encodes data with mime base64 co to jest
Encodes Data With Mime Base64, Decodes Data Encoded With Mime Base64, Convert Binary Data Into.
Znaczenie encodes data with mime base64 definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na B

PHP (skrót od angielskiej nazwy "PHP: Hypertext Preprocessor") to język programowania, który jest szczególnie popularny w branży IT i jest często używany do tworzenia aplikacji internetowych oraz skromnych stron internetowych. PHP jest językiem skryptowym, co oznacza, że jest interpretowany przez serwer internetowy i nie wymaga kompilacji przed uruchomieniem.

 • Jak działa bcadd wywołanie funkcji Add two arbitrary precision numbers, błędy i użycie string bcadd ( string left_operand, string right_operand [, int scale] ).
 • Jak działa bccomp wywołanie funkcji Compare two arbitrary precision numbers, błędy i użycie int bccomp ( string left_operand, string right_operand [, int scale] ).
 • Jak działa bcdiv wywołanie funkcji Divide two arbitrary precision numbers, błędy i użycie string bcdiv ( string left_operand, string right_operand [, int scale] ).
 • Jak działa bcmod wywołanie funkcji Get modulus of an arbitrary precision number, błędy i użycie string bcmod ( string left_operand, string modulus ).
 • Jak działa bcmul wywołanie funkcji Multiply two arbitrary precision number, błędy i użycie string bcmul ( string left_operand, string right_operand [, int scale] ).
 • Jak działa bcpow wywołanie funkcji Raise an arbitrary precision number to another, błędy i użycie string bcpow ( string x, string y [, int scale] ).
 • Jak działa bcpowmod wywołanie funkcji Raise an arbitrary precision number to another, reduced by a specified modulus, błędy i użycie string bcpowmod ( string x, string y, string modulus [, int scale] ).
 • Jak działa bcscale wywołanie funkcji Set default scale parameter for all bc math functions, błędy i użycie bool bcscale ( int scale ).
 • Jak działa bcsqrt wywołanie funkcji Get the square root of an arbitrary precision number, błędy i użycie string bcsqrt ( string operand [, int scale] ).
 • Jak działa bcsub wywołanie funkcji Subtract one arbitrary precision number from another, błędy i użycie string bcsub ( string left_operand, string right_operand [, int scale] ).
 • Jak działa exe_ load_ bcompiler wywołanie funkcji Reads and creates classes from a bcompiler exe file, błędy i użycie bool bcompiler_load_exe ( string filename ).
 • Jak działa load_ bcompiler wywołanie funkcji Reads and creates classes from a bz compressed file, błędy i użycie bool bcompiler_load ( string filename ).
 • Jak działa class_ parse_ bcompiler wywołanie funkcji Reads the bytecodes of a class and calls back to a user function, błędy i użycie bool bcompiler_parse_class ( string class, string callback ).
 • Jak działa read_ bcompiler wywołanie funkcji Reads and creates classes from a filehandle, błędy i użycie bool bcompiler_read ( resource filehandle ).
 • Jak działa class_ write_ bcompiler wywołanie funkcji Writes an defined class as bytecodes, błędy i użycie bool bcompiler_write_class ( resource filehandle, string className [, string extends] ).
 • Jak działa constant_ write_ bcompiler wywołanie funkcji Writes a defined constant as bytecodes, błędy i użycie bool bcompiler_write_constant ( resource filehandle, string constantName ).
 • Jak działa footer_ exe_ write_ bcompiler wywołanie funkcji Writes the start pos, and sig to the end of a exe type file, błędy i użycie bool bcompiler_write_exe_footer ( resource filehandle, int startpos ).
 • Jak działa file_ write_ bcompiler wywołanie funkcji Writes a php source file as bytecodes, błędy i użycie bool bcompiler_write_file ( resource filehandle, string filename ).
 • Jak działa footer_ write_ bcompiler wywołanie funkcji Writes the single character , błędy i użycie bool bcompiler_write_footer ( resource filehandle ).
 • Jak działa function_ write_ bcompiler wywołanie funkcji Writes an defined function as bytecodes, błędy i użycie bool bcompiler_write_function ( resource filehandle, string functionName ).
 • Jak działa file_ from_ functions_ write_ bcompiler wywołanie funkcji Writes all functions defined in a file as bytecodes, błędy i użycie bool bcompiler_write_functions_from_file ( resource filehandle, string fileName ).
 • Jak działa header_ write_ bcompiler wywołanie funkcji Writes the bcompiler header, błędy i użycie bool bcompiler_write_header ( resource filehandle [, string write_ver] ).
 • Jak działa bzclose wywołanie funkcji Close a bzip2 file, błędy i użycie int bzclose ( resource bz ).
 • Jak działa bzcompress wywołanie funkcji Compress a string into bzip2 encoded data, błędy i użycie mixed bzcompress ( string source [, int blocksize [, int workfactor]] ).
 • Jak działa bzdecompress wywołanie funkcji Decompresses bzip2 encoded data, błędy i użycie mixed bzdecompress ( string source [, int small] ).
 • Jak działa bzerrno wywołanie funkcji Returns a bzip2 error number, błędy i użycie int bzerrno ( resource bz ).
 • Jak działa bzerror wywołanie funkcji Returns the bzip2 error number and error string in an array, błędy i użycie array bzerror ( resource bz ).
 • Jak działa bzerrstr wywołanie funkcji Returns a bzip2 error string, błędy i użycie string bzerrstr ( resource bz ).
 • Jak działa bzflush wywołanie funkcji Force a write of all buffered data, błędy i użycie int bzflush ( resource bz ).
 • Jak działa bzopen wywołanie funkcji Opens a bzip2 compressed file, błędy i użycie resource bzopen ( string filename, string mode ).
 • Jak działa bzread wywołanie funkcji Binary safe bzip2 file read, błędy i użycie string bzread ( resource bz [, int length] ).
 • Jak działa bzwrite wywołanie funkcji Binary safe bzip2 file write, błędy i użycie int bzwrite ( resource bz, string data [, int length] ).
 • Jak działa basename wywołanie funkcji Returns filename component of path, błędy i użycie string basename ( string path [, string suffix] ).
 • Jak działa codeset_ textdomain_ bind wywołanie funkcji Specify the character encoding in which the messages from theDOMAIN message catalog will be returned, błędy i użycie string bind_textdomain_codeset ( string domain, string codeset ).
 • Jak działa bindtextdomain wywołanie funkcji Sets the path for a domain, błędy i użycie string bindtextdomain ( string domain, string directory ).
 • Jak działa convert_ base wywołanie funkcji Convert a number between arbitrary bases, błędy i użycie string base_convert ( string number, int frombase, int tobase ).
 • Jak działa bindec wywołanie funkcji Binary to decimal, błędy i użycie number bindec ( string binary_string ).
 • Jak działa bin2hex wywołanie funkcji Convert binary data into hexadecimal representation, błędy i użycie string bin2hex ( string str ).
 • Jak działa decode_ base64 wywołanie funkcji Decodes data encoded with MIME base64, błędy i użycie string base64_decode ( string encoded_data ).
 • Jak działa encode_ base64 wywołanie funkcji Encodes data with MIME base64, błędy i użycie string base64_encode ( string data ).

PeHaPe programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć PHP. Programowanie w jezyku PHP.Z


Żeby zacząć programować w PHP, potrzebujesz tylko:

 1. Dostępu do serwera internetowego obsługującego PHP. Możesz skorzystać z serwera internetowego dostarczanego przez dostawcę usług internetowych lub zainstalować serwer internetowy na swoim komputerze. Najlepiej kup hosting PHP.
 2. Edytora tekstu lub środowiska programistycznego do pisania i edytowania kodu PHP. Możesz użyć darmowego edytora tekstu, takiego jak Notepad++ lub zainwestować w profesjonalne środowisko programistyczne, takie jak Eclipse z SDK dla PHP.
 3. Podstawowa wiedza na temat każdego języka programowania.