modifies kerberos principal co to jest
Modifies A Kerberos Principal With The Given Parameters, Opens A Connection To The Kadm5 Library.
Znaczenie modifies kerberos principal definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na K

 • Jak działa key wywołanie funkcji Fetch a key from an associative array, błędy i użycie mixed key ( array &array ).
 • Jak działa krsort wywołanie funkcji Sort an array by key in reverse order, błędy i użycie bool krsort ( array &array [, int sort_flags] ).
 • Jak działa ksort wywołanie funkcji Sort an array by key, błędy i użycie bool ksort ( array &array [, int sort_flags] ).
 • Jak działa principal_ chpass_ kadm5 wywołanie funkcji Changes the principal's password, błędy i użycie bool kadm5_chpass_principal ( resource handle, string principal, string password ).
 • Jak działa principal_ create_ kadm5 wywołanie funkcji Creates a kerberos principal with the given parameters, błędy i użycie bool kadm5_create_principal ( resource handle, string principal [, string password [, array options]] ).
 • Jak działa principal_ delete_ kadm5 wywołanie funkcji Deletes a kerberos principal, błędy i użycie bool kadm5_delete_principal ( resource handle, string principal ).
 • Jak działa destroy_ kadm5 wywołanie funkcji Closes the connection to the admin server and releases all related resources, błędy i użycie bool kadm5_destroy ( resource handle ).
 • Jak działa flush_ kadm5 wywołanie funkcji Flush all changes to the Kerberos database, leaving the connection to the Kerberos admin server open, błędy i użycie bool kadm5_flush ( resource handle ).
 • Jak działa policies_ get_ kadm5 wywołanie funkcji Gets all policies from the Kerberos database, błędy i użycie array kadm5_get_policies ( resource handle ).
 • Jak działa principal_ get_ kadm5 wywołanie funkcji Gets the principal's entries from the Kerberos database, błędy i użycie array kadm5_get_principal ( resource handle, string principal ).
 • Jak działa principals_ get_ kadm5 wywołanie funkcji Gets all principals from the Kerberos database, błędy i użycie array kadm5_get_principals ( resource handle ).
 • Jak działa password_ with_ init_ kadm5 wywołanie funkcji Opens a connection to the KADM5 library and initializes anyneccessary state information, błędy i użycie resource kadm5_init_with_password ( string admin_server, string realm, string principal, string password ).
 • Jak działa principal_ modify_ kadm5 wywołanie funkcji Modifies a kerberos principal with the given parameters, błędy i użycie bool kadm5_modify_principal ( resource handle, string principal, array options ).

PHP programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć.

Programowanie w jezyku PHP.Z