preferences_ viewer_ set co to jest
Jak użyć w PHP How to show the document in the viewer błędy. Zastosowanie bool cpdf_set_viewer.
Znaczenie preferences_ viewer_ set definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji cpdf_set_viewer_preferences()

Nazwa funkcji: cpdf_set_viewer_preferences()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: How to show the document in the viewer
Zastosowanie w programowaniu: bool cpdf_set_viewer_preferences ( int pdfdoc, array preferences )
Wersja PHP dla programisty (PHP 3 >= 3.0.9, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

PHP przykład użycia cpdf_set_viewer_preferences pomoc. Jak działa cpdf_set_viewer_preferences kod programu. Wykorzystanie kodu cpdf_set_viewer_preferences w programie PHP8. Obsługa funkcji cpdf_set_viewer_preferences w klasie.

Inne metody jak PHP CPDF_SET_VIEWER_PREFERENCES w programowaniu PHP w Słownik C .

  • Dodano:
  • Autor: