strip whitespace other co to jest
CO ZNACZY Strip Whitespace (Or Other Characters) From The Beginning Of A String, Get Numeric.
Znaczenie strip whitespace other definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na L

PHP (skrót od angielskiej nazwy "PHP: Hypertext Preprocessor") to język programowania, który jest szczególnie popularny w branży IT i jest często używany do tworzenia aplikacji internetowych oraz skromnych stron internetowych. PHP jest językiem skryptowym, co oznacza, że jest interpretowany przez serwer internetowy i nie wymaga kompilacji przed uruchomieniem.

 • Jak działa List wywołanie funkcji Assign variables as if they were an array co to jest, błędy i użycie void list ( mixed varname, mixed ... ).
 • Jak działa Localtime wywołanie funkcji Get the local time definicja, błędy i użycie array localtime ( [int timestamp [, bool is_associative]] ).
 • Jak działa Link wywołanie funkcji Create a hard link co znaczy, błędy i użycie bool link ( string target, string link ).
 • Jak działa Linkinfo wywołanie funkcji Gets information about a link słownik, błędy i użycie int linkinfo ( string path ).
 • Jak działa Lstat wywołanie funkcji Gives information about a file or symbolic link znaczenie, błędy i użycie array lstat ( string filename ).
 • Jak działa Ldap_8859_To_T61 wywołanie funkcji Translate 8859 characters to t61 characters czym jest, błędy i użycie string ldap_8859_to_t61 ( string value ).
 • Jak działa Ldap_Add wywołanie funkcji Add entries to LDAP directory co oznacza, błędy i użycie bool ldap_add ( resource link_identifier, string dn, array entry ).
 • Jak działa Ldap_Bind wywołanie funkcji Bind to LDAP directory krzyżówka, błędy i użycie bool ldap_bind ( resource link_identifier [, string bind_rdn [, string bind_password]] ).
 • Jak działa Ldap_Close wywołanie funkcji Alias of ldap_unbind() najlepszy, błędy i użycie .
 • Jak działa Ldap_Compare wywołanie funkcji Compare value of attribute found in entry specified with DN przykłady, błędy i użycie mixed ldap_compare ( resource link_identifier, string dn, string attribute, string value ).
 • Jak działa Ldap_Connect wywołanie funkcji Connect to an LDAP server encyklopedia, błędy i użycie resource ldap_connect ( [string hostname [, int port]] ).
 • Jak działa Ldap_Count_Entries wywołanie funkcji Count the number of entries in a search jak działa, błędy i użycie int ldap_count_entries ( resource link_identifier, resource result_identifier ).
 • Jak działa Ldap_Delete wywołanie funkcji Delete an entry from a directory czy, jest, błędy i użycie bool ldap_delete ( resource link_identifier, string dn ).
 • Jak działa Ldap_Dn2Ufn wywołanie funkcji Convert DN to User Friendly Naming format pojęcie, błędy i użycie string ldap_dn2ufn ( string dn ).
 • Jak działa Ldap_Err2Str wywołanie funkcji Convert LDAP error number into string error message wyjaśnienie, błędy i użycie string ldap_err2str ( int errno ).
 • Jak działa Ldap_Errno wywołanie funkcji Return the LDAP error number of the last LDAP command opis, błędy i użycie int ldap_errno ( resource link_identifier ).
 • Jak działa Ldap_Error wywołanie funkcji Return the LDAP error message of the last LDAP command informacje, błędy i użycie string ldap_error ( resource link_identifier ).
 • Jak działa Ldap_Explode_Dn wywołanie funkcji Splits DN into its component parts co to jest, błędy i użycie array ldap_explode_dn ( string dn, int with_attrib ).
 • Jak działa Ldap_First_Attribute wywołanie funkcji Return first attribute definicja, błędy i użycie string ldap_first_attribute ( resource link_identifier, resource result_entry_identifier, int &ber_identifier ).
 • Jak działa Ldap_First_Entry wywołanie funkcji Return first result id co znaczy, błędy i użycie resource ldap_first_entry ( resource link_identifier, resource result_identifier ).
 • Jak działa Ldap_First_Reference wywołanie funkcji Return first reference słownik, błędy i użycie resource ldap_first_reference ( resource link, resource result ).
 • Jak działa Ldap_Free_Result wywołanie funkcji Free result memory znaczenie, błędy i użycie bool ldap_free_result ( resource result_identifier ).
 • Jak działa Ldap_Get_Attributes wywołanie funkcji Get attributes from a search result entry czym jest, błędy i użycie array ldap_get_attributes ( resource link_identifier, resource result_entry_identifier ).
 • Jak działa Ldap_Get_Dn wywołanie funkcji Get the DN of a result entry co oznacza, błędy i użycie string ldap_get_dn ( resource link_identifier, resource result_entry_identifier ).
 • Jak działa Ldap_Get_Entries wywołanie funkcji Get all result entries krzyżówka, błędy i użycie array ldap_get_entries ( resource link_identifier, resource result_identifier ).
 • Jak działa Ldap_Get_Option wywołanie funkcji Get the current value for given option najlepszy, błędy i użycie bool ldap_get_option ( resource link_identifier, int option, mixed &retval ).
 • Jak działa Ldap_Get_Values_Len wywołanie funkcji Get all binary values from a result entry przykłady, błędy i użycie array ldap_get_values_len ( resource link_identifier, resource result_entry_identifier, string attribute ).
 • Jak działa Ldap_Get_Values wywołanie funkcji Get all values from a result entry encyklopedia, błędy i użycie array ldap_get_values ( resource link_identifier, resource result_entry_identifier, string attribute ).
 • Jak działa Ldap_List wywołanie funkcji Single-level search jak działa, błędy i użycie resource ldap_list ( resource link_identifier, string base_dn, string filter [, array attributes [, int attrsonly [, int sizelimit [, int timelimit [, int deref]]]]] ).
 • Jak działa Ldap_Mod_Add wywołanie funkcji Add attribute values to current attributes czy, jest, błędy i użycie bool ldap_mod_add ( resource link_identifier, string dn, array entry ).
 • Jak działa Ldap_Mod_Del wywołanie funkcji Delete attribute values from current attributes pojęcie, błędy i użycie bool ldap_mod_del ( resource link_identifier, string dn, array entry ).
 • Jak działa Ldap_Mod_Replace wywołanie funkcji Replace attribute values with new ones wyjaśnienie, błędy i użycie bool ldap_mod_replace ( resource link_identifier, string dn, array entry ).
 • Jak działa Ldap_Modify wywołanie funkcji Modify an LDAP entry opis, błędy i użycie bool ldap_modify ( resource link_identifier, string dn, array entry ).
 • Jak działa Ldap_Next_Attribute wywołanie funkcji Get the next attribute in result informacje, błędy i użycie string ldap_next_attribute ( resource link_identifier, resource result_entry_identifier, resource &ber_identifier ).
 • Jak działa Ldap_Next_Entry wywołanie funkcji Get next result entry co to jest, błędy i użycie resource ldap_next_entry ( resource link_identifier, resource result_entry_identifier ).
 • Jak działa Ldap_Next_Reference wywołanie funkcji Get next reference definicja, błędy i użycie resource ldap_next_reference ( resource link, resource entry ).
 • Jak działa Ldap_Parse_Reference wywołanie funkcji Extract information from reference entry co znaczy, błędy i użycie bool ldap_parse_reference ( resource link, resource entry, array &referrals ).
 • Jak działa Ldap_Parse_Result wywołanie funkcji Extract information from result słownik, błędy i użycie bool ldap_parse_result ( resource link, resource result, int &errcode [, string &matcheddn [, string &errmsg [, array &referrals]]] ).
 • Jak działa Ldap_Read wywołanie funkcji Read an entry znaczenie, błędy i użycie resource ldap_read ( resource link_identifier, string base_dn, string filter [, array attributes [, int attrsonly [, int sizelimit [, int timelimit [, int deref]]]]] ).
 • Jak działa Ldap_Rename wywołanie funkcji Modify the name of an entry czym jest, błędy i użycie bool ldap_rename ( resource link_identifier, string dn, string newrdn, string newparent, bool deleteoldrdn ).
 • Jak działa Ldap_Sasl_Bind wywołanie funkcji Bind to LDAP directory using SASL co oznacza, błędy i użycie bool ldap_sasl_bind ( resource link [, string binddn [, string password [, string sasl_mech [, string sasl_realm [, string sasl_authz_id [, string props]]]]]] ).
 • Jak działa Ldap_Search wywołanie funkcji Search LDAP tree krzyżówka, błędy i użycie resource ldap_search ( resource link_identifier, string base_dn, string filter [, array attributes [, int attrsonly [, int sizelimit [, int timelimit [, int deref]]]]] ).
 • Jak działa Ldap_Set_Option wywołanie funkcji Set the value of the given option najlepszy, błędy i użycie bool ldap_set_option ( resource link_identifier, int option, mixed newval ).
 • Jak działa Ldap_Set_Rebind_Proc wywołanie funkcji Set a callback function to do re-binds on referral chasing przykłady, błędy i użycie bool ldap_set_rebind_proc ( resource link, callback callback ).
 • Jak działa Ldap_Sort wywołanie funkcji Sort LDAP result entries encyklopedia, błędy i użycie bool ldap_sort ( resource link, resource result, string sortfilter ).
 • Jak działa Ldap_Start_Tls wywołanie funkcji Start TLS jak działa, błędy i użycie bool ldap_start_tls ( resource link ).
 • Jak działa Ldap_T61_To_8859 wywołanie funkcji Translate t61 characters to 8859 characters czy, jest, błędy i użycie string ldap_t61_to_8859 ( string value ).
 • Jak działa Ldap_Unbind wywołanie funkcji Unbind from LDAP directory pojęcie, błędy i użycie bool ldap_unbind ( resource link_identifier ).
 • Jak działa Libxml_Clear_Errors wywołanie funkcji Clear libxml error buffer wyjaśnienie, błędy i użycie void libxml_clear_errors ( void ).
 • Jak działa Libxml_Get_Errors wywołanie funkcji Retrieve array of errors opis, błędy i użycie array libxml_get_errors ( void ).
 • Jak działa Libxml_Get_Last_Error wywołanie funkcji Retrieve last error from libxml informacje, błędy i użycie LibXMLError libxml_get_last_error ( void ).
 • Jak działa Libxml_Set_Streams_Context wywołanie funkcji Set the streams context for the next libxml document load or write co to jest, błędy i użycie void libxml_set_streams_context ( resource streams_context ).
 • Jak działa Libxml_Use_Internal_Errors wywołanie funkcji Disable libxml errors and allow user to fetch error information as needed definicja, błędy i użycie bool libxml_use_internal_errors ( [bool use_errors] ).
 • Jak działa Lzf_Compress wywołanie funkcji LZF compression co znaczy, błędy i użycie string lzf_compress ( string data ).
 • Jak działa Lzf_Decompress wywołanie funkcji LZF decompression słownik, błędy i użycie string lzf_decompress ( string data ).
 • Jak działa Lzf_Optimized_For wywołanie funkcji Determines what LZF extension was optimized for znaczenie, błędy i użycie int lzf_optimized_for ( void ).
 • Jak działa Lcg_Value wywołanie funkcji Combined linear congruential generator czym jest, błędy i użycie float lcg_value ( void ).
 • Jak działa Log10 wywołanie funkcji Base-10 logarithm co oznacza, błędy i użycie float log10 ( float arg ).
 • Jak działa Log1P wywołanie funkcji Returns log(1 + number), computed in a way that is accurate even whenthe value of number is close to zero krzyżówka, błędy i użycie float log1p ( float number ).
 • Jak działa Log wywołanie funkcji Natural logarithm najlepszy, błędy i użycie float log ( float arg [, float base] ).
 • Jak działa Long2Ip wywołanie funkcji Converts an (IPv4) Internet network address into a string in Internet standard dotted format przykłady, błędy i użycie string long2ip ( int proper_address ).
 • Jak działa Limititerator_Getposition wywołanie funkcji Return the current position encyklopedia, błędy i użycie int LimitIterator::getPosition ( void ).
 • Jak działa Limititerator_Next wywołanie funkcji Move the iterator forward jak działa, błędy i użycie void LimitIterator::next ( void ).
 • Jak działa Limititerator_Rewind wywołanie funkcji Rewind the iterator to the specified starting offset czy, jest, błędy i użycie void LimitIterator::rewind ( void ).
 • Jak działa Limititerator_Seek wywołanie funkcji Seek to the given position pojęcie, błędy i użycie void LimitIterator::seek ( int position ).
 • Jak działa Limititerator_Valid wywołanie funkcji Check whether the current element is valid wyjaśnienie, błędy i użycie bool LimitIterator::valid ( void ).
 • Jak działa Levenshtein wywołanie funkcji Calculate Levenshtein distance between two strings opis, błędy i użycie int levenshtein ( string str1, string str2 [, int cost_ins [, int cost_rep, int cost_del]] ).
 • Jak działa Localeconv wywołanie funkcji Get numeric formatting information informacje, błędy i użycie array localeconv ( void ).
 • Jak działa Ltrim wywołanie funkcji Strip whitespace (or other characters) from the beginning of a string co to jest, błędy i użycie string ltrim ( string str [, string charlist] ).

PeHaPe programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć PHP. Programowanie w jezyku PHP.Z


Żeby zacząć programować w PHP, potrzebujesz tylko:

 1. Dostępu do serwera internetowego obsługującego PHP. Możesz skorzystać z serwera internetowego dostarczanego przez dostawcę usług internetowych lub zainstalować serwer internetowy na swoim komputerze. Najlepiej kup hosting PHP.
 2. Edytora tekstu lub środowiska programistycznego do pisania i edytowania kodu PHP. Możesz użyć darmowego edytora tekstu, takiego jak Notepad++ lub zainwestować w profesjonalne środowisko programistyczne, takie jak Eclipse z SDK dla PHP.
 3. Podstawowa wiedza na temat każdego języka programowania.