encyklopedia string co to jest
CO OZNACZA One-Way String Encryption (Hashing), Calculates The Crc32 Polynomial Of A String, Return.
Znaczenie encyklopedia string definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na C

PHP (skrót od angielskiej nazwy "PHP: Hypertext Preprocessor") to język programowania, który jest szczególnie popularny w branży IT i jest często używany do tworzenia aplikacji internetowych oraz skromnych stron internetowych. PHP jest językiem skryptowym, co oznacza, że jest interpretowany przez serwer internetowy i nie wymaga kompilacji przed uruchomieniem.

 • Jak działa Curl_Setopt wywołanie funkcji Set an option for a CURL transfer co to jest, błędy i użycie bool curl_setopt ( resource ch, int option, mixed value ).
 • Jak działa Curl_Version wywołanie funkcji Return the current CURL version definicja, błędy i użycie array curl_version ( [int version] ).
 • Jak działa Compact wywołanie funkcji Create array containing variables and their values co znaczy, błędy i użycie array compact ( mixed varname [, mixed ...] ).
 • Jak działa Count wywołanie funkcji Count elements in an array, or properties in an object słownik, błędy i użycie int count ( mixed var [, int mode] ).
 • Jak działa Current wywołanie funkcji Return the current element in an array znaczenie, błędy i użycie mixed current ( array &array ).
 • Jak działa Cal_Days_In_Month wywołanie funkcji Return the number of days in a month for a given year and calendar czym jest, błędy i użycie int cal_days_in_month ( int calendar, int month, int year ).
 • Jak działa Cal_From_Jd wywołanie funkcji Converts from Julian Day Count to a supported calendar co oznacza, błędy i użycie array cal_from_jd ( int jd, int calendar ).
 • Jak działa Cal_Info wywołanie funkcji Returns information about a particular calendar krzyżówka, błędy i użycie array cal_info ( [int calendar] ).
 • Jak działa Cal_To_Jd wywołanie funkcji Converts from a supported calendar to Julian Day Count najlepszy, błędy i użycie int cal_to_jd ( int calendar, int month, int day, int year ).
 • Jak działa Ccvs_Add wywołanie funkcji Add data to a transaction przykłady, błędy i użycie string ccvs_add ( string session, string invoice, string argtype, string argval ).
 • Jak działa Ccvs_Auth wywołanie funkcji Perform credit authorization test on a transaction encyklopedia, błędy i użycie string ccvs_auth ( string session, string invoice ).
 • Jak działa Ccvs_Command wywołanie funkcji Performs a command which is peculiar to a single protocol, and thus is not available in the general CCVS API jak działa, błędy i użycie string ccvs_command ( string session, string type, string argval ).
 • Jak działa Ccvs_Count wywołanie funkcji Find out how many transactions of a given type are stored in the system czy, jest, błędy i użycie int ccvs_count ( string session, string type ).
 • Jak działa Ccvs_Delete wywołanie funkcji Delete a transaction pojęcie, błędy i użycie string ccvs_delete ( string session, string invoice ).
 • Jak działa Ccvs_Done wywołanie funkcji Terminate CCVS engine and do cleanup work wyjaśnienie, błędy i użycie string ccvs_done ( string sess ).
 • Jak działa Ccvs_Init wywołanie funkcji Initialize CCVS for use opis, błędy i użycie string ccvs_init ( string name ).
 • Jak działa Ccvs_Lookup wywołanie funkcji Look up an item of a particular type in the database # informacje, błędy i użycie string ccvs_lookup ( string session, string invoice, int inum ).
 • Jak działa Ccvs_New wywołanie funkcji Create a new, blank transaction co to jest, błędy i użycie string ccvs_new ( string session, string invoice ).
 • Jak działa Ccvs_Report wywołanie funkcji Return the status of the background communication process definicja, błędy i użycie string ccvs_report ( string session, string type ).
 • Jak działa Cybercash_Base64_Decode wywołanie funkcji base64 decode data for Cybercash co znaczy, błędy i użycie string cybercash_base64_decode ( string inbuff ).
 • Jak działa Ccvs_Return wywołanie funkcji Transfer funds from the merchant to the credit card holder słownik, błędy i użycie string ccvs_return ( string session, string invoice ).
 • Jak działa Ccvs_Reverse wywołanie funkcji Perform a full reversal on an already-processed authorization znaczenie, błędy i użycie string ccvs_reverse ( string session, string invoice ).
 • Jak działa Ccvs_Sale wywołanie funkcji Transfer funds from the credit card holder to the merchant czym jest, błędy i użycie string ccvs_sale ( string session, string invoice ).
 • Jak działa Ccvs_Status wywołanie funkcji Check the status of an invoice co oznacza, błędy i użycie string ccvs_status ( string session, string invoice ).
 • Jak działa Ccvs_Textvalue wywołanie funkcji Get text return value for previous function call krzyżówka, błędy i użycie string ccvs_textvalue ( string session ).
 • Jak działa Ccvs_Void wywołanie funkcji Perform a full reversal on a completed transaction najlepszy, błędy i użycie string ccvs_void ( string session, string invoice ).
 • Jak działa Call_User_Method_Array wywołanie funkcji Call a user method given with an array of parameters [deprecated] przykłady, błędy i użycie mixed call_user_method_array ( string method_name, object &obj, array paramarr ).
 • Jak działa Cpdf_Scale wywołanie funkcji Sets scaling encyklopedia, błędy i użycie bool cpdf_scale ( int pdf_document, float x_scale, float y_scale ).
 • Jak działa Call_User_Method wywołanie funkcji Call a user method on an specific object [deprecated] jak działa, błędy i użycie mixed call_user_method ( string method_name, object &obj [, mixed parameter [, mixed ...]] ).
 • Jak działa Class_Exists wywołanie funkcji Checks if the class has been defined czy, jest, błędy i użycie bool class_exists ( string class_name [, bool autoload] ).
 • Jak działa Classkit_Import wywołanie funkcji Import new class method definitions from a file pojęcie, błędy i użycie array classkit_import ( string filename ).
 • Jak działa Classkit_Method_Add wywołanie funkcji Dynamically adds a new method to a given class wyjaśnienie, błędy i użycie bool classkit_method_add ( string classname, string methodname, string args, string code [, int flags] ).
 • Jak działa Classkit_Method_Copy wywołanie funkcji Copies a method from class to another opis, błędy i użycie bool classkit_method_copy ( string dClass, string dMethod, string sClass [, string sMethod] ).
 • Jak działa Classkit_Method_Redefine wywołanie funkcji Dynamically changes the code of the given method informacje, błędy i użycie bool classkit_method_redefine ( string classname, string methodname, string args, string code [, int flags] ).
 • Jak działa Classkit_Method_Remove wywołanie funkcji Dynamically removes the given method co to jest, błędy i użycie bool classkit_method_remove ( string classname, string methodname ).
 • Jak działa Classkit_Method_Rename wywołanie funkcji Dynamically changes the name of the given method definicja, błędy i użycie bool classkit_method_rename ( string classname, string methodname, string newname ).
 • Jak działa Cpdf_Add_Annotation wywołanie funkcji Adds annotation co znaczy, błędy i użycie bool cpdf_add_annotation ( int pdf_document, float llx, float lly, float urx, float ury, string title, string content [, int mode] ).
 • Jak działa Cpdf_Add_Outline wywołanie funkcji Adds bookmark for current page słownik, błędy i użycie int cpdf_add_outline ( int pdf_document, int lastoutline, int sublevel, int open, int pagenr, string text ).
 • Jak działa Cpdf_Arc wywołanie funkcji Draws an arc znaczenie, błędy i użycie bool cpdf_arc ( int pdf_document, float x_coor, float y_coor, float radius, float start, float end [, int mode] ).
 • Jak działa Cpdf_Begin_Text wywołanie funkcji Starts text section czym jest, błędy i użycie bool cpdf_begin_text ( int pdf_document ).
 • Jak działa Cpdf_Circle wywołanie funkcji Draw a circle co oznacza, błędy i użycie bool cpdf_circle ( int pdf_document, float x_coor, float y_coor, float radius [, int mode] ).
 • Jak działa Cpdf_Clip wywołanie funkcji Clips to current path krzyżówka, błędy i użycie bool cpdf_clip ( int pdf_document ).
 • Jak działa Cpdf_Close wywołanie funkcji Closes the pdf document najlepszy, błędy i użycie bool cpdf_close ( int pdf_document ).
 • Jak działa Cpdf_Closepath_Fill_Stroke wywołanie funkcji Close, fill and stroke current path przykłady, błędy i użycie bool cpdf_closepath_fill_stroke ( int pdf_document ).
 • Jak działa Cpdf_Closepath_Stroke wywołanie funkcji Close path and draw line along path encyklopedia, błędy i użycie bool cpdf_closepath_stroke ( int pdf_document ).
 • Jak działa Cpdf_Closepath wywołanie funkcji Close path jak działa, błędy i użycie bool cpdf_closepath ( int pdf_document ).
 • Jak działa Cpdf_Continue_Text wywołanie funkcji Output text in next line czy, jest, błędy i użycie bool cpdf_continue_text ( int pdf_document, string text ).
 • Jak działa Cpdf_Curveto wywołanie funkcji Draws a curve pojęcie, błędy i użycie bool cpdf_curveto ( int pdf_document, float x1, float y1, float x2, float y2, float x3, float y3 [, int mode] ).
 • Jak działa Cpdf_End_Text wywołanie funkcji Ends text section wyjaśnienie, błędy i użycie bool cpdf_end_text ( int pdf_document ).
 • Jak działa Cpdf_Fill_Stroke wywołanie funkcji Fill and stroke current path opis, błędy i użycie bool cpdf_fill_stroke ( int pdf_document ).
 • Jak działa Cpdf_Fill wywołanie funkcji Fill current path informacje, błędy i użycie bool cpdf_fill ( int pdf_document ).
 • Jak działa Cpdf_Finalize_Page wywołanie funkcji Ends page co to jest, błędy i użycie bool cpdf_finalize_page ( int pdf_document, int page_number ).
 • Jak działa Cpdf_Finalize wywołanie funkcji Ends document definicja, błędy i użycie bool cpdf_finalize ( int pdf_document ).
 • Jak działa Cpdf_Global_Set_Document_Limits wywołanie funkcji Sets document limits for any pdf document co znaczy, błędy i użycie bool cpdf_global_set_document_limits ( int maxpages, int maxfonts, int maximages, int maxannotations, int maxobjects ).
 • Jak działa Cpdf_Import_Jpeg wywołanie funkcji Opens a JPEG image słownik, błędy i użycie bool cpdf_import_jpeg ( int pdf_document, string file_name, float x_coor, float y_coor, float angle, float width, float height, float x_scale, float y_scale, int gsave [, int mode] ).
 • Jak działa Cpdf_Lineto wywołanie funkcji Draws a line znaczenie, błędy i użycie bool cpdf_lineto ( int pdf_document, float x_coor, float y_coor [, int mode] ).
 • Jak działa Cpdf_Moveto wywołanie funkcji Sets current point czym jest, błędy i użycie bool cpdf_moveto ( int pdf_document, float x_coor, float y_coor [, int mode] ).
 • Jak działa Cpdf_Newpath wywołanie funkcji Starts a new path co oznacza, błędy i użycie bool cpdf_newpath ( int pdf_document ).
 • Jak działa Cpdf_Open wywołanie funkcji Opens a new pdf document krzyżówka, błędy i użycie int cpdf_open ( int compression [, string filename [, array doc_limits]] ).
 • Jak działa Cpdf_Output_Buffer wywołanie funkcji Outputs the pdf document in memory buffer najlepszy, błędy i użycie bool cpdf_output_buffer ( int pdf_document ).
 • Jak działa Cpdf_Page_Init wywołanie funkcji Starts new page przykłady, błędy i użycie bool cpdf_page_init ( int pdf_document, int page_number, int orientation, float height, float width [, float unit] ).
 • Jak działa Cpdf_Place_Inline_Image wywołanie funkcji Places an image on the page encyklopedia, błędy i użycie bool cpdf_place_inline_image ( int pdf_document, int image, float x_coor, float y_coor, float angle, float width, float height, int gsave [, int mode] ).
 • Jak działa Cpdf_Rect wywołanie funkcji Draw a rectangle jak działa, błędy i użycie bool cpdf_rect ( int pdf_document, float x_coor, float y_coor, float width, float height [, int mode] ).
 • Jak działa Cpdf_Restore wywołanie funkcji Restores formerly saved environment czy, jest, błędy i użycie bool cpdf_restore ( int pdf_document ).
 • Jak działa Cpdf_Rlineto wywołanie funkcji Draws a line pojęcie, błędy i użycie bool cpdf_rlineto ( int pdf_document, float x_coor, float y_coor [, int mode] ).
 • Jak działa Cpdf_Rmoveto wywołanie funkcji Sets current point wyjaśnienie, błędy i użycie bool cpdf_rmoveto ( int pdf_document, float x_coor, float y_coor [, int mode] ).
 • Jak działa Cpdf_Rotate_Text wywołanie funkcji Sets text rotation angle opis, błędy i użycie bool cpdf_rotate_text ( int pdfdoc, float angle ).
 • Jak działa Cpdf_Rotate wywołanie funkcji Sets rotation informacje, błędy i użycie bool cpdf_rotate ( int pdf_document, float angle ).
 • Jak działa Cpdf_Save_To_File wywołanie funkcji Writes the pdf document into a file co to jest, błędy i użycie bool cpdf_save_to_file ( int pdf_document, string filename ).
 • Jak działa Cpdf_Save wywołanie funkcji Saves current environment definicja, błędy i użycie bool cpdf_save ( int pdf_document ).
 • Jak działa Cpdf_Set_Action_Url wywołanie funkcji Sets hyperlink co znaczy, błędy i użycie bool cpdf_set_action_url ( int pdfdoc, float xll, float yll, float xur, float xur, string url [, int mode] ).
 • Jak działa Cpdf_Set_Char_Spacing wywołanie funkcji Sets character spacing słownik, błędy i użycie bool cpdf_set_char_spacing ( int pdf_document, float space ).
 • Jak działa Cpdf_Set_Creator wywołanie funkcji Sets the creator field in the pdf document znaczenie, błędy i użycie bool cpdf_set_creator ( int pdf_document, string creator ).
 • Jak działa Cpdf_Set_Current_Page wywołanie funkcji Sets current page czym jest, błędy i użycie bool cpdf_set_current_page ( int pdf_document, int page_number ).
 • Jak działa Cpdf_Set_Font_Directories wywołanie funkcji Sets directories to search when using external fonts co oznacza, błędy i użycie bool cpdf_set_font_directories ( int pdfdoc, string pfmdir, string pfbdir ).
 • Jak działa Cpdf_Set_Font_Map_File wywołanie funkcji Sets fontname to filename translation map when using external fonts krzyżówka, błędy i użycie bool cpdf_set_font_map_file ( int pdfdoc, string filename ).
 • Jak działa Cpdf_Set_Font wywołanie funkcji Select the current font face and size najlepszy, błędy i użycie bool cpdf_set_font ( int pdf_document, string font_name, float size, string encoding ).
 • Jak działa Cpdf_Set_Horiz_Scaling wywołanie funkcji Sets horizontal scaling of text przykłady, błędy i użycie bool cpdf_set_horiz_scaling ( int pdf_document, float scale ).
 • Jak działa Cpdf_Set_Keywords wywołanie funkcji Sets the keywords field of the pdf document encyklopedia, błędy i użycie bool cpdf_set_keywords ( int pdf_document, string keywords ).
 • Jak działa Cpdf_Set_Leading wywołanie funkcji Sets distance between text lines jak działa, błędy i użycie bool cpdf_set_leading ( int pdf_document, float distance ).
 • Jak działa Cpdf_Set_Page_Animation wywołanie funkcji Sets duration between pages czy, jest, błędy i użycie bool cpdf_set_page_animation ( int pdf_document, int transition, float duration, float direction, int orientation, int inout ).
 • Jak działa Cpdf_Set_Subject wywołanie funkcji Sets the subject field of the pdf document pojęcie, błędy i użycie bool cpdf_set_subject ( int pdf_document, string subject ).
 • Jak działa Cpdf_Set_Text_Matrix wywołanie funkcji Sets the text matrix wyjaśnienie, błędy i użycie bool cpdf_set_text_matrix ( int pdf_document, array matrix ).
 • Jak działa Cpdf_Set_Text_Pos wywołanie funkcji Sets text position opis, błędy i użycie bool cpdf_set_text_pos ( int pdf_document, float x_coor, float y_coor [, int mode] ).
 • Jak działa Cpdf_Set_Text_Rendering wywołanie funkcji Determines how text is rendered informacje, błędy i użycie bool cpdf_set_text_rendering ( int pdf_document, int rendermode ).
 • Jak działa Cpdf_Set_Text_Rise wywołanie funkcji Sets the text rise co to jest, błędy i użycie bool cpdf_set_text_rise ( int pdf_document, float value ).
 • Jak działa Cpdf_Set_Title wywołanie funkcji Sets the title field of the pdf document definicja, błędy i użycie bool cpdf_set_title ( int pdf_document, string title ).
 • Jak działa Cpdf_Set_Viewer_Preferences wywołanie funkcji How to show the document in the viewer co znaczy, błędy i użycie bool cpdf_set_viewer_preferences ( int pdfdoc, array preferences ).
 • Jak działa Cpdf_Set_Word_Spacing wywołanie funkcji Sets spacing between words słownik, błędy i użycie bool cpdf_set_word_spacing ( int pdf_document, float space ).
 • Jak działa Cpdf_Setdash wywołanie funkcji Sets dash pattern znaczenie, błędy i użycie bool cpdf_setdash ( int pdf_document, float white, float black ).
 • Jak działa Cpdf_Setflat wywołanie funkcji Sets flatness czym jest, błędy i użycie bool cpdf_setflat ( int pdf_document, float value ).
 • Jak działa Cpdf_Setgray_Fill wywołanie funkcji Sets filling color to gray value co oznacza, błędy i użycie bool cpdf_setgray_fill ( int pdf_document, float value ).
 • Jak działa Cpdf_Setgray_Stroke wywołanie funkcji Sets drawing color to gray value krzyżówka, błędy i użycie bool cpdf_setgray_stroke ( int pdf_document, float gray_value ).
 • Jak działa Cpdf_Setgray wywołanie funkcji Sets drawing and filling color to gray value najlepszy, błędy i użycie bool cpdf_setgray ( int pdf_document, float gray_value ).
 • Jak działa Cpdf_Setlinecap wywołanie funkcji Sets linecap parameter przykłady, błędy i użycie bool cpdf_setlinecap ( int pdf_document, int value ).
 • Jak działa Cpdf_Setlinejoin wywołanie funkcji Sets linejoin parameter encyklopedia, błędy i użycie bool cpdf_setlinejoin ( int pdf_document, int value ).
 • Jak działa Cpdf_Setlinewidth wywołanie funkcji Sets line width jak działa, błędy i użycie bool cpdf_setlinewidth ( int pdf_document, float width ).
 • Jak działa Cpdf_Setmiterlimit wywołanie funkcji Sets miter limit czy, jest, błędy i użycie bool cpdf_setmiterlimit ( int pdf_document, float value ).
