generate encoded query co to jest
DEFINICJA Generate Url-Encoded Query String, Convert Special Characters To Html Entities, Convert.
Znaczenie generate encoded query definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na H

PHP (skrót od angielskiej nazwy "PHP: Hypertext Preprocessor") to język programowania, który jest szczególnie popularny w branży IT i jest często używany do tworzenia aplikacji internetowych oraz skromnych stron internetowych. PHP jest językiem skryptowym, co oznacza, że jest interpretowany przez serwer internetowy i nie wymaga kompilacji przed uruchomieniem.

 • Jak działa Hexdec wywołanie funkcji Hexadecimal to decimal co to jest, błędy i użycie number hexdec ( string hex_string ).
 • Jak działa Hash_Algos wywołanie funkcji Return a list of registered hashing algorithms definicja, błędy i użycie array hash_algos ( void ).
 • Jak działa Hash_File wywołanie funkcji Generate a hash value using the contents of a given file co znaczy, błędy i użycie string hash_file ( string algo, string filename [, bool raw_output] ).
 • Jak działa Hash_Final wywołanie funkcji Finalize an incremental hash and return resulting digest słownik, błędy i użycie string hash_final ( resource context [, bool raw_output] ).
 • Jak działa Hash_Hmac_File wywołanie funkcji Generate a keyed hash value using the HMAC method and the contents of a given file znaczenie, błędy i użycie string hash_hmac_file ( string algo, string filename, string key [, bool raw_output] ).
 • Jak działa Hash_Hmac wywołanie funkcji Generate a keyed hash value using the HMAC method czym jest, błędy i użycie string hash_hmac ( string algo, string data, string key [, bool raw_output] ).
 • Jak działa Hash_Init wywołanie funkcji Initialize an incremental hashing context co oznacza, błędy i użycie resource hash_init ( string algo [, int options, string key] ).
 • Jak działa Hash_Update_File wywołanie funkcji Pump data into an active hashing context from a file krzyżówka, błędy i użycie bool hash_update_file ( resource context, string filename [, resource context] ).
 • Jak działa Hash_Update_Stream wywołanie funkcji Pump data into an active hashing context from an open stream najlepszy, błędy i użycie int hash_update_stream ( resource context, resource handle [, int length] ).
 • Jak działa Hash_Update wywołanie funkcji Pump data into an active hashing context przykłady, błędy i użycie bool hash_update ( resource context, string data ).
 • Jak działa Hash wywołanie funkcji Generate a hash value (message digest) encyklopedia, błędy i użycie string hash ( string algo, string data [, bool raw_output] ).
 • Jak działa Header wywołanie funkcji Send a raw HTTP header jak działa, błędy i użycie void header ( string string [, bool replace [, int http_response_code]] ).
 • Jak działa Headers_List wywołanie funkcji Returns a list of response headers sent (or ready to send) czy, jest, błędy i użycie array headers_list ( void ).
 • Jak działa Headers_Sent wywołanie funkcji Checks if or where headers have been sent pojęcie, błędy i użycie bool headers_sent ( [string &file [, int &line]] ).
 • Jak działa Hw_Array2Objrec wywołanie funkcji Convert attributes from object array to object record wyjaśnienie, błędy i użycie string hw_array2objrec ( array object_array ).
 • Jak działa Hw_Changeobject wywołanie funkcji Changes attributes of an object (obsolete) opis, błędy i użycie bool hw_changeobject ( int link, int objid, array attributes ).
 • Jak działa Hw_Children wywołanie funkcji Object ids of children informacje, błędy i użycie array hw_children ( int connection, int objectID ).
 • Jak działa Hw_Childrenobj wywołanie funkcji Object records of children co to jest, błędy i użycie array hw_childrenobj ( int connection, int objectID ).
 • Jak działa Hw_Close wywołanie funkcji Closes the Hyperwave connection definicja, błędy i użycie bool hw_close ( int connection ).
 • Jak działa Hw_Connect wywołanie funkcji Opens a connection co znaczy, błędy i użycie int hw_connect ( string host, int port [, string username, string password] ).
 • Jak działa Hw_Connection_Info wywołanie funkcji Prints information about the connection to Hyperwave server słownik, błędy i użycie void hw_connection_info ( int link ).
 • Jak działa Hw_Cp wywołanie funkcji Copies objects znaczenie, błędy i użycie int hw_cp ( int connection, array object_id_array, int destination_id ).
 • Jak działa Hw_Deleteobject wywołanie funkcji Deletes object czym jest, błędy i użycie bool hw_deleteobject ( int connection, int object_to_delete ).
 • Jak działa Hw_Docbyanchor wywołanie funkcji Object id object belonging to anchor co oznacza, błędy i użycie int hw_docbyanchor ( int connection, int anchorID ).
 • Jak działa Hw_Docbyanchorobj wywołanie funkcji Object record object belonging to anchor krzyżówka, błędy i użycie string hw_docbyanchorobj ( int connection, int anchorID ).
 • Jak działa Hw_Document_Attributes wywołanie funkcji Object record of hw_document najlepszy, błędy i użycie string hw_document_attributes ( int hw_document ).
 • Jak działa Hw_Document_Bodytag wywołanie funkcji Body tag of hw_document przykłady, błędy i użycie string hw_document_bodytag ( int hw_document [, string prefix] ).
 • Jak działa Hw_Document_Content wywołanie funkcji Returns content of hw_document encyklopedia, błędy i użycie string hw_document_content ( int hw_document ).
 • Jak działa Hw_Document_Setcontent wywołanie funkcji Sets/replaces content of hw_document jak działa, błędy i użycie bool hw_document_setcontent ( int hw_document, string content ).
 • Jak działa Hw_Document_Size wywołanie funkcji Size of hw_document czy, jest, błędy i użycie int hw_document_size ( int hw_document ).
 • Jak działa Hw_Dummy wywołanie funkcji Hyperwave dummy function pojęcie, błędy i użycie string hw_dummy ( int link, int id, int msgid ).
 • Jak działa Hw_Edittext wywołanie funkcji Retrieve text document wyjaśnienie, błędy i użycie bool hw_edittext ( int connection, int hw_document ).
 • Jak działa Hw_Error wywołanie funkcji Error number opis, błędy i użycie int hw_error ( int connection ).
 • Jak działa Hw_Errormsg wywołanie funkcji Returns error message informacje, błędy i użycie string hw_errormsg ( int connection ).
 • Jak działa Hw_Free_Document wywołanie funkcji Frees hw_document co to jest, błędy i użycie bool hw_free_document ( int hw_document ).
 • Jak działa Hw_Getanchors wywołanie funkcji Object ids of anchors of document definicja, błędy i użycie array hw_getanchors ( int connection, int objectID ).
 • Jak działa Hw_Getanchorsobj wywołanie funkcji Object records of anchors of document co znaczy, błędy i użycie array hw_getanchorsobj ( int connection, int objectID ).
 • Jak działa Hw_Getandlock wywołanie funkcji Return object record and lock object słownik, błędy i użycie string hw_getandlock ( int connection, int objectID ).
 • Jak działa Hw_Getchildcoll wywołanie funkcji Object ids of child collections znaczenie, błędy i użycie array hw_getchildcoll ( int connection, int objectID ).
 • Jak działa Hw_Getchildcollobj wywołanie funkcji Object records of child collections czym jest, błędy i użycie array hw_getchildcollobj ( int connection, int objectID ).
 • Jak działa Hw_Getchilddoccoll wywołanie funkcji Object ids of child documents of collection co oznacza, błędy i użycie array hw_getchilddoccoll ( int connection, int objectID ).
 • Jak działa Hw_Getchilddoccollobj wywołanie funkcji Object records of child documents of collection krzyżówka, błędy i użycie array hw_getchilddoccollobj ( int connection, int objectID ).
 • Jak działa Hw_Getobject wywołanie funkcji Object record najlepszy, błędy i użycie mixed hw_getobject ( int connection, mixed objectID [, string query] ).
 • Jak działa Hw_Getobjectbyquery wywołanie funkcji Search object przykłady, błędy i użycie array hw_getobjectbyquery ( int connection, string query, int max_hits ).
 • Jak działa Hw_Getobjectbyquerycoll wywołanie funkcji Search object in collection encyklopedia, błędy i użycie array hw_getobjectbyquerycoll ( int connection, int objectID, string query, int max_hits ).
 • Jak działa Htmlentities wywołanie funkcji Convert all applicable characters to HTML entities jak działa, błędy i użycie string htmlentities ( string string [, int quote_style [, string charset]] ).
 • Jak działa Hw_Getobjectbyquerycollobj wywołanie funkcji Search object in collection czy, jest, błędy i użycie array hw_getobjectbyquerycollobj ( int connection, int objectID, string query, int max_hits ).
 • Jak działa Hw_Getobjectbyqueryobj wywołanie funkcji Search object pojęcie, błędy i użycie array hw_getobjectbyqueryobj ( int connection, string query, int max_hits ).
 • Jak działa Hw_Getparents wywołanie funkcji Object ids of parents wyjaśnienie, błędy i użycie array hw_getparents ( int connection, int objectID ).
 • Jak działa Hw_Getparentsobj wywołanie funkcji Object records of parents opis, błędy i użycie array hw_getparentsobj ( int connection, int objectID ).
 • Jak działa Hw_Getrellink wywołanie funkcji Get link from source to dest relative to rootid informacje, błędy i użycie string hw_getrellink ( int link, int rootid, int sourceid, int destid ).
 • Jak działa Hw_Getremote wywołanie funkcji Gets a remote document co to jest, błędy i użycie int hw_getremote ( int connection, int objectID ).
 • Jak działa Hw_Getremotechildren wywołanie funkcji Gets children of remote document definicja, błędy i użycie mixed hw_getremotechildren ( int connection, string object_record ).
 • Jak działa Hw_Getsrcbydestobj wywołanie funkcji Returns anchors pointing at object co znaczy, błędy i użycie array hw_getsrcbydestobj ( int connection, int objectID ).
 • Jak działa Hw_Gettext wywołanie funkcji Retrieve text document słownik, błędy i użycie int hw_gettext ( int connection, int objectID [, mixed rootID/prefix] ).
 • Jak działa Hw_Getusername wywołanie funkcji Name of currently logged in user znaczenie, błędy i użycie string hw_getusername ( int connection ).
 • Jak działa Hw_Identify wywołanie funkcji Identifies as user czym jest, błędy i użycie string hw_identify ( int link, string username, string password ).
 • Jak działa Hw_Incollections wywołanie funkcji Check if object ids in collections co oznacza, błędy i użycie array hw_incollections ( int connection, array object_id_array, array collection_id_array, int return_collections ).
 • Jak działa Hw_Info wywołanie funkcji Info about connection krzyżówka, błędy i użycie string hw_info ( int connection ).
 • Jak działa Hw_Inscoll wywołanie funkcji Insert collection najlepszy, błędy i użycie int hw_inscoll ( int connection, int objectID, array object_array ).
 • Jak działa Hw_Insdoc wywołanie funkcji Insert document przykłady, błędy i użycie int hw_insdoc ( resource connection, int parentID, string object_record [, string text] ).
 • Jak działa Hw_Insertanchors wywołanie funkcji Inserts only anchors into text encyklopedia, błędy i użycie bool hw_insertanchors ( int hwdoc, array anchorecs, array dest [, array urlprefixes] ).
 • Jak działa Hw_Insertdocument wywołanie funkcji Upload any document jak działa, błędy i użycie int hw_insertdocument ( int connection, int parent_id, int hw_document ).
 • Jak działa Hw_Insertobject wywołanie funkcji Inserts an object record czy, jest, błędy i użycie int hw_insertobject ( int connection, string object_rec, string parameter ).
 • Jak działa Hw_Mapid wywołanie funkcji Maps global id on virtual local id pojęcie, błędy i użycie int hw_mapid ( int connection, int server_id, int object_id ).
 • Jak działa Hw_Modifyobject wywołanie funkcji Modifies object record wyjaśnienie, błędy i użycie bool hw_modifyobject ( int connection, int object_to_change, array remove, array add [, int mode] ).
 • Jak działa Hw_Mv wywołanie funkcji Moves objects opis, błędy i użycie int hw_mv ( int connection, array object_id_array, int source_id, int destination_id ).
 • Jak działa Hw_New_Document wywołanie funkcji Create new document informacje, błędy i użycie int hw_new_document ( string object_record, string document_data, int document_size ).
 • Jak działa Hw_Objrec2Array wywołanie funkcji Convert attributes from object record to object array co to jest, błędy i użycie array hw_objrec2array ( string object_record [, array format] ).
 • Jak działa Hw_Output_Document wywołanie funkcji Prints hw_document definicja, błędy i użycie bool hw_output_document ( int hw_document ).
 • Jak działa Hw_Pconnect wywołanie funkcji Make a persistent database connection co znaczy, błędy i użycie int hw_pconnect ( string host, int port [, string username, string password] ).
 • Jak działa Hw_Pipedocument wywołanie funkcji Retrieve any document słownik, błędy i użycie int hw_pipedocument ( int connection, int objectID [, array url_prefixes] ).
 • Jak działa Hw_Root wywołanie funkcji Root object id znaczenie, błędy i użycie int hw_root ( ).
 • Jak działa Hw_Setlinkroot wywołanie funkcji Set the id to which links are calculated czym jest, błędy i użycie int hw_setlinkroot ( int link, int rootid ).
 • Jak działa Hw_Stat wywołanie funkcji Returns status string co oznacza, błędy i użycie string hw_stat ( int link ).
 • Jak działa Hw_Unlock wywołanie funkcji Unlock object krzyżówka, błędy i użycie bool hw_unlock ( int connection, int objectID ).
 • Jak działa Hw_Who wywołanie funkcji List of currently logged in users najlepszy, błędy i użycie array hw_who ( int connection ).
 • Jak działa Hwapi_Attribute_Key wywołanie funkcji Returns key of the attribute przykłady, błędy i użycie string hw_api_attribute->key ( void ).
 • Jak działa Hwapi_Attribute_Langdepvalue wywołanie funkcji Returns value for a given language encyklopedia, błędy i użycie string hw_api_attribute->langdepvalue ( string language ).
 • Jak działa Hwapi_Attribute_Value wywołanie funkcji Returns value of the attribute jak działa, błędy i użycie string hw_api_attribute->value ( void ).
 • Jak działa Hwapi_Attribute_Values wywołanie funkcji Returns all values of the attribute czy, jest, błędy i użycie array hw_api_attribute->values ( void ).
 • Jak działa Hwapi_Attribute wywołanie funkcji Creates instance of class hw_api_attribute pojęcie, błędy i użycie HW_API_Attribute hw_api_attribute ( [string name [, string value]] ).
 • Jak działa Hwapi_Checkin wywołanie funkcji Checks in an object wyjaśnienie, błędy i użycie bool hw_api->checkin ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Checkout wywołanie funkcji Checks out an object opis, błędy i użycie bool hw_api->checkout ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Children wywołanie funkcji Returns children of an object informacje, błędy i użycie array hw_api->children ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Content_Mimetype wywołanie funkcji Returns mimetype co to jest, błędy i użycie string hw_api_content->mimetype ( void ).
 • Jak działa Hwapi_Content_Read wywołanie funkcji Read content definicja, błędy i użycie string hw_api_content->read ( string buffer, int len ).
 • Jak działa Hwapi_Content wywołanie funkcji Returns content of an object co znaczy, błędy i użycie HW_API_Content hw_api->content ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Copy wywołanie funkcji Copies physically słownik, błędy i użycie hw_api_object hw_api->copy ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Dbstat wywołanie funkcji Returns statistics about database server znaczenie, błędy i użycie hw_api_object hw_api->dbstat ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Dcstat wywołanie funkcji Returns statistics about document cache server czym jest, błędy i użycie hw_api_object hw_api->dcstat ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Dstanchors wywołanie funkcji Returns a list of all destination anchors co oznacza, błędy i użycie array hw_api->dstanchors ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Dstofsrcanchor wywołanie funkcji Returns destination of a source anchor krzyżówka, błędy i użycie hw_api_object hw_api->dstofsrcanchor ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Error_Count wywołanie funkcji Returns number of reasons najlepszy, błędy i użycie int hw_api_error->count ( void ).
 • Jak działa Hwapi_Error_Reason wywołanie funkcji Returns reason of error przykłady, błędy i użycie HW_API_Reason hw_api_error->reason ( void ).
 • Jak działa Hwapi_Find wywołanie funkcji Search for objects encyklopedia, błędy i użycie array hw_api->find ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Ftstat wywołanie funkcji Returns statistics about fulltext server jak działa, błędy i użycie hw_api_object hw_api->ftstat ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Hgcsp wywołanie funkcji Returns object of class hw_api czy, jest, błędy i użycie HW_API hwapi_hgcsp ( string hostname [, int port] ).
 • Jak działa Hwapi_Hwstat wywołanie funkcji Returns statistics about Hyperwave server pojęcie, błędy i użycie hw_api_object hw_api->hwstat ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Identify wywołanie funkcji Log into Hyperwave Server wyjaśnienie, błędy i użycie bool hw_api->identify ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Info wywołanie funkcji Returns information about server configuration opis, błędy i użycie array hw_api->info ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Insert wywołanie funkcji Inserts a new object informacje, błędy i użycie hw_api_object hw_api->insert ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Insertanchor wywołanie funkcji Inserts a new object of type anchor co to jest, błędy i użycie hw_api_object hw_api->insertanchor ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Insertcollection wywołanie funkcji Inserts a new object of type collection definicja, błędy i użycie hw_api_object hw_api->insertcollection ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Insertdocument wywołanie funkcji Inserts a new object of type document co znaczy, błędy i użycie hw_api_object hw_api->insertdocument ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Link wywołanie funkcji Creates a link to an object słownik, błędy i użycie bool hw_api->link ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Lock wywołanie funkcji Locks an object znaczenie, błędy i użycie bool hw_api->lock ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Move wywołanie funkcji Moves object between collections czym jest, błędy i użycie bool hw_api->move ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_New_Content wywołanie funkcji Create new instance of class hw_api_content co oznacza, błędy i użycie HW_API_Content hw_api_content ( string content, string mimetype ).
 • Jak działa Hwapi_Object_Assign wywołanie funkcji Clones object krzyżówka, błędy i użycie bool hw_api_object->assign ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Object_Attreditable wywołanie funkcji Checks whether an attribute is editable najlepszy, błędy i użycie bool hw_api_object->attreditable ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Object_Count wywołanie funkcji Returns number of attributes przykłady, błędy i użycie int hw_api_object->count ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Object_Insert wywołanie funkcji Inserts new attribute encyklopedia, błędy i użycie bool hw_api_object->insert ( HW_API_Attribute attribute ).
 • Jak działa Hwapi_Object_New wywołanie funkcji Creates a new instance of class hw_api_object jak działa, błędy i użycie hw_api_object hw_api_object ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Object_Remove wywołanie funkcji Removes attribute czy, jest, błędy i użycie bool hw_api_object->remove ( string name ).
 • Jak działa Hwapi_Object_Title wywołanie funkcji Returns the title attribute pojęcie, błędy i użycie string hw_api_object->title ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Object_Value wywołanie funkcji Returns value of attribute wyjaśnienie, błędy i użycie string hw_api_object->value ( string name ).
 • Jak działa Hwapi_Object wywołanie funkcji Retrieve attribute information opis, błędy i użycie hw_api_object hw_api->object ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Objectbyanchor wywołanie funkcji Returns the object an anchor belongs to informacje, błędy i użycie hw_api_object hw_api->objectbyanchor ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Parents wywołanie funkcji Returns parents of an object co to jest, błędy i użycie array hw_api->parents ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Reason_Description wywołanie funkcji Returns description of reason definicja, błędy i użycie string hw_api_reason->description ( void ).
 • Jak działa Hwapi_Reason_Type wywołanie funkcji Returns type of reason co znaczy, błędy i użycie HW_API_Reason hw_api_reason->type ( void ).
 • Jak działa Hwapi_Remove wywołanie funkcji Delete an object słownik, błędy i użycie bool hw_api->remove ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Replace wywołanie funkcji Replaces an object znaczenie, błędy i użycie hw_api_object hw_api->replace ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Setcommittedversion wywołanie funkcji Commits version other than last version czym jest, błędy i użycie hw_api_object hw_api->setcommittedversion ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Srcanchors wywołanie funkcji Returns a list of all source anchors co oznacza, błędy i użycie array hw_api->srcanchors ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Srcsofdst wywołanie funkcji Returns source of a destination object krzyżówka, błędy i użycie array hw_api->srcsofdst ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Unlock wywołanie funkcji Unlocks a locked object najlepszy, błędy i użycie bool hw_api->unlock ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_User wywołanie funkcji Returns the own user object przykłady, błędy i użycie hw_api_object hw_api->user ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Userlist wywołanie funkcji Returns a list of all logged in users encyklopedia, błędy i użycie array hw_api->userlist ( array parameter ).
 • Jak działa Hypot wywołanie funkcji Calculate the length of the hypotenuse of a right-angle triangle jak działa, błędy i użycie float hypot ( float x, float y ).
 • Jak działa Halt_Compiler wywołanie funkcji Halts the compiler execution czy, jest, błędy i użycie void __halt_compiler ( void ).
 • Jak działa Highlight_File wywołanie funkcji Syntax highlighting of a file pojęcie, błędy i użycie mixed highlight_file ( string filename [, bool return] ).
 • Jak działa Highlight_String wywołanie funkcji Syntax highlighting of a string wyjaśnienie, błędy i użycie mixed highlight_string ( string str [, bool return] ).
 • Jak działa Hebrev wywołanie funkcji Convert logical Hebrew text to visual text opis, błędy i użycie string hebrev ( string hebrew_text [, int max_chars_per_line] ).
 • Jak działa Hebrevc wywołanie funkcji Convert logical Hebrew text to visual text with newline conversion informacje, błędy i użycie string hebrevc ( string hebrew_text [, int max_chars_per_line] ).
 • Jak działa Html_Entity_Decode wywołanie funkcji Convert all HTML entities to their applicable characters co to jest, błędy i użycie string html_entity_decode ( string string [, int quote_style [, string charset]] ).
 • Jak działa Htmlspecialchars_Decode wywołanie funkcji Convert special HTML entities back to characters definicja, błędy i użycie string htmlspecialchars_decode ( string string [, int quote_style] ).
 • Jak działa Htmlspecialchars wywołanie funkcji Convert special characters to HTML entities co znaczy, błędy i użycie string htmlspecialchars ( string string [, int quote_style [, string charset]] ).
 • Jak działa Http_Build_Query wywołanie funkcji Generate URL-encoded query string słownik, błędy i użycie string http_build_query ( array formdata [, string numeric_prefix] ).

PeHaPe programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć PHP. Programowanie w jezyku PHP.Z


Żeby zacząć programować w PHP, potrzebujesz tylko:

 1. Dostępu do serwera internetowego obsługującego PHP. Możesz skorzystać z serwera internetowego dostarczanego przez dostawcę usług internetowych lub zainstalować serwer internetowy na swoim komputerze. Najlepiej kup hosting PHP.
 2. Edytora tekstu lub środowiska programistycznego do pisania i edytowania kodu PHP. Możesz użyć darmowego edytora tekstu, takiego jak Notepad++ lub zainwestować w profesjonalne środowisko programistyczne, takie jak Eclipse z SDK dla PHP.
 3. Podstawowa wiedza na temat każdego języka programowania.