determine whether variable co to jest
Determine Whether A Variable Is Empty, Split A String By String, Output One Or More Strings.
Znaczenie determine whether variable definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na E

PHP (skrót od angielskiej nazwy "PHP: Hypertext Preprocessor") to język programowania, który jest szczególnie popularny w branży IT i jest często używany do tworzenia aplikacji internetowych oraz skromnych stron internetowych. PHP jest językiem skryptowym, co oznacza, że jest interpretowany przez serwer internetowy i nie wymaga kompilacji przed uruchomieniem.

 • Jak działa ebcdic2ascii wywołanie funkcji Translate string from EBCDIC to ASCII, błędy i użycie int ebcdic2ascii ( string ebcdic_str ).
 • Jak działa each wywołanie funkcji Return the current key and value pair from an array and advancethe array cursor, błędy i użycie array each ( array &array ).
 • Jak działa end wywołanie funkcji Set the internal pointer of an array to its last element, błędy i użycie mixed end ( array &array ).
 • Jak działa extract wywołanie funkcji Import variables into the current symbol table from an array, błędy i użycie int extract ( array var_array [, int extract_type [, string prefix]] ).
 • Jak działa date_ easter wywołanie funkcji Get Unix timestamp for midnight on Easter of a given year, błędy i użycie int easter_date ( [int year] ).
 • Jak działa days_ easter wywołanie funkcji Get number of days after March 21 on which Easter falls for agiven year, błędy i użycie int easter_days ( [int year [, int method]] ).
 • Jak działa log_ error wywołanie funkcji Send an error message somewhere, błędy i użycie bool error_log ( string message [, int message_type [, string destination [, string extra_headers]]] ).
 • Jak działa reporting_ error wywołanie funkcji Sets which PHP errors are reported, błędy i użycie int error_reporting ( [int level] ).
 • Jak działa imagetype_ exif wywołanie funkcji Determine the type of an image, błędy i użycie int exif_imagetype ( string filename ).
 • Jak działa data_ read_ exif wywołanie funkcji Reads the EXIF headers from JPEG or TIFF, błędy i użycie array exif_read_data ( string filename [, string sections [, bool arrays [, bool thumbnail]]] ).
 • Jak działa tagname_ exif wywołanie funkcji Get the header name for an index, błędy i użycie string exif_tagname ( string index ).
 • Jak działa thumbnail_ exif wywołanie funkcji Retrieve the embedded thumbnail of a TIFF or JPEG image, błędy i użycie string exif_thumbnail ( string filename [, int &width [, int &height [, int &imagetype]]] ).
 • Jak działa expectl_ expect wywołanie funkcji Waits until the output from a process matches one of the patterns, a specified time period has passed, or an EOF is seen, błędy i użycie mixed expect_expectl ( resource expect, array cases ).
 • Jak działa popen_ expect wywołanie funkcji Exectute command via Bourne shell, and open the PTY stream to the process, błędy i użycie resource expect_popen ( string command ).
 • Jak działa hash_ ezmlm wywołanie funkcji Calculate the hash value needed by EZMLM, błędy i użycie int ezmlm_hash ( string addr ).
 • Jak działa exp wywołanie funkcji Calculates the exponent of e (the Neperian or Natural logarithm base), błędy i użycie float exp ( float arg ).
 • Jak działa expm1 wywołanie funkcji Returns exp(number) - 1, computed in a way that is accurate evenwhen the value of number is close to zero, błędy i użycie float expm1 ( float number ).
 • Jak działa eval wywołanie funkcji Evaluate a string as PHP code, błędy i użycie mixed eval ( string code_str ).
 • Jak działa exit wywołanie funkcji Output a message and terminate the current script, błędy i użycie void exit ( [string status] ).
 • Jak działa loaded_ extension wywołanie funkcji Find out whether an extension is loaded, błędy i użycie bool extension_loaded ( string name ).
 • Jak działa replace_ ereg wywołanie funkcji Replace regular expression, błędy i użycie string ereg_replace ( string pattern, string replacement, string string ).
 • Jak działa ereg wywołanie funkcji Regular expression match, błędy i użycie int ereg ( string pattern, string string [, array &regs] ).
 • Jak działa replace_ eregi wywołanie funkcji Replace regular expression case insensitive, błędy i użycie string eregi_replace ( string pattern, string replacement, string string ).
 • Jak działa eregi wywołanie funkcji Case insensitive regular expression match, błędy i użycie int eregi ( string pattern, string string [, array &regs] ).
 • Jak działa escapeshellarg wywołanie funkcji Escape a string to be used as a shell argument, błędy i użycie string escapeshellarg ( string arg ).
 • Jak działa escapeshellcmd wywołanie funkcji Escape shell metacharacters, błędy i użycie string escapeshellcmd ( string command ).
 • Jak działa exec wywołanie funkcji Execute an external program, błędy i użycie string exec ( string command [, array &output [, int &return_var]] ).
 • Jak działa echo wywołanie funkcji Output one or more strings, błędy i użycie void echo ( string arg1 [, string ...] ).
 • Jak działa explode wywołanie funkcji Split a string by string, błędy i użycie array explode ( string separator, string string [, int limit] ).
 • Jak działa empty wywołanie funkcji Determine whether a variable is empty, błędy i użycie bool empty ( mixed var ).

PeHaPe programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć PHP. Programowanie w jezyku PHP.Z


Żeby zacząć programować w PHP, potrzebujesz tylko:

 1. Dostępu do serwera internetowego obsługującego PHP. Możesz skorzystać z serwera internetowego dostarczanego przez dostawcę usług internetowych lub zainstalować serwer internetowy na swoim komputerze. Najlepiej kup hosting PHP.
 2. Edytora tekstu lub środowiska programistycznego do pisania i edytowania kodu PHP. Możesz użyć darmowego edytora tekstu, takiego jak Notepad++ lub zainwestować w profesjonalne środowisko programistyczne, takie jak Eclipse z SDK dla PHP.
 3. Podstawowa wiedza na temat każdego języka programowania.