit co to jest
Jak użyć w PHP Copies a method from class to another błędy. Zastosowanie bool classkit_method_copy.
Znaczenie copy_ method_ classkit definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji classkit_method_copy()

Nazwa funkcji: classkit_method_copy()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Copies a method from class to another
Zastosowanie w programowaniu: bool classkit_method_copy ( string dClass, string dMethod, string sClass [, string sMethod] )
Wersja PHP dla programisty (PECL)

PHP przykład użycia classkit_method_copy pomoc. Jak działa classkit_method_copy kod programu. Wykorzystanie kodu classkit_method_copy w programie PHP8. Obsługa funkcji classkit_method_copy w klasie.

Inne metody jak PHP CLASSKIT_METHOD_COPY w programowaniu PHP w Słownik C .

  • Dodano:
  • Autor: