rename_ method_ classkit co to jest
Jak użyć w PHP Dynamically changes the name of the given method błędy. Zastosowanie bool classkit.
Znaczenie rename_ method_ classkit definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji classkit_method_rename()

Nazwa funkcji: classkit_method_rename()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Dynamically changes the name of the given method
Zastosowanie w programowaniu: bool classkit_method_rename ( string classname, string methodname, string newname )
Wersja PHP dla programisty (PECL)

PHP przykład użycia classkit_method_rename pomoc. Jak działa classkit_method_rename kod programu. Wykorzystanie kodu classkit_method_rename w programie PHP8. Obsługa funkcji classkit_method_rename w klasie.

Inne metody jak PHP CLASSKIT_METHOD_RENAME w programowaniu PHP w Słownik C .

  • Dodano:
  • Autor: