przykłady float value co to jest
ENCYKLOPEDIA Get Float Value Of A Variable, Write A Formatted String To A Stream, Check Whether The.
Znaczenie przykłady float value definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na F

PHP (skrót od angielskiej nazwy "PHP: Hypertext Preprocessor") to język programowania, który jest szczególnie popularny w branży IT i jest często używany do tworzenia aplikacji internetowych oraz skromnych stron internetowych. PHP jest językiem skryptowym, co oznacza, że jest interpretowany przez serwer internetowy i nie wymaga kompilacji przed uruchomieniem.

 • Jak działa Fdf_Save_String wywołanie funkcji Returns the FDF document as a string co to jest, błędy i użycie string fdf_save_string ( resource fdf_document ).
 • Jak działa Fdf_Remove_Item wywołanie funkcji Sets target frame for form definicja, błędy i użycie bool fdf_remove_item ( resource fdfdoc, string fieldname, int item ).
 • Jak działa Fdf_Save wywołanie funkcji Save a FDF document co znaczy, błędy i użycie bool fdf_save ( resource fdf_document [, string filename] ).
 • Jak działa Frenchtojd wywołanie funkcji Converts a date from the French Republican Calendar to a JulianDay Count słownik, błędy i użycie int frenchtojd ( int month, int day, int year ).
 • Jak działa Fam_Cancel_Monitor wywołanie funkcji Terminate monitoring znaczenie, błędy i użycie bool fam_cancel_monitor ( resource fam, resource fam_monitor ).
 • Jak działa Fam_Close wywołanie funkcji Close FAM connection czym jest, błędy i użycie void fam_close ( resource fam ).
 • Jak działa Fam_Monitor_Collection wywołanie funkcji Monitor a collection of files in a directory for changes co oznacza, błędy i użycie resource fam_monitor_collection ( resource fam, string dirname, int depth, string mask ).
 • Jak działa Fam_Monitor_Directory wywołanie funkcji Monitor a directory for changes krzyżówka, błędy i użycie resource fam_monitor_directory ( resource fam, string dirname ).
 • Jak działa Fam_Monitor_File wywołanie funkcji Monitor a regular file for changes najlepszy, błędy i użycie resource fam_monitor_file ( resource fam, string filename ).
 • Jak działa Fam_Next_Event wywołanie funkcji Get next pending FAM event przykłady, błędy i użycie array fam_next_event ( resource fam ).
 • Jak działa Fam_Open wywołanie funkcji Open connection to FAM daemon encyklopedia, błędy i użycie resource fam_open ( [string appname] ).
 • Jak działa Fam_Pending wywołanie funkcji Check for pending FAM events jak działa, błędy i użycie int fam_pending ( resource fam ).
 • Jak działa Fam_Resume_Monitor wywołanie funkcji Resume suspended monitoring czy, jest, błędy i użycie bool fam_resume_monitor ( resource fam, resource fam_monitor ).
 • Jak działa Fam_Suspend_Monitor wywołanie funkcji Temporarily suspend monitoring pojęcie, błędy i użycie bool fam_suspend_monitor ( resource fam, resource fam_monitor ).
 • Jak działa Fdf_Add_Doc_Javascript wywołanie funkcji Adds javascript code to the FDF document wyjaśnienie, błędy i użycie bool fdf_add_doc_javascript ( resource fdfdoc, string script_name, string script_code ).
 • Jak działa Fdf_Add_Template wywołanie funkcji Adds a template into the FDF document opis, błędy i użycie bool fdf_add_template ( resource fdfdoc, int newpage, string filename, string template, int rename ).
 • Jak działa Fdf_Close wywołanie funkcji Close an FDF document informacje, błędy i użycie void fdf_close ( resource fdf_document ).
 • Jak działa Fdf_Create wywołanie funkcji Create a new FDF document co to jest, błędy i użycie resource fdf_create ( void ).
 • Jak działa Fdf_Enum_Values wywołanie funkcji Call a user defined function for each document value definicja, błędy i użycie bool fdf_enum_values ( resource fdfdoc, callback function [, mixed userdata] ).
 • Jak działa Fdf_Errno wywołanie funkcji Return error code for last fdf operation co znaczy, błędy i użycie int fdf_errno ( void ).
 • Jak działa Fdf_Error wywołanie funkcji Return error description for fdf error code słownik, błędy i użycie string fdf_error ( [int error_code] ).
 • Jak działa Fdf_Get_Ap wywołanie funkcji Get the appearance of a field znaczenie, błędy i użycie bool fdf_get_ap ( resource fdf_document, string field, int face, string filename ).
 • Jak działa Fdf_Get_Attachment wywołanie funkcji Extracts uploaded file embedded in the FDF czym jest, błędy i użycie array fdf_get_attachment ( resource fdf_document, string fieldname, string savepath ).
 • Jak działa Fdf_Get_Encoding wywołanie funkcji Get the value of the /Encoding key co oznacza, błędy i użycie string fdf_get_encoding ( resource fdf_document ).
 • Jak działa Fdf_Get_File wywołanie funkcji Get the value of the /F key krzyżówka, błędy i użycie string fdf_get_file ( resource fdf_document ).
 • Jak działa Fdf_Get_Flags wywołanie funkcji Gets the flags of a field najlepszy, błędy i użycie int fdf_get_flags ( resource fdfdoc, string fieldname, int whichflags ).
 • Jak działa Fdf_Get_Opt wywołanie funkcji Gets a value from the opt array of a field przykłady, błędy i użycie mixed fdf_get_opt ( resource fdfdof, string fieldname [, int element] ).
 • Jak działa Fdf_Get_Status wywołanie funkcji Get the value of the /STATUS key encyklopedia, błędy i użycie string fdf_get_status ( resource fdf_document ).
 • Jak działa Fdf_Get_Value wywołanie funkcji Get the value of a field jak działa, błędy i użycie mixed fdf_get_value ( resource fdf_document, string fieldname [, int which] ).
 • Jak działa Fdf_Get_Version wywołanie funkcji Gets version number for FDF API or file czy, jest, błędy i użycie string fdf_get_version ( [resource fdf_document] ).
 • Jak działa Fdf_Header wywołanie funkcji Sets FDF-specific output headers pojęcie, błędy i użycie void fdf_header ( void ).
 • Jak działa Fdf_Next_Field_Name wywołanie funkcji Get the next field name wyjaśnienie, błędy i użycie string fdf_next_field_name ( resource fdf_document [, string fieldname] ).
 • Jak działa Fdf_Open_String wywołanie funkcji Read a FDF document from a string opis, błędy i użycie resource fdf_open_string ( string fdf_data ).
 • Jak działa Fdf_Open wywołanie funkcji Open a FDF document informacje, błędy i użycie resource fdf_open ( string filename ).
 • Jak działa Fdf_Set_Ap wywołanie funkcji Set the appearance of a field co to jest, błędy i użycie bool fdf_set_ap ( resource fdf_document, string field_name, int face, string filename, int page_number ).
 • Jak działa Fdf_Set_Encoding wywołanie funkcji Sets FDF character encoding definicja, błędy i użycie bool fdf_set_encoding ( resource fdf_document, string encoding ).
 • Jak działa Fdf_Set_File wywołanie funkcji Set PDF document to display FDF data in co znaczy, błędy i użycie bool fdf_set_file ( resource fdf_document, string url [, string target_frame] ).
 • Jak działa Fdf_Set_Flags wywołanie funkcji Sets a flag of a field słownik, błędy i użycie bool fdf_set_flags ( resource fdf_document, string fieldname, int whichFlags, int newFlags ).
 • Jak działa Fdf_Set_Javascript_Action wywołanie funkcji Sets an javascript action of a field znaczenie, błędy i użycie bool fdf_set_javascript_action ( resource fdf_document, string fieldname, int trigger, string script ).
 • Jak działa Fdf_Set_On_Import_Javascript wywołanie funkcji Adds javascript code to be executed when Acrobat opens the FDF czym jest, błędy i użycie bool fdf_set_on_import_javascript ( resource fdfdoc, string script, bool before_data_import ).
 • Jak działa Fdf_Set_Opt wywołanie funkcji Sets an option of a field co oznacza, błędy i użycie bool fdf_set_opt ( resource fdf_document, string fieldname, int element, string str1, string str2 ).
 • Jak działa Fdf_Set_Status wywołanie funkcji Set the value of the /STATUS key krzyżówka, błędy i użycie bool fdf_set_status ( resource fdf_document, string status ).
 • Jak działa Fdf_Set_Submit_Form_Action wywołanie funkcji Sets a submit form action of a field najlepszy, błędy i użycie bool fdf_set_submit_form_action ( resource fdf_document, string fieldname, int trigger, string script, int flags ).
 • Jak działa Fdf_Set_Target_Frame wywołanie funkcji Set target frame for form display przykłady, błędy i użycie bool fdf_set_target_frame ( resource fdf_document, string frame_name ).
 • Jak działa Fdf_Set_Value wywołanie funkcji Set the value of a field encyklopedia, błędy i użycie bool fdf_set_value ( resource fdf_document, string fieldname, mixed value [, int isName] ).
 • Jak działa Fdf_Set_Version wywołanie funkcji Sets version number for a FDF file jak działa, błędy i użycie bool fdf_set_version ( resource fdf_document, string version ).
 • Jak działa Filepro_Fieldcount wywołanie funkcji Find out how many fields are in a filePro database czy, jest, błędy i użycie int filepro_fieldcount ( void ).
 • Jak działa Filepro_Fieldname wywołanie funkcji Gets the name of a field pojęcie, błędy i użycie string filepro_fieldname ( int field_number ).
 • Jak działa Filepro_Fieldtype wywołanie funkcji Gets the type of a field wyjaśnienie, błędy i użycie string filepro_fieldtype ( int field_number ).
 • Jak działa Filepro_Fieldwidth wywołanie funkcji Gets the width of a field opis, błędy i użycie int filepro_fieldwidth ( int field_number ).
 • Jak działa Filepro_Retrieve wywołanie funkcji Retrieves data from a filePro database informacje, błędy i użycie string filepro_retrieve ( int row_number, int field_number ).
 • Jak działa Filepro_Rowcount wywołanie funkcji Find out how many rows are in a filePro database co to jest, błędy i użycie int filepro_rowcount ( void ).
 • Jak działa Filepro wywołanie funkcji Read and verify the map file definicja, błędy i użycie bool filepro ( string directory ).
 • Jak działa Fclose wywołanie funkcji Closes an open file pointer co znaczy, błędy i użycie bool fclose ( resource handle ).
 • Jak działa Feof wywołanie funkcji Tests for end-of-file on a file pointer słownik, błędy i użycie bool feof ( resource handle ).
 • Jak działa Fflush wywołanie funkcji Flushes the output to a file znaczenie, błędy i użycie bool fflush ( resource handle ).
 • Jak działa Fgetc wywołanie funkcji Gets character from file pointer czym jest, błędy i użycie string fgetc ( resource handle ).
 • Jak działa Fgetcsv wywołanie funkcji Gets line from file pointer and parse for CSV fields co oznacza, błędy i użycie array fgetcsv ( resource handle [, int length [, string delimiter [, string enclosure]]] ).
 • Jak działa Fgets wywołanie funkcji Gets line from file pointer krzyżówka, błędy i użycie string fgets ( resource handle [, int length] ).
 • Jak działa Fgetss wywołanie funkcji Gets line from file pointer and strip HTML tags najlepszy, błędy i użycie string fgetss ( resource handle [, int length [, string allowable_tags]] ).
 • Jak działa File_Exists wywołanie funkcji Checks whether a file or directory exists przykłady, błędy i użycie bool file_exists ( string filename ).
 • Jak działa File_Get_Contents wywołanie funkcji Reads entire file into a string encyklopedia, błędy i użycie string file_get_contents ( string filename [, bool use_include_path [, resource context [, int offset [, int maxlen]]]] ).
 • Jak działa File_Put_Contents wywołanie funkcji Write a string to a file jak działa, błędy i użycie int file_put_contents ( string filename, mixed data [, int flags [, resource context]] ).
 • Jak działa File wywołanie funkcji Reads entire file into an array czy, jest, błędy i użycie array file ( string filename [, int use_include_path [, resource context]] ).
 • Jak działa Fileatime wywołanie funkcji Gets last access time of file pojęcie, błędy i użycie int fileatime ( string filename ).
 • Jak działa Filectime wywołanie funkcji Gets inode change time of file wyjaśnienie, błędy i użycie int filectime ( string filename ).
 • Jak działa Filegroup wywołanie funkcji Gets file group opis, błędy i użycie int filegroup ( string filename ).
 • Jak działa Fileinode wywołanie funkcji Gets file inode informacje, błędy i użycie int fileinode ( string filename ).
 • Jak działa Filemtime wywołanie funkcji Gets file modification time co to jest, błędy i użycie int filemtime ( string filename ).
 • Jak działa Fileowner wywołanie funkcji Gets file owner definicja, błędy i użycie int fileowner ( string filename ).
 • Jak działa Fileperms wywołanie funkcji Gets file permissions co znaczy, błędy i użycie int fileperms ( string filename ).
 • Jak działa Filesize wywołanie funkcji Gets file size słownik, błędy i użycie int filesize ( string filename ).
 • Jak działa Filetype wywołanie funkcji Gets file type znaczenie, błędy i użycie string filetype ( string filename ).
 • Jak działa Flock wywołanie funkcji Portable advisory file locking czym jest, błędy i użycie bool flock ( resource handle, int operation [, int &wouldblock] ).
 • Jak działa Fnmatch wywołanie funkcji Match filename against a pattern co oznacza, błędy i użycie bool fnmatch ( string pattern, string string [, int flags] ).
 • Jak działa Fopen wywołanie funkcji Opens file or URL krzyżówka, błędy i użycie resource fopen ( string filename, string mode [, bool use_include_path [, resource zcontext]] ).
 • Jak działa Fpassthru wywołanie funkcji Output all remaining data on a file pointer najlepszy, błędy i użycie int fpassthru ( resource handle ).
 • Jak działa Fputcsv wywołanie funkcji Format line as CSV and write to file pointer przykłady, błędy i użycie int fputcsv ( resource handle [, array fields [, string delimiter [, string enclosure]]] ).
 • Jak działa Fputs wywołanie funkcji Alias of fwrite() encyklopedia, błędy i użycie .
 • Jak działa Fread wywołanie funkcji Binary-safe file read jak działa, błędy i użycie string fread ( resource handle, int length ).
 • Jak działa Fscanf wywołanie funkcji Parses input from a file according to a format czy, jest, błędy i użycie mixed fscanf ( resource handle, string format [, mixed &...] ).
 • Jak działa Fseek wywołanie funkcji Seeks on a file pointer pojęcie, błędy i użycie int fseek ( resource handle, int offset [, int whence] ).
 • Jak działa Fstat wywołanie funkcji Gets information about a file using an open file pointer wyjaśnienie, błędy i użycie array fstat ( resource handle ).
 • Jak działa Ftell wywołanie funkcji Tells file pointer read/write position opis, błędy i użycie int ftell ( resource handle ).
 • Jak działa Ftruncate wywołanie funkcji Truncates a file to a given length informacje, błędy i użycie bool ftruncate ( resource handle, int size ).
 • Jak działa Fwrite wywołanie funkcji Binary-safe file write co to jest, błędy i użycie int fwrite ( resource handle, string string [, int length] ).
 • Jak działa Fribidi_Log2Vis wywołanie funkcji Convert a logical string to a visual one definicja, błędy i użycie string fribidi_log2vis ( string str, string direction, int charset ).
 • Jak działa Fbsql_Affected_Rows wywołanie funkcji Get number of affected rows in previous FrontBase operation co znaczy, błędy i użycie int fbsql_affected_rows ( [resource link_identifier] ).
 • Jak działa Fbsql_Autocommit wywołanie funkcji Enable or disable autocommit słownik, błędy i użycie bool fbsql_autocommit ( resource link_identifier [, bool OnOff] ).
 • Jak działa Fbsql_Blob_Size wywołanie funkcji Get the size of a BLOB znaczenie, błędy i użycie int fbsql_blob_size ( string blob_handle [, resource link_identifier] ).
 • Jak działa Fbsql_Change_User wywołanie funkcji Change logged in user of the active connection czym jest, błędy i użycie resource fbsql_change_user ( string user, string password [, string database [, resource link_identifier]] ).
 • Jak działa Fbsql_Clob_Size wywołanie funkcji Get the size of a CLOB co oznacza, błędy i użycie int fbsql_clob_size ( string clob_handle [, resource link_identifier] ).
 • Jak działa Fbsql_Close wywołanie funkcji Close FrontBase connection krzyżówka, błędy i użycie bool fbsql_close ( [resource link_identifier] ).
 • Jak działa Fbsql_Commit wywołanie funkcji Commits a transaction to the database najlepszy, błędy i użycie bool fbsql_commit ( [resource link_identifier] ).
 • Jak działa Fbsql_Connect wywołanie funkcji Open a connection to a FrontBase Server przykłady, błędy i użycie resource fbsql_connect ( [string hostname [, string username [, string password]]] ).
 • Jak działa Fbsql_Create_Blob wywołanie funkcji Create a BLOB encyklopedia, błędy i użycie string fbsql_create_blob ( string blob_data [, resource link_identifier] ).
 • Jak działa Fbsql_Create_Clob wywołanie funkcji Create a CLOB jak działa, błędy i użycie string fbsql_create_clob ( string clob_data [, resource link_identifier] ).
 • Jak działa Fbsql_Create_Db wywołanie funkcji Create a FrontBase database czy, jest, błędy i użycie bool fbsql_create_db ( string database_name [, resource link_identifier [, string database_options]] ).
 • Jak działa Fbsql_Data_Seek wywołanie funkcji Move internal result pointer pojęcie, błędy i użycie bool fbsql_data_seek ( resource result_identifier, int row_number ).
 • Jak działa Fbsql_Database_Password wywołanie funkcji Sets or retrieves the password for a FrontBase database wyjaśnienie, błędy i użycie string fbsql_database_password ( resource link_identifier [, string database_password] ).
 • Jak działa Fbsql_Database wywołanie funkcji Get or set the database name used with a connection opis, błędy i użycie string fbsql_database ( resource link_identifier [, string database] ).
 • Jak działa Fbsql_Db_Query wywołanie funkcji Send a FrontBase query informacje, błędy i użycie resource fbsql_db_query ( string database, string query [, resource link_identifier] ).
 • Jak działa Fbsql_Db_Status wywołanie funkcji Get the status for a given database co to jest, błędy i użycie int fbsql_db_status ( string database_name [, resource link_identifier] ).
 • Jak działa Fbsql_Drop_Db wywołanie funkcji Drop (delete) a FrontBase database definicja, błędy i użycie bool fbsql_drop_db ( string database_name [, resource link_identifier] ).
 • Jak działa Fbsql_Errno wywołanie funkcji Returns the numerical value of the error message from previousFrontBase operation co znaczy, błędy i użycie int fbsql_errno ( [resource link_identifier] ).
 • Jak działa Fbsql_Error wywołanie funkcji Returns the text of the error message from previous FrontBaseoperation słownik, błędy i użycie string fbsql_error ( [resource link_identifier] ).
 • Jak działa Fbsql_Fetch_Array wywołanie funkcji Fetch a result row as an associative array, a numeric array, orboth znaczenie, błędy i użycie array fbsql_fetch_array ( resource result [, int result_type] ).
 • Jak działa Fbsql_Fetch_Assoc wywołanie funkcji Fetch a result row as an associative array czym jest, błędy i użycie array fbsql_fetch_assoc ( resource result ).
 • Jak działa Fbsql_Fetch_Field wywołanie funkcji Get column information from a result and return as an object co oznacza, błędy i użycie object fbsql_fetch_field ( resource result [, int field_offset] ).
 • Jak działa Fbsql_Fetch_Lengths wywołanie funkcji Get the length of each output in a result krzyżówka, błędy i użycie array fbsql_fetch_lengths ( resource result ).
 • Jak działa Fbsql_Fetch_Object wywołanie funkcji Fetch a result row as an object najlepszy, błędy i użycie object fbsql_fetch_object ( resource result [, int result_type] ).
 • Jak działa Fbsql_Fetch_Row wywołanie funkcji Get a result row as an enumerated array przykłady, błędy i użycie array fbsql_fetch_row ( resource result ).
 • Jak działa Fbsql_Field_Flags wywołanie funkcji Get the flags associated with the specified field in a result encyklopedia, błędy i użycie string fbsql_field_flags ( resource result [, int field_offset] ).
 • Jak działa Fbsql_Field_Len wywołanie funkcji Returns the length of the specified field jak działa, błędy i użycie int fbsql_field_len ( resource result [, int field_offset] ).
 • Jak działa Fbsql_Field_Name wywołanie funkcji Get the name of the specified field in a result czy, jest, błędy i użycie string fbsql_field_name ( resource result [, int field_index] ).
 • Jak działa Fbsql_Field_Seek wywołanie funkcji Set result pointer to a specified field offset pojęcie, błędy i użycie bool fbsql_field_seek ( resource result [, int field_offset] ).
 • Jak działa Fbsql_Field_Table wywołanie funkcji Get name of the table the specified field is in wyjaśnienie, błędy i użycie string fbsql_field_table ( resource result [, int field_offset] ).
 • Jak działa Fbsql_Field_Type wywołanie funkcji Get the type of the specified field in a result opis, błędy i użycie string fbsql_field_type ( resource result [, int field_offset] ).
 • Jak działa Fbsql_Free_Result wywołanie funkcji Free result memory informacje, błędy i użycie bool fbsql_free_result ( resource result ).
 • Jak działa Fbsql_Get_Autostart_Info wywołanie funkcji No description given yet co to jest, błędy i użycie array fbsql_get_autostart_info ( [resource link_identifier] ).
 • Jak działa Fbsql_Hostname wywołanie funkcji Get or set the host name used with a connection definicja, błędy i użycie string fbsql_hostname ( resource link_identifier [, string host_name] ).
 • Jak działa Fbsql_Insert_Id wywołanie funkcji Get the id generated from the previous INSERT operation co znaczy, błędy i użycie int fbsql_insert_id ( [resource link_identifier] ).
 • Jak działa Fbsql_List_Dbs wywołanie funkcji List databases available on a FrontBase server słownik, błędy i użycie resource fbsql_list_dbs ( [resource link_identifier] ).
 • Jak działa Fbsql_List_Fields wywołanie funkcji List FrontBase result fields znaczenie, błędy i użycie resource fbsql_list_fields ( string database_name, string table_name [, resource link_identifier] ).
 • Jak działa Fbsql_List_Tables wywołanie funkcji List tables in a FrontBase database czym jest, błędy i użycie resource fbsql_list_tables ( string database [, resource link_identifier] ).
 • Jak działa Fbsql_Next_Result wywołanie funkcji Move the internal result pointer to the next result co oznacza, błędy i użycie bool fbsql_next_result ( resource result_id ).
 • Jak działa Fbsql_Num_Fields wywołanie funkcji Get number of fields in result krzyżówka, błędy i użycie int fbsql_num_fields ( resource result ).
 • Jak działa Fbsql_Num_Rows wywołanie funkcji Get number of rows in result najlepszy, błędy i użycie int fbsql_num_rows ( resource result ).
 • Jak działa Fbsql_Password wywołanie funkcji Get or set the user password used with a connection przykłady, błędy i użycie string fbsql_password ( resource link_identifier [, string password] ).
 • Jak działa Fbsql_Pconnect wywołanie funkcji Open a persistent connection to a FrontBase Server encyklopedia, błędy i użycie resource fbsql_pconnect ( [string hostname [, string username [, string password]]] ).
 • Jak działa Fbsql_Query wywołanie funkcji Send a FrontBase query jak działa, błędy i użycie resource fbsql_query ( string query [, resource link_identifier [, int batch_size]] ).
 • Jak działa Fbsql_Read_Blob wywołanie funkcji Read a BLOB from the database czy, jest, błędy i użycie string fbsql_read_blob ( string blob_handle [, resource link_identifier] ).
 • Jak działa Fbsql_Read_Clob wywołanie funkcji Read a CLOB from the database pojęcie, błędy i użycie string fbsql_read_clob ( string clob_handle [, resource link_identifier] ).
 • Jak działa Fbsql_Result wywołanie funkcji Get result data wyjaśnienie, błędy i użycie mixed fbsql_result ( resource result [, int row [, mixed field]] ).
 • Jak działa Fbsql_Rollback wywołanie funkcji Rollback a transaction to the database opis, błędy i użycie bool fbsql_rollback ( [resource link_identifier] ).
 • Jak działa Fbsql_Select_Db wywołanie funkcji Select a FrontBase database informacje, błędy i użycie bool fbsql_select_db ( [string database_name [, resource link_identifier]] ).
 • Jak działa Fbsql_Set_Lob_Mode wywołanie funkcji Set the LOB retrieve mode for a FrontBase result set co to jest, błędy i użycie bool fbsql_set_lob_mode ( resource result, string database_name ).
 • Jak działa Fbsql_Set_Password wywołanie funkcji Change the password for a given user definicja, błędy i użycie bool fbsql_set_password ( resource link_identifier, string user, string password, string old_password ).
 • Jak działa Fbsql_Set_Transaction wywołanie funkcji Set the transaction locking and isolation co znaczy, błędy i użycie void fbsql_set_transaction ( resource link_identifier, int Locking, int Isolation ).
 • Jak działa Fbsql_Start_Db wywołanie funkcji Start a database on local or remote server słownik, błędy i użycie bool fbsql_start_db ( string database_name [, resource link_identifier [, string database_options]] ).
 • Jak działa Fbsql_Stop_Db wywołanie funkcji Stop a database on local or remote server znaczenie, błędy i użycie bool fbsql_stop_db ( string database_name [, resource link_identifier] ).
 • Jak działa Fbsql_Tablename wywołanie funkcji Get table name of field czym jest, błędy i użycie string fbsql_tablename ( resource result, int i ).
 • Jak działa Fbsql_Username wywołanie funkcji Get or set the host user used with a connection co oznacza, błędy i użycie string fbsql_username ( resource link_identifier [, string username] ).
 • Jak działa Fbsql_Warnings wywołanie funkcji Enable or disable FrontBase warnings krzyżówka, błędy i użycie bool fbsql_warnings ( [bool OnOff] ).
 • Jak działa Ftp_Alloc wywołanie funkcji Allocates space for a file to be uploaded najlepszy, błędy i użycie bool ftp_alloc ( resource ftp_stream, int filesize [, string &result] ).
 • Jak działa Ftp_Cdup wywołanie funkcji Changes to the parent directory przykłady, błędy i użycie bool ftp_cdup ( resource ftp_stream ).
 • Jak działa Ftp_Chdir wywołanie funkcji Changes the current directory on a FTP server encyklopedia, błędy i użycie bool ftp_chdir ( resource ftp_stream, string directory ).
 • Jak działa Ftp_Chmod wywołanie funkcji Set permissions on a file via FTP jak działa, błędy i użycie int ftp_chmod ( resource ftp_stream, int mode, string filename ).
 • Jak działa Ftp_Close wywołanie funkcji Closes an FTP connection czy, jest, błędy i użycie bool ftp_close ( resource ftp_stream ).
 • Jak działa Ftp_Connect wywołanie funkcji Opens an FTP connection pojęcie, błędy i użycie resource ftp_connect ( string host [, int port [, int timeout]] ).
 • Jak działa Ftp_Delete wywołanie funkcji Deletes a file on the FTP server wyjaśnienie, błędy i użycie bool ftp_delete ( resource ftp_stream, string path ).
 • Jak działa Ftp_Exec wywołanie funkcji Requests execution of a program on the FTP server opis, błędy i użycie bool ftp_exec ( resource ftp_stream, string command ).
 • Jak działa Ftp_Fget wywołanie funkcji Downloads a file from the FTP server and saves to an open file informacje, błędy i użycie bool ftp_fget ( resource ftp_stream, resource handle, string remote_file, int mode [, int resumepos] ).
 • Jak działa Ftp_Fput wywołanie funkcji Uploads from an open file to the FTP server co to jest, błędy i użycie bool ftp_fput ( resource ftp_stream, string remote_file, resource handle, int mode [, int startpos] ).
 • Jak działa Ftp_Get_Option wywołanie funkcji Retrieves various runtime behaviours of the current FTP stream definicja, błędy i użycie mixed ftp_get_option ( resource ftp_stream, int option ).
 • Jak działa Ftp_Get wywołanie funkcji Downloads a file from the FTP server co znaczy, błędy i użycie bool ftp_get ( resource ftp_stream, string local_file, string remote_file, int mode [, int resumepos] ).
 • Jak działa Ftp_Login wywołanie funkcji Logs in to an FTP connection słownik, błędy i użycie bool ftp_login ( resource ftp_stream, string username, string password ).
 • Jak działa Ftp_Mdtm wywołanie funkcji Returns the last modified time of the given file znaczenie, błędy i użycie int ftp_mdtm ( resource ftp_stream, string remote_file ).
 • Jak działa Ftp_Mkdir wywołanie funkcji Creates a directory czym jest, błędy i użycie string ftp_mkdir ( resource ftp_stream, string directory ).
 • Jak działa Ftp_Nb_Continue wywołanie funkcji Continues retrieving/sending a file (non-blocking) co oznacza, błędy i użycie int ftp_nb_continue ( resource ftp_stream ).
 • Jak działa Ftp_Nb_Fget wywołanie funkcji Retrieves a file from the FTP server and writes it to an open file (non-blocking) krzyżówka, błędy i użycie int ftp_nb_fget ( resource ftp_stream, resource handle, string remote_file, int mode [, int resumepos] ).
 • Jak działa Ftp_Nb_Fput wywołanie funkcji Stores a file from an open file to the FTP server (non-blocking) najlepszy, błędy i użycie int ftp_nb_fput ( resource ftp_stream, string remote_file, resource handle, int mode [, int startpos] ).
 • Jak działa Ftp_Nb_Get wywołanie funkcji Retrieves a file from the FTP server and writes it to a local file (non-blocking) przykłady, błędy i użycie int ftp_nb_get ( resource ftp_stream, string local_file, string remote_file, int mode [, int resumepos] ).
 • Jak działa Ftp_Nb_Put wywołanie funkcji Stores a file on the FTP server (non-blocking) encyklopedia, błędy i użycie int ftp_nb_put ( resource ftp_stream, string remote_file, string local_file, int mode [, int startpos] ).
 • Jak działa Ftp_Nlist wywołanie funkcji Returns a list of files in the given directory jak działa, błędy i użycie array ftp_nlist ( resource ftp_stream, string directory ).
 • Jak działa Ftp_Pasv wywołanie funkcji Turns passive mode on or off czy, jest, błędy i użycie bool ftp_pasv ( resource ftp_stream, bool pasv ).
 • Jak działa Ftp_Put wywołanie funkcji Uploads a file to the FTP server pojęcie, błędy i użycie bool ftp_put ( resource ftp_stream, string remote_file, string local_file, int mode [, int startpos] ).
 • Jak działa Ftp_Pwd wywołanie funkcji Returns the current directory name wyjaśnienie, błędy i użycie string ftp_pwd ( resource ftp_stream ).
 • Jak działa Ftp_Quit wywołanie funkcji Alias of ftp_close() opis, błędy i użycie .
 • Jak działa Ftp_Raw wywołanie funkcji Sends an arbitrary command to an FTP server informacje, błędy i użycie array ftp_raw ( resource ftp_stream, string command ).
 • Jak działa Ftp_Rawlist wywołanie funkcji Returns a detailed list of files in the given directory co to jest, błędy i użycie array ftp_rawlist ( resource ftp_stream, string directory [, bool recursive] ).
 • Jak działa Ftp_Rename wywołanie funkcji Renames a file or a directory on the FTP server definicja, błędy i użycie bool ftp_rename ( resource ftp_stream, string oldname, string newname ).
 • Jak działa Ftp_Rmdir wywołanie funkcji Removes a directory co znaczy, błędy i użycie bool ftp_rmdir ( resource ftp_stream, string directory ).
 • Jak działa Ftp_Set_Option wywołanie funkcji Set miscellaneous runtime FTP options słownik, błędy i użycie bool ftp_set_option ( resource ftp_stream, int option, mixed value ).
 • Jak działa Ftp_Site wywołanie funkcji Sends a SITE command to the server znaczenie, błędy i użycie bool ftp_site ( resource ftp_stream, string command ).
 • Jak działa Ftp_Size wywołanie funkcji Returns the size of the given file czym jest, błędy i użycie int ftp_size ( resource ftp_stream, string remote_file ).
 • Jak działa Ftp_Ssl_Connect wywołanie funkcji Opens an Secure SSL-FTP connection co oznacza, błędy i użycie resource ftp_ssl_connect ( string host [, int port [, int timeout]] ).
 • Jak działa Ftp_Systype wywołanie funkcji Returns the system type identifier of the remote FTP server krzyżówka, błędy i użycie string ftp_systype ( resource ftp_stream ).
 • Jak działa Func_Get_Arg wywołanie funkcji Return an item from the argument list najlepszy, błędy i użycie mixed func_get_arg ( int arg_num ).
 • Jak działa Func_Get_Args wywołanie funkcji Returns an array comprising a function's argument list przykłady, błędy i użycie array func_get_args ( void ).
 • Jak działa Func_Num_Args wywołanie funkcji Returns the number of arguments passed to the function encyklopedia, błędy i użycie int func_num_args ( void ).
 • Jak działa Function_Exists wywołanie funkcji Return TRUE if the given function has been defined jak działa, błędy i użycie bool function_exists ( string function_name ).
 • Jak działa Floor wywołanie funkcji Round fractions down czy, jest, błędy i użycie float floor ( float value ).
 • Jak działa Fmod wywołanie funkcji Returns the floating point remainder (modulo) of the division of the arguments pojęcie, błędy i użycie float fmod ( float x, float y ).
 • Jak działa Fsockopen wywołanie funkcji Open Internet or Unix domain socket connection wyjaśnienie, błędy i użycie resource fsockopen ( string target [, int port [, int &errno [, string &errstr [, float timeout]]]] ).
 • Jak działa Flush wywołanie funkcji Flush the output buffer opis, błędy i użycie void flush ( void ).
 • Jak działa Ftok wywołanie funkcji Convert a pathname and a project identifier to a System V IPC key informacje, błędy i użycie int ftok ( string pathname, string proj ).
 • Jak działa Filteriterator_Current wywołanie funkcji Get the current element value co to jest, błędy i użycie mixed FilterIterator::current ( void ).
 • Jak działa Filteriterator_Getinneriterator wywołanie funkcji Get the inner iterator definicja, błędy i użycie Iterator FilterIterator::getInnerIterator ( void ).
 • Jak działa Filteriterator_Key wywołanie funkcji Get the current key co znaczy, błędy i użycie mixed FilterIterator::key ( void ).
 • Jak działa Filteriterator_Next wywołanie funkcji Move the iterator forward słownik, błędy i użycie void FilterIterator::next ( void ).
 • Jak działa Filteriterator_Rewind wywołanie funkcji Rewind the iterator znaczenie, błędy i użycie void FilterIterator::rewind ( void ).
 • Jak działa Filteriterator_Valid wywołanie funkcji Check whether the current element is valid czym jest, błędy i użycie bool FilterIterator::valid ( void ).
 • Jak działa Fprintf wywołanie funkcji Write a formatted string to a stream co oznacza, błędy i użycie int fprintf ( resource handle, string format [, mixed args [, mixed ...]] ).
 • Jak działa Floatval wywołanie funkcji Get float value of a variable krzyżówka, błędy i użycie float floatval ( mixed var ).

PeHaPe programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć PHP. Programowanie w jezyku PHP.Z


Żeby zacząć programować w PHP, potrzebujesz tylko:

 1. Dostępu do serwera internetowego obsługującego PHP. Możesz skorzystać z serwera internetowego dostarczanego przez dostawcę usług internetowych lub zainstalować serwer internetowy na swoim komputerze. Najlepiej kup hosting PHP.
 2. Edytora tekstu lub środowiska programistycznego do pisania i edytowania kodu PHP. Możesz użyć darmowego edytora tekstu, takiego jak Notepad++ lub zainwestować w profesjonalne środowisko programistyczne, takie jak Eclipse z SDK dla PHP.
 3. Podstawowa wiedza na temat każdego języka programowania.