 • Jak działa Cpdf_Setrgbcolor_Fill wywołanie funkcji Sets filling color to rgb color value pojęcie, błędy i użycie bool cpdf_setrgbcolor_fill ( int pdf_document, float red_value, float green_value, float blue_value ).
 • Jak działa Cpdf_Setrgbcolor_Stroke wywołanie funkcji Sets drawing color to rgb color value wyjaśnienie, błędy i użycie bool cpdf_setrgbcolor_stroke ( int pdf_document, float red_value, float green_value, float blue_value ).
 • Jak działa Cpdf_Setrgbcolor wywołanie funkcji Sets drawing and filling color to rgb color value opis, błędy i użycie bool cpdf_setrgbcolor ( int pdf_document, float red_value, float green_value, float blue_value ).
 • Jak działa Cpdf_Show_Xy wywołanie funkcji Output text at position informacje, błędy i użycie bool cpdf_show_xy ( int pdf_document, string text, float x_coor, float y_coor [, int mode] ).
 • Jak działa Cpdf_Show wywołanie funkcji Output text at current position co to jest, błędy i użycie bool cpdf_show ( int pdf_document, string text ).
 • Jak działa Cpdf_Stringwidth wywołanie funkcji Returns width of text in current font definicja, błędy i użycie float cpdf_stringwidth ( int pdf_document, string text ).
 • Jak działa Cpdf_Stroke wywołanie funkcji Draw line along path co znaczy, błędy i użycie bool cpdf_stroke ( int pdf_document ).
 • Jak działa Cpdf_Text wywołanie funkcji Output text with parameters słownik, błędy i użycie bool cpdf_text ( int pdf_document, string text [, float x_coor, float y_coor [, int mode [, float orientation [, int alignmode]]]] ).
 • Jak działa Cpdf_Translate wywołanie funkcji Sets origin of coordinate system znaczenie, błędy i użycie bool cpdf_translate ( int pdf_document, float x_coor, float y_coor ).
 • Jak działa Com_Addref wywołanie funkcji Increases the components reference counter [deprecated] czym jest, błędy i użycie void com_addref ( void ).
 • Jak działa Com_Create_Guid wywołanie funkcji Generate a globally unique identifier (GUID) co oznacza, błędy i użycie string com_create_guid ( void ).
 • Jak działa Com_Event_Sink wywołanie funkcji Connect events from a COM object to a PHP object krzyżówka, błędy i użycie bool com_event_sink ( variant comobject, object sinkobject [, mixed sinkinterface] ).
 • Jak działa Com_Get_Active_Object wywołanie funkcji Returns a handle to an already running instance of a COM object najlepszy, błędy i użycie variant com_get_active_object ( string progid [, int code_page] ).
 • Jak działa Com_Get wywołanie funkcji Gets the value of a COM Component's property [deprecated] przykłady, błędy i użycie mixed com_get ( resource com_object, string property ).
 • Jak działa Com_Invoke wywołanie funkcji Calls a COM component's method [deprecated] encyklopedia, błędy i użycie mixed com_invoke ( resource com_object, string function_name [, mixed function_parameters] ).
 • Jak działa Com_Isenum wywołanie funkcji Indicates if a COM object has an IEnumVariant interface for iteration [deprecated] jak działa, błędy i użycie bool com_isenum ( variant com_module ).
 • Jak działa Com_Load_Typelib wywołanie funkcji Loads a Typelib czy, jest, błędy i użycie bool com_load_typelib ( string typelib_name [, bool case_insensitive] ).
 • Jak działa Com_Load wywołanie funkcji Creates a new reference to a COM component [deprecated] pojęcie, błędy i użycie resource com_load ( string module_name [, string server_name [, int codepage]] ).
 • Jak działa Com_Message_Pump wywołanie funkcji Process COM messages, sleeping for up to timeoutms milliseconds wyjaśnienie, błędy i użycie bool com_message_pump ( [int timeoutms] ).
 • Jak działa Com_Print_Typeinfo wywołanie funkcji Print out a PHP class definition for a dispatchable interface opis, błędy i użycie bool com_print_typeinfo ( object comobject [, string dispinterface [, bool wantsink]] ).
 • Jak działa Com_Propget wywołanie funkcji Alias of com_get() informacje, błędy i użycie This function is an alias of:.
 • Jak działa Com_Propput wywołanie funkcji Alias of com_set() co to jest, błędy i użycie This function is an alias of:.
 • Jak działa Com_Propset wywołanie funkcji Alias of com_set() definicja, błędy i użycie This function is an alias of:.
 • Jak działa Com_Release wywołanie funkcji Decreases the components reference counter [deprecated] co znaczy, błędy i użycie void com_release ( void ).
 • Jak działa Com_Set wywołanie funkcji Assigns a value to a COM component's property słownik, błędy i użycie void com_set ( resource com_object, string property, mixed value ).
 • Jak działa Crack_Check wywołanie funkcji Performs an obscure check with the given password znaczenie, błędy i użycie bool crack_check ( resource dictionary, string password ).
 • Jak działa Crack_Closedict wywołanie funkcji Closes an open CrackLib dictionary czym jest, błędy i użycie bool crack_closedict ( [resource dictionary] ).
 • Jak działa Crack_Getlastmessage wywołanie funkcji Returns the message from the last obscure check co oznacza, błędy i użycie string crack_getlastmessage ( void ).
 • Jak działa Crack_Opendict wywołanie funkcji Opens a new CrackLib dictionary krzyżówka, błędy i użycie resource crack_opendict ( string dictionary ).
 • Jak działa Ctype_Alnum wywołanie funkcji Check for alphanumeric character(s) najlepszy, błędy i użycie bool ctype_alnum ( string text ).
 • Jak działa Ctype_Alpha wywołanie funkcji Check for alphabetic character(s) przykłady, błędy i użycie bool ctype_alpha ( string text ).
 • Jak działa Ctype_Cntrl wywołanie funkcji Check for control character(s) encyklopedia, błędy i użycie bool ctype_cntrl ( string text ).
 • Jak działa Ctype_Digit wywołanie funkcji Check for numeric character(s) jak działa, błędy i użycie bool ctype_digit ( string text ).
 • Jak działa Ctype_Graph wywołanie funkcji Check for any printable character(s) except space czy, jest, błędy i użycie bool ctype_graph ( string text ).
 • Jak działa Ctype_Lower wywołanie funkcji Check for lowercase character(s) pojęcie, błędy i użycie bool ctype_lower ( string text ).
 • Jak działa Ctype_Print wywołanie funkcji Check for printable character(s) wyjaśnienie, błędy i użycie bool ctype_print ( string text ).
 • Jak działa Ctype_Punct wywołanie funkcji Check for any printable character which is not whitespace or analphanumeric character opis, błędy i użycie bool ctype_punct ( string text ).
 • Jak działa Ctype_Space wywołanie funkcji Check for whitespace character(s) informacje, błędy i użycie bool ctype_space ( string text ).
 • Jak działa Ctype_Upper wywołanie funkcji Check for uppercase character(s) co to jest, błędy i użycie bool ctype_upper ( string text ).
 • Jak działa Ctype_Xdigit wywołanie funkcji Check for character(s) representing a hexadecimal digit definicja, błędy i użycie bool ctype_xdigit ( string text ).
 • Jak działa Curl_Close wywołanie funkcji Close a CURL session co znaczy, błędy i użycie void curl_close ( resource ch ).
 • Jak działa Curl_Copy_Handle wywołanie funkcji Copy a cURL handle along with all of its preferences słownik, błędy i użycie resource curl_copy_handle ( resource ch ).
 • Jak działa Curl_Errno wywołanie funkcji Return the last error number znaczenie, błędy i użycie int curl_errno ( resource ch ).
 • Jak działa Curl_Error wywołanie funkcji Return a string containing the last error for the current session czym jest, błędy i użycie string curl_error ( resource ch ).
 • Jak działa Curl_Exec wywołanie funkcji Perform a CURL session co oznacza, błędy i użycie mixed curl_exec ( resource ch ).
 • Jak działa Curl_Getinfo wywołanie funkcji Get information regarding a specific transfer krzyżówka, błędy i użycie mixed curl_getinfo ( resource ch [, int opt] ).
 • Jak działa Curl_Init wywołanie funkcji Initialize a CURL session najlepszy, błędy i użycie resource curl_init ( [string url] ).
 • Jak działa Curl_Multi_Add_Handle wywołanie funkcji Add a normal cURL handle to a cURL multi handle przykłady, błędy i użycie int curl_multi_add_handle ( resource mh, resource ch ).
 • Jak działa Curl_Multi_Close wywołanie funkcji Close a set of cURL handles encyklopedia, błędy i użycie void curl_multi_close ( resource mh ).
 • Jak działa Curl_Multi_Exec wywołanie funkcji Run the sub-connections of the current cURL handle jak działa, błędy i użycie int curl_multi_exec ( resource mh, int &still_running ).
 • Jak działa Curl_Multi_Getcontent wywołanie funkcji Return the content of a cURL handle if CURLOPT_RETURNTRANSFER is set czy, jest, błędy i użycie string curl_multi_getcontent ( resource ch ).
 • Jak działa Curl_Multi_Info_Read wywołanie funkcji Get information about the current transfers pojęcie, błędy i użycie array curl_multi_info_read ( resource mh ).
 • Jak działa Curl_Multi_Init wywołanie funkcji Returns a new cURL multi handle wyjaśnienie, błędy i użycie resource curl_multi_init ( void ).
 • Jak działa Curl_Multi_Remove_Handle wywołanie funkcji Remove a multi handle from a set of cURL handles opis, błędy i użycie int curl_multi_remove_handle ( resource mh, resource ch ).
 • Jak działa Curl_Multi_Select wywołanie funkcji Get all the sockets associated with the cURL extension, which can then be "selected" informacje, błędy i użycie int curl_multi_select ( resource mh [, float timeout] ).
 • Jak działa Cybercash_Base64_Encode wywołanie funkcji base64 encode data for Cybercash co to jest, błędy i użycie string cybercash_base64_encode ( string inbuff ).
 • Jak działa Cybercash_Decr wywołanie funkcji Cybercash decrypt definicja, błędy i użycie array cybercash_decr ( string wmk, string sk, string inbuff ).
 • Jak działa Cybercash_Encr wywołanie funkcji Cybercash encrypt co znaczy, błędy i użycie array cybercash_encr ( string wmk, string sk, string inbuff ).
 • Jak działa Cybermut_Creerformulairecm wywołanie funkcji Generate HTML form of request for payment słownik, błędy i użycie string cybermut_creerformulairecm ( string url_cm, string version, string tpe, string price, string ref_command, string text_free, string url_return, string url_return_ok, string url_return_err, string language, string code_company, string text_button ).
 • Jak działa Cybermut_Creerreponsecm wywołanie funkcji Generate the delivery's acknowledgement of the payment's confirmation znaczenie, błędy i użycie string cybermut_creerreponsecm ( string sentence ).
 • Jak działa Cybermut_Testmac wywołanie funkcji Make sure that there was no data diddling containedin the received message of confirmation czym jest, błędy i użycie bool cybermut_testmac ( string code_mac, string version, string tpe, string cdate, string price, string ref_command, string text_free, string code_return ).
 • Jak działa Cyrus_Authenticate wywołanie funkcji Authenticate against a Cyrus IMAP server co oznacza, błędy i użycie void cyrus_authenticate ( resource connection [, string mechlist [, string service [, string user [, int minssf [, int maxssf [, string authname [, string password]]]]]]] ).
 • Jak działa Cyrus_Bind wywołanie funkcji Bind callbacks to a Cyrus IMAP connection krzyżówka, błędy i użycie bool cyrus_bind ( resource connection, array callbacks ).
 • Jak działa Cyrus_Close wywołanie funkcji Close connection to a Cyrus IMAP server najlepszy, błędy i użycie bool cyrus_close ( resource connection ).
 • Jak działa Cyrus_Connect wywołanie funkcji Connect to a Cyrus IMAP server przykłady, błędy i użycie resource cyrus_connect ( [string host [, string port [, int flags]]] ).
 • Jak działa Cyrus_Query wywołanie funkcji Send a query to a Cyrus IMAP server encyklopedia, błędy i użycie array cyrus_query ( resource connection, string query ).
 • Jak działa Cyrus_Unbind wywołanie funkcji Unbind ... jak działa, błędy i użycie bool cyrus_unbind ( resource connection, string trigger_name ).
 • Jak działa Checkdate wywołanie funkcji Validate a Gregorian date czy, jest, błędy i użycie bool checkdate ( int month, int day, int year ).
 • Jak działa Chdir wywołanie funkcji Change directory pojęcie, błędy i użycie bool chdir ( string directory ).
 • Jak działa Chroot wywołanie funkcji Change the root directory wyjaśnienie, błędy i użycie bool chroot ( string directory ).
 • Jak działa Closedir wywołanie funkcji Close directory handle opis, błędy i użycie void closedir ( resource dir_handle ).
 • Jak działa Chgrp wywołanie funkcji Changes file group informacje, błędy i użycie bool chgrp ( string filename, mixed group ).
 • Jak działa Chmod wywołanie funkcji Changes file mode co to jest, błędy i użycie bool chmod ( string filename, int mode ).
 • Jak działa Chown wywołanie funkcji Changes file owner definicja, błędy i użycie bool chown ( string filename, mixed user ).
 • Jak działa Clearstatcache wywołanie funkcji Clears file status cache co znaczy, błędy i użycie void clearstatcache ( void ).
 • Jak działa Copy wywołanie funkcji Copies file słownik, błędy i użycie bool copy ( string source, string dest ).
 • Jak działa Call_User_Func_Array wywołanie funkcji Call a user function given with an array of parameters znaczenie, błędy i użycie mixed call_user_func_array ( callback function, array param_arr ).
 • Jak działa Call_User_Func wywołanie funkcji Call a user function given by the first parameter czym jest, błędy i użycie mixed call_user_func ( callback function [, mixed parameter [, mixed ...]] ).
 • Jak działa Create_Function wywołanie funkcji Create an anonymous (lambda-style) function co oznacza, błędy i użycie string create_function ( string args, string code ).
 • Jak działa Ceil wywołanie funkcji Round fractions up krzyżówka, błędy i użycie float ceil ( float value ).
 • Jak działa Cos wywołanie funkcji Cosine najlepszy, błędy i użycie float cos ( float arg ).
