binary safe file write co to jest
SŁOWNIK Binary-Safe Gz-File Write, Uncompress A Compressed String, Tell Gz-File Pointer Read/Write.
Znaczenie binary safe file write definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na G

PHP (skrót od angielskiej nazwy "PHP: Hypertext Preprocessor") to język programowania, który jest szczególnie popularny w branży IT i jest często używany do tworzenia aplikacji internetowych oraz skromnych stron internetowych. PHP jest językiem skryptowym, co oznacza, że jest interpretowany przez serwer internetowy i nie wymaga kompilacji przed uruchomieniem.

 • Jak działa Gmp_Gcd wywołanie funkcji Calculate GCD co to jest, błędy i użycie resource gmp_gcd ( resource a, resource b ).
 • Jak działa Gzgetc wywołanie funkcji Get character from gz-file pointer definicja, błędy i użycie string gzgetc ( resource zp ).
 • Jak działa Gzgets wywołanie funkcji Get line from file pointer co znaczy, błędy i użycie string gzgets ( resource zp, int length ).
 • Jak działa Gmp_Div wywołanie funkcji Alias of gmp_div_q() słownik, błędy i użycie .
 • Jak działa Gmp_Fact wywołanie funkcji Factorial znaczenie, błędy i użycie resource gmp_fact ( int a ).
 • Jak działa Getallheaders wywołanie funkcji Fetch all HTTP request headers czym jest, błędy i użycie array getallheaders ( void ).
 • Jak działa Gregoriantojd wywołanie funkcji Converts a Gregorian date to Julian Day Count co oznacza, błędy i użycie int gregoriantojd ( int month, int day, int year ).
 • Jak działa Get_Class_Methods wywołanie funkcji Returns an array of class methods' names krzyżówka, błędy i użycie array get_class_methods ( mixed class_name ).
 • Jak działa Get_Class_Vars wywołanie funkcji Returns an array of default properties of the class najlepszy, błędy i użycie array get_class_vars ( string class_name ).
 • Jak działa Get_Class wywołanie funkcji Returns the name of the class of an object przykłady, błędy i użycie string get_class ( [object obj] ).
 • Jak działa Get_Declared_Classes wywołanie funkcji Returns an array with the name of the defined classes encyklopedia, błędy i użycie array get_declared_classes ( void ).
 • Jak działa Get_Declared_Interfaces wywołanie funkcji Returns an array of all declared interfaces jak działa, błędy i użycie array get_declared_interfaces ( void ).
 • Jak działa Get_Object_Vars wywołanie funkcji Returns an associative array of object properties czy, jest, błędy i użycie array get_object_vars ( object obj ).
 • Jak działa Get_Parent_Class wywołanie funkcji Retrieves the parent class name for object or class pojęcie, błędy i użycie string get_parent_class ( [mixed obj] ).
 • Jak działa Getdate wywołanie funkcji Get date/time information wyjaśnienie, błędy i użycie array getdate ( [int timestamp] ).
 • Jak działa Gettimeofday wywołanie funkcji Get current time opis, błędy i użycie mixed gettimeofday ( [bool return_float] ).
 • Jak działa Gmdate wywołanie funkcji Format a GMT/UTC date/time informacje, błędy i użycie string gmdate ( string format [, int timestamp] ).
 • Jak działa Gmmktime wywołanie funkcji Get Unix timestamp for a GMT date co to jest, błędy i użycie int gmmktime ( [int hour [, int minute [, int second [, int month [, int day [, int year [, int is_dst]]]]]]] ).
 • Jak działa Gmstrftime wywołanie funkcji Format a GMT/UTC time/date according to locale settings definicja, błędy i użycie string gmstrftime ( string format [, int timestamp] ).
 • Jak działa Getcwd wywołanie funkcji Gets the current working directory co znaczy, błędy i użycie string getcwd ( void ).
 • Jak działa Glob wywołanie funkcji Find pathnames matching a pattern słownik, błędy i użycie array glob ( string pattern [, int flags] ).
 • Jak działa Get_Defined_Functions wywołanie funkcji Returns an array of all defined functions znaczenie, błędy i użycie array get_defined_functions ( void ).
 • Jak działa Gettext wywołanie funkcji Lookup a message in the current domain czym jest, błędy i użycie string gettext ( string message ).
 • Jak działa Gmp_Abs wywołanie funkcji Absolute value co oznacza, błędy i użycie resource gmp_abs ( resource a ).
 • Jak działa Gmp_Add wywołanie funkcji Add numbers krzyżówka, błędy i użycie resource gmp_add ( resource a, resource b ).
 • Jak działa Gmp_And wywołanie funkcji Logical AND najlepszy, błędy i użycie resource gmp_and ( resource a, resource b ).
 • Jak działa Gmp_Clrbit wywołanie funkcji Clear bit przykłady, błędy i użycie void gmp_clrbit ( resource &a, int index ).
 • Jak działa Gmp_Cmp wywołanie funkcji Compare numbers encyklopedia, błędy i użycie int gmp_cmp ( resource a, resource b ).
 • Jak działa Gmp_Com wywołanie funkcji Calculates one's complement jak działa, błędy i użycie resource gmp_com ( resource a ).
 • Jak działa Gmp_Div_Q wywołanie funkcji Divide numbers czy, jest, błędy i użycie resource gmp_div_q ( resource a, resource b [, int round] ).
 • Jak działa Gmp_Div_Qr wywołanie funkcji Divide numbers and get quotient and remainder pojęcie, błędy i użycie array gmp_div_qr ( resource n, resource d [, int round] ).
 • Jak działa Gmp_Div_R wywołanie funkcji Remainder of the division of numbers wyjaśnienie, błędy i użycie resource gmp_div_r ( resource n, resource d [, int round] ).
 • Jak działa Gmp_Divexact wywołanie funkcji Exact division of numbers opis, błędy i użycie resource gmp_divexact ( resource n, resource d ).
 • Jak działa Gmp_Gcdext wywołanie funkcji Calculate GCD and multipliers informacje, błędy i użycie array gmp_gcdext ( resource a, resource b ).
 • Jak działa Gmp_Hamdist wywołanie funkcji Hamming distance co to jest, błędy i użycie int gmp_hamdist ( resource a, resource b ).
 • Jak działa Gmp_Init wywołanie funkcji Create GMP number definicja, błędy i użycie resource gmp_init ( mixed number [, int base] ).
 • Jak działa Gmp_Intval wywołanie funkcji Convert GMP number to integer co znaczy, błędy i użycie int gmp_intval ( resource gmpnumber ).
 • Jak działa Gmp_Invert wywołanie funkcji Inverse by modulo słownik, błędy i użycie resource gmp_invert ( resource a, resource b ).
 • Jak działa Gmp_Jacobi wywołanie funkcji Jacobi symbol znaczenie, błędy i użycie int gmp_jacobi ( resource a, resource p ).
 • Jak działa Gmp_Legendre wywołanie funkcji Legendre symbol czym jest, błędy i użycie int gmp_legendre ( resource a, resource p ).
 • Jak działa Gmp_Mod wywołanie funkcji Modulo operation co oznacza, błędy i użycie resource gmp_mod ( resource n, resource d ).
 • Jak działa Gmp_Mul wywołanie funkcji Multiply numbers krzyżówka, błędy i użycie resource gmp_mul ( resource a, resource b ).
 • Jak działa Gmp_Neg wywołanie funkcji Negate number najlepszy, błędy i użycie resource gmp_neg ( resource a ).
 • Jak działa Gmp_Or wywołanie funkcji Logical OR przykłady, błędy i użycie resource gmp_or ( resource a, resource b ).
 • Jak działa Gmp_Perfect_Square wywołanie funkcji Perfect square check encyklopedia, błędy i użycie bool gmp_perfect_square ( resource a ).
 • Jak działa Gmp_Popcount wywołanie funkcji Population count jak działa, błędy i użycie int gmp_popcount ( resource a ).
 • Jak działa Gmp_Pow wywołanie funkcji Raise number into power czy, jest, błędy i użycie resource gmp_pow ( resource base, int exp ).
 • Jak działa Gmp_Powm wywołanie funkcji Raise number into power with modulo pojęcie, błędy i użycie resource gmp_powm ( resource base, resource exp, resource mod ).
 • Jak działa Gmp_Prob_Prime wywołanie funkcji Check if number is "probably prime" wyjaśnienie, błędy i użycie int gmp_prob_prime ( resource a [, int reps] ).
 • Jak działa Gmp_Random wywołanie funkcji Random number opis, błędy i użycie resource gmp_random ( int limiter ).
 • Jak działa Gmp_Scan0 wywołanie funkcji Scan for 0 informacje, błędy i użycie int gmp_scan0 ( resource a, int start ).
 • Jak działa Gmp_Scan1 wywołanie funkcji Scan for 1 co to jest, błędy i użycie int gmp_scan1 ( resource a, int start ).
 • Jak działa Gmp_Setbit wywołanie funkcji Set bit definicja, błędy i użycie void gmp_setbit ( resource &a, int index [, bool set_clear] ).
 • Jak działa Gmp_Sign wywołanie funkcji Sign of number co znaczy, błędy i użycie int gmp_sign ( resource a ).
 • Jak działa Gmp_Sqrt wywołanie funkcji Calculate square root słownik, błędy i użycie resource gmp_sqrt ( resource a ).
 • Jak działa Gmp_Sqrtrem wywołanie funkcji Square root with remainder znaczenie, błędy i użycie array gmp_sqrtrem ( resource a ).
 • Jak działa Gmp_Strval wywołanie funkcji Convert GMP number to string czym jest, błędy i użycie string gmp_strval ( resource gmpnumber [, int base] ).
 • Jak działa Gmp_Sub wywołanie funkcji Subtract numbers co oznacza, błędy i użycie resource gmp_sub ( resource a, resource b ).
 • Jak działa Gmp_Xor wywołanie funkcji Logical XOR krzyżówka, błędy i użycie resource gmp_xor ( resource a, resource b ).
 • Jak działa Gnupg_Adddecryptkey wywołanie funkcji Add a key for decryption najlepszy, błędy i użycie bool gnupg_adddecryptkey ( resource identifier, string fingerprint, string passphrase ).
 • Jak działa Gnupg_Addencryptkey wywołanie funkcji Add a key for encryption przykłady, błędy i użycie bool gnupg_addencryptkey ( resource identifier, string fingerprint ).
 • Jak działa Gnupg_Addsignkey wywołanie funkcji Add a key for signing encyklopedia, błędy i użycie bool gnupg_addsignkey ( resource identifier, string fingerprint [, string passphrase] ).
 • Jak działa Gnupg_Cleardecryptkeys wywołanie funkcji Removes all keys which were set for decryption before jak działa, błędy i użycie bool gnupg_cleardecryptkeys ( resource identifier ).
 • Jak działa Gnupg_Clearencryptkeys wywołanie funkcji Removes all keys which were set for encryption before czy, jest, błędy i użycie bool gnupg_clearencryptkeys ( resource identifier ).
 • Jak działa Gnupg_Clearsignkeys wywołanie funkcji Removes all keys which were set for signing before pojęcie, błędy i użycie bool gnupg_clearsignkeys ( resource identifier ).
 • Jak działa Gnupg_Decrypt wywołanie funkcji Decrypts a given text wyjaśnienie, błędy i użycie string gnupg_decrypt ( resource identifier, string text ).
 • Jak działa Gnupg_Decryptverify wywołanie funkcji Decrypts and verifies a given text opis, błędy i użycie array gnupg_decryptverify ( resource identifier, string text, string plaintext ).
 • Jak działa Gnupg_Encrypt wywołanie funkcji Encrypts a given text informacje, błędy i użycie string gnupg_encrypt ( resource identifier, string plaintext ).
 • Jak działa Gnupg_Encryptsign wywołanie funkcji Encrypts and signs a given text co to jest, błędy i użycie string gnupg_encryptsign ( resource identifier, string plaintext ).
 • Jak działa Gnupg_Export wywołanie funkcji Exports a key definicja, błędy i użycie string gnupg_export ( resource identifier, string fingerprint ).
 • Jak działa Gnupg_Geterror wywołanie funkcji Returns the errortext, if a function fails co znaczy, błędy i użycie string gnupg_geterror ( resource identifier ).
 • Jak działa Gnupg_Getprotocol wywołanie funkcji Returns the currently active protocol for all operations słownik, błędy i użycie int gnupg_getprotocol ( resource identifier ).
 • Jak działa Gnupg_Import wywołanie funkcji Imports a key znaczenie, błędy i użycie array gnupg_import ( resource identifier, string keydata ).
 • Jak działa Gzgetss wywołanie funkcji Get line from gz-file pointer and strip HTML tags czym jest, błędy i użycie string gzgetss ( resource zp, int length [, string allowable_tags] ).
 • Jak działa Gnupg_Keyinfo wywołanie funkcji Returns an array with information about all keys that matches the given pattern co oznacza, błędy i użycie array gnupg_keyinfo ( resource identifier, string pattern ).
 • Jak działa Gnupg_Setarmor wywołanie funkcji Toggle armored output krzyżówka, błędy i użycie bool gnupg_setarmor ( resource identifier, int armor ).
 • Jak działa Gnupg_Seterrormode wywołanie funkcji Sets the mode for error_reporting najlepszy, błędy i użycie void gnupg_seterrormode ( resource identifier, int errormode ).
 • Jak działa Gnupg_Setsignmode wywołanie funkcji Sets the mode for signing przykłady, błędy i użycie bool gnupg_setsignmode ( resource identifier, int signmode ).
 • Jak działa Gnupg_Sign wywołanie funkcji Signs a given text encyklopedia, błędy i użycie string gnupg_sign ( resource identifier, string plaintext ).
 • Jak działa Gnupg_Verify wywołanie funkcji Verifies a signed text jak działa, błędy i użycie array gnupg_verify ( resource identifier, string signed_text, string signature [, string plaintext] ).
 • Jak działa Gopher_Parsedir wywołanie funkcji Translate a gopher formatted directory entry into an associative array. czy, jest, błędy i użycie array gopher_parsedir ( string dirent ).
 • Jak działa Gd_Info wywołanie funkcji Retrieve information about the currently installed GD library pojęcie, błędy i użycie array gd_info ( void ).
 • Jak działa Getimagesize wywołanie funkcji Get the size of an image wyjaśnienie, błędy i użycie array getimagesize ( string filename [, array &imageinfo] ).
 • Jak działa Getrandmax wywołanie funkcji Show largest possible random value opis, błędy i użycie int getrandmax ( void ).
 • Jak działa Get_Browser wywołanie funkcji Tells what the user's browser is capable of informacje, błędy i użycie mixed get_browser ( [string user_agent [, bool return_array]] ).
 • Jak działa Gethostbyaddr wywołanie funkcji Get the Internet host name corresponding to a given IP address co to jest, błędy i użycie string gethostbyaddr ( string ip_address ).
 • Jak działa Gethostbyname wywołanie funkcji Get the IP address corresponding to a given Internet host name definicja, błędy i użycie string gethostbyname ( string hostname ).
 • Jak działa Gethostbynamel wywołanie funkcji Get a list of IP addresses corresponding to a given Internet hostname co znaczy, błędy i użycie array gethostbynamel ( string hostname ).
 • Jak działa Getmxrr wywołanie funkcji Get MX records corresponding to a given Internet host name słownik, błędy i użycie bool getmxrr ( string hostname, array &mxhosts [, array &weight] ).
 • Jak działa Getprotobyname wywołanie funkcji Get protocol number associated with protocol name znaczenie, błędy i użycie int getprotobyname ( string name ).
 • Jak działa Getprotobynumber wywołanie funkcji Get protocol name associated with protocol number czym jest, błędy i użycie string getprotobynumber ( int number ).
 • Jak działa Getservbyname wywołanie funkcji Get port number associated with an Internet service and protocol co oznacza, błędy i użycie int getservbyname ( string service, string protocol ).
 • Jak działa Getservbyport wywołanie funkcji Get Internet service which corresponds to port and protocol krzyżówka, błędy i użycie string getservbyport ( int port, string protocol ).
 • Jak działa Get_Cfg_Var wywołanie funkcji Gets the value of a PHP configuration option najlepszy, błędy i użycie string get_cfg_var ( string varname ).
 • Jak działa Get_Current_User wywołanie funkcji Gets the name of the owner of the current PHP script przykłady, błędy i użycie string get_current_user ( void ).
 • Jak działa Get_Defined_Constants wywołanie funkcji Returns an associative array with the names of all the constantsand their values encyklopedia, błędy i użycie array get_defined_constants ( [mixed categorize] ).
 • Jak działa Get_Extension_Funcs wywołanie funkcji Returns an array with the names of the functions of a module jak działa, błędy i użycie array get_extension_funcs ( string module_name ).
 • Jak działa Get_Include_Path wywołanie funkcji Gets the current include_path configuration option czy, jest, błędy i użycie string get_include_path ( void ).
 • Jak działa Get_Included_Files wywołanie funkcji Returns an array with the names of included or required files pojęcie, błędy i użycie array get_included_files ( void ).
 • Jak działa Get_Loaded_Extensions wywołanie funkcji Returns an array with the names of all modules compiled andloaded wyjaśnienie, błędy i użycie array get_loaded_extensions ( void ).
 • Jak działa Get_Magic_Quotes_Gpc wywołanie funkcji Gets the current configuration setting of magic quotes gpc opis, błędy i użycie int get_magic_quotes_gpc ( void ).
 • Jak działa Get_Magic_Quotes_Runtime wywołanie funkcji Gets the current active configuration setting ofmagic_quotes_runtime informacje, błędy i użycie int get_magic_quotes_runtime ( void ).
 • Jak działa Get_Required_Files wywołanie funkcji Alias of get_included_files() co to jest, błędy i użycie .
 • Jak działa Getenv wywołanie funkcji Gets the value of an environment variable definicja, błędy i użycie string getenv ( string varname ).
 • Jak działa Getlastmod wywołanie funkcji Gets time of last page modification co znaczy, błędy i użycie int getlastmod ( void ).
 • Jak działa Getmygid wywołanie funkcji Get PHP script owner's GID słownik, błędy i użycie int getmygid ( void ).
 • Jak działa Getmyinode wywołanie funkcji Gets the inode of the current script znaczenie, błędy i użycie int getmyinode ( void ).
 • Jak działa Getmypid wywołanie funkcji Gets PHP's process ID czym jest, błędy i użycie int getmypid ( void ).
 • Jak działa Getmyuid wywołanie funkcji Gets PHP script owner's UID co oznacza, błędy i użycie int getmyuid ( void ).
 • Jak działa Getopt wywołanie funkcji Gets options from the command line argument list krzyżówka, błędy i użycie array getopt ( string options [, array longopts] ).
 • Jak działa Getrusage wywołanie funkcji Gets the current resource usages najlepszy, błędy i użycie array getrusage ( [int who] ).
 • Jak działa Get_Html_Translation_Table wywołanie funkcji Returns the translation table used byhtmlspecialchars() andhtmlentities() przykłady, błędy i użycie array get_html_translation_table ( [int table [, int quote_style]] ).
 • Jak działa Get_Headers wywołanie funkcji Fetches all the headers sent by the server in response to a HTTP request encyklopedia, błędy i użycie array get_headers ( string url [, int format] ).
 • Jak działa Get_Meta_Tags wywołanie funkcji Extracts all meta tag content attributes from a file and returnsan array jak działa, błędy i użycie array get_meta_tags ( string filename [, bool use_include_path] ).
 • Jak działa Get_Defined_Vars wywołanie funkcji Returns an array of all defined variables czy, jest, błędy i użycie array get_defined_vars ( void ).
 • Jak działa Get_Resource_Type wywołanie funkcji Returns the resource type pojęcie, błędy i użycie string get_resource_type ( resource handle ).
 • Jak działa Gettype wywołanie funkcji Get the type of a variable wyjaśnienie, błędy i użycie string gettype ( mixed var ).
 • Jak działa Gzclose wywołanie funkcji Close an open gz-file pointer opis, błędy i użycie bool gzclose ( resource zp ).
 • Jak działa Gzcompress wywołanie funkcji Compress a string informacje, błędy i użycie string gzcompress ( string data [, int level] ).
 • Jak działa Gzdeflate wywołanie funkcji Deflate a string co to jest, błędy i użycie string gzdeflate ( string data [, int level] ).
 • Jak działa Gzencode wywołanie funkcji Create a gzip compressed string definicja, błędy i użycie string gzencode ( string data [, int level [, int encoding_mode]] ).
 • Jak działa Gzeof wywołanie funkcji Test for end-of-file on a gz-file pointer co znaczy, błędy i użycie int gzeof ( resource zp ).
 • Jak działa Gzfile wywołanie funkcji Read entire gz-file into an array słownik, błędy i użycie array gzfile ( string filename [, int use_include_path] ).
 • Jak działa Gzinflate wywołanie funkcji Inflate a deflated string znaczenie, błędy i użycie string gzinflate ( string data [, int length] ).
 • Jak działa Gzopen wywołanie funkcji Open gz-file czym jest, błędy i użycie resource gzopen ( string filename, string mode [, int use_include_path] ).
 • Jak działa Gzpassthru wywołanie funkcji Output all remaining data on a gz-file pointer co oznacza, błędy i użycie int gzpassthru ( resource zp ).
 • Jak działa Gzputs wywołanie funkcji Alias of gzwrite() krzyżówka, błędy i użycie .
 • Jak działa Gzread wywołanie funkcji Binary-safe gz-file read najlepszy, błędy i użycie string gzread ( resource zp, int length ).
 • Jak działa Gzrewind wywołanie funkcji Rewind the position of a gz-file pointer przykłady, błędy i użycie bool gzrewind ( resource zp ).
 • Jak działa Gzseek wywołanie funkcji Seek on a gz-file pointer encyklopedia, błędy i użycie int gzseek ( resource zp, int offset ).
 • Jak działa Gztell wywołanie funkcji Tell gz-file pointer read/write position jak działa, błędy i użycie int gztell ( resource zp ).
 • Jak działa Gzuncompress wywołanie funkcji Uncompress a compressed string czy, jest, błędy i użycie string gzuncompress ( string data [, int length] ).
 • Jak działa Gzwrite wywołanie funkcji Binary-safe gz-file write pojęcie, błędy i użycie int gzwrite ( resource zp, string string [, int length] ).

PeHaPe programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć PHP. Programowanie w jezyku PHP.Z


Żeby zacząć programować w PHP, potrzebujesz tylko:

 1. Dostępu do serwera internetowego obsługującego PHP. Możesz skorzystać z serwera internetowego dostarczanego przez dostawcę usług internetowych lub zainstalować serwer internetowy na swoim komputerze. Najlepiej kup hosting PHP.
 2. Edytora tekstu lub środowiska programistycznego do pisania i edytowania kodu PHP. Możesz użyć darmowego edytora tekstu, takiego jak Notepad++ lub zainwestować w profesjonalne środowisko programistyczne, takie jak Eclipse z SDK dla PHP.
 3. Podstawowa wiedza na temat każdego języka programowania.