db2_field_scale wykorzystanie co to jest
Jak użyć w PHP Returns the scale of the indicated column in a result set błędy. Zastosowanie int.
Znaczenie db2_field_scale wykorzystanie definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji db2_field_scale()

Nazwa funkcji: db2_field_scale()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Returns the scale of the indicated column in a result set
Zastosowanie w programowaniu: int db2_field_scale ( resource stmt, mixed column )
Wersja PHP dla programisty (PECL)

PHP przykład użycia db2_field_scale pomoc. Jak działa db2_field_scale kod programu. Wykorzystanie kodu db2_field_scale w programie PHP8. Obsługa funkcji db2_field_scale w klasie.

Funkcja Returns Name Space Prefix Of Node:
Jak działa returns the scale of the indicated column in a result set co to jest.
Funkcja Dumps The Result From A XSLT-Transformation Into A File:
Jak działa returns the scale of the indicated column in a result set definicja.
Funkcja Prints A Backtrace:
Jak działa returns the scale of the indicated column in a result set co znaczy.
Funkcja Loads A DOTNET Module:
Jak działa returns the scale of the indicated column in a result set słownik.
Funkcja Adds A Namespace Declaration To A Node:
Jak działa returns the scale of the indicated column in a result set znaczenie.

Inne metody jak PHP DB2_FIELD_SCALE w programowaniu PHP w Słownik D .

  • Dodano:
  • Autor: