quote meta characters convert co to jest
Quote Meta Characters, Convert A Quoted-Printable String To An 8 Bit String, Creates A Tree Of An.
Znaczenie quote meta characters convert definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na Q

  • Jak działa error_ qdom wywołanie funkcji Returns the error string from the last QDOM operation or FALSE if no errors occurred, błędy i użycie string qdom_error ( void ).
  • Jak działa tree_ qdom wywołanie funkcji Creates a tree of an XML string, błędy i użycie QDomDocument qdom_tree ( string doc ).
  • Jak działa decode_ printable_ quoted wywołanie funkcji Convert a quoted-printable string to an 8 bit string, błędy i użycie string quoted_printable_decode ( string str ).
  • Jak działa quotemeta wywołanie funkcji Quote meta characters, błędy i użycie string quotemeta ( string str ).

PHP programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć.

Programowanie w jezyku PHP.Z