 • Jak działa Cosh wywołanie funkcji Hyperbolic cosine przykłady, błędy i użycie float cosh ( float arg ).
 • Jak działa Connection_Aborted wywołanie funkcji Returns TRUE if client disconnected encyklopedia, błędy i użycie int connection_aborted ( void ).
 • Jak działa Connection_Status wywołanie funkcji Returns connection status bitfield jak działa, błędy i użycie int connection_status ( void ).
 • Jak działa Connection_Timeout wywołanie funkcji Return TRUE if script timed out czy, jest, błędy i użycie bool connection_timeout ( void ).
 • Jak działa Constant wywołanie funkcji Returns the value of a constant pojęcie, błędy i użycie mixed constant ( string name ).
 • Jak działa Checkdnsrr wywołanie funkcji Check DNS records corresponding to a given Internet host name orIP address wyjaśnienie, błędy i użycie int checkdnsrr ( string host [, string type] ).
 • Jak działa Closelog wywołanie funkcji Close connection to system logger opis, błędy i użycie bool closelog ( void ).
 • Jak działa Cachingiterator_Hasnext wywołanie funkcji Check whether the inner iterator has a valid next element informacje, błędy i użycie bool CachingIterator::hasNext ( void ).
 • Jak działa Cachingiterator_Next wywołanie funkcji Move the iterator forward co to jest, błędy i użycie void CachingIterator::next ( void ).
 • Jak działa Cachingiterator_Rewind wywołanie funkcji Rewind the iterator definicja, błędy i użycie void CachingIterator::rewind ( void ).
 • Jak działa Cachingiterator_Tostring wywołanie funkcji Return the string representation of the current element co znaczy, błędy i użycie string CachingIterator::__toString ( void ).
 • Jak działa Cachingiterator_Valid wywołanie funkcji Check whether the current element is valid słownik, błędy i użycie bool CachingIterator::valid ( void ).
 • Jak działa Cachingrecursiveiterator_Getchildren wywołanie funkcji Return the inner iterator's children as a CachingRecursiveIterator znaczenie, błędy i użycie CachingRecursiveIterator CachingRecursiveIterator::getChildren ( void ).
 • Jak działa Cachingrecursiveiterator_Haschildren wywołanie funkcji Check whether the current element of the inner iterator has children czym jest, błędy i użycie bolean CachingRecursiveIterator::hasChildren ( void ).
 • Jak działa Class_Implements wywołanie funkcji Return the interfaces which are implemented by the given class co oznacza, błędy i użycie array class_implements ( mixed class [, bool autoload] ).
 • Jak działa Class_Parents wywołanie funkcji Return the parent classes of the given class krzyżówka, błędy i użycie array class_parents ( mixed class [, bool autoload] ).
 • Jak działa Chop wywołanie funkcji Alias of rtrim() najlepszy, błędy i użycie This function is an alias of: rtrim()..
 • Jak działa Chr wywołanie funkcji Return a specific character przykłady, błędy i użycie string chr ( int ascii ).
 • Jak działa Chunk_Split wywołanie funkcji Split a string into smaller chunks encyklopedia, błędy i użycie string chunk_split ( string body [, int chunklen [, string end]] ).
 • Jak działa Convert_Cyr_String wywołanie funkcji Convert from one Cyrillic character set to another jak działa, błędy i użycie string convert_cyr_string ( string str, string from, string to ).
 • Jak działa Convert_Uudecode wywołanie funkcji Decode a uuencoded string czy, jest, błędy i użycie string convert_uudecode ( string data ).
 • Jak działa Convert_Uuencode wywołanie funkcji Uuencode a string pojęcie, błędy i użycie string convert_uuencode ( string data ).
 • Jak działa Count_Chars wywołanie funkcji Return information about characters used in a string wyjaśnienie, błędy i użycie mixed count_chars ( string string [, int mode] ).
 • Jak działa Crc32 wywołanie funkcji Calculates the crc32 polynomial of a string opis, błędy i użycie int crc32 ( string str ).
 • Jak działa Crypt wywołanie funkcji One-way string encryption (hashing) informacje, błędy i użycie string crypt ( string str [, string salt] ).

PeHaPe programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć PHP. Programowanie w jezyku PHP.Z


Żeby zacząć programować w PHP, potrzebujesz tylko:

 1. Dostępu do serwera internetowego obsługującego PHP. Możesz skorzystać z serwera internetowego dostarczanego przez dostawcę usług internetowych lub zainstalować serwer internetowy na swoim komputerze. Najlepiej kup hosting PHP.
 2. Edytora tekstu lub środowiska programistycznego do pisania i edytowania kodu PHP. Możesz użyć darmowego edytora tekstu, takiego jak Notepad++ lub zainwestować w profesjonalne środowisko programistyczne, takie jak Eclipse z SDK dla PHP.
 3. Podstawowa wiedza na temat każdego języka programowania.