output file encode according co to jest
KRZYŻÓWKA Output A Gz-File, Url-Encode According To Rfc 1738, Decode Url-Encoded Strings, Strip.
Znaczenie output file encode according definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na R

PHP (skrót od angielskiej nazwy "PHP: Hypertext Preprocessor") to język programowania, który jest szczególnie popularny w branży IT i jest często używany do tworzenia aplikacji internetowych oraz skromnych stron internetowych. PHP jest językiem skryptowym, co oznacza, że jest interpretowany przez serwer internetowy i nie wymaga kompilacji przed uruchomieniem.

 • Jak działa Radius_Put_Int wywołanie funkcji Attaches an integer attribute co to jest, błędy i użycie bool radius_put_int ( resource radius_handle, int type, int value ).
 • Jak działa Rename_Function wywołanie funkcji Renames orig_name to new_name in the global function_table definicja, błędy i użycie bool rename_function ( string original_name, string new_name ).
 • Jak działa Range wywołanie funkcji Create an array containing a range of elements co znaczy, błędy i użycie array range ( mixed low, mixed high [, number step] ).
 • Jak działa Reset wywołanie funkcji Set the internal pointer of an array to its first element słownik, błędy i użycie mixed reset ( array &array ).
 • Jak działa Rsort wywołanie funkcji Sort an array in reverse order znaczenie, błędy i użycie bool rsort ( array &array [, int sort_flags] ).
 • Jak działa Readdir wywołanie funkcji Read entry from directory handle czym jest, błędy i użycie string readdir ( resource dir_handle ).
 • Jak działa Rewinddir wywołanie funkcji Rewind directory handle co oznacza, błędy i użycie void rewinddir ( resource dir_handle ).
 • Jak działa Restore_Error_Handler wywołanie funkcji Restores the previous error handler function krzyżówka, błędy i użycie bool restore_error_handler ( void ).
 • Jak działa Restore_Exception_Handler wywołanie funkcji Restores the previously defined exception handler function najlepszy, błędy i użycie bool restore_exception_handler ( void ).
 • Jak działa Read_Exif_Data wywołanie funkcji Alias of exif_read_data() przykłady, błędy i użycie .
 • Jak działa Readfile wywołanie funkcji Outputs a file encyklopedia, błędy i użycie int readfile ( string filename [, bool use_include_path [, resource context]] ).
 • Jak działa Readlink wywołanie funkcji Returns the target of a symbolic link jak działa, błędy i użycie string readlink ( string path ).
 • Jak działa Realpath wywołanie funkcji Returns canonicalized absolute pathname czy, jest, błędy i użycie string realpath ( string path ).
 • Jak działa Rename wywołanie funkcji Renames a file or directory pojęcie, błędy i użycie bool rename ( string oldname, string newname [, resource context] ).
 • Jak działa Rewind wywołanie funkcji Rewind the position of a file pointer wyjaśnienie, błędy i użycie bool rewind ( resource handle ).
 • Jak działa Rmdir wywołanie funkcji Removes directory opis, błędy i użycie bool rmdir ( string dirname [, resource context] ).
 • Jak działa Register_Shutdown_Function wywołanie funkcji Register a function for execution on shutdown informacje, błędy i użycie void register_shutdown_function ( callback function [, mixed parameter [, mixed ...]] ).
 • Jak działa Register_Tick_Function wywołanie funkcji Register a function for execution on each tick co to jest, błędy i użycie bool register_tick_function ( callback function [, mixed arg [, mixed ...]] ).
 • Jak działa Rad2Deg wywołanie funkcji Converts the radian number to the equivalent number in degrees definicja, błędy i użycie float rad2deg ( float number ).
 • Jak działa Rand wywołanie funkcji Generate a random integer co znaczy, błędy i użycie int rand ( [int min, int max] ).
 • Jak działa Round wywołanie funkcji Rounds a float słownik, błędy i użycie float round ( float val [, int precision] ).
 • Jak działa Restore_Include_Path wywołanie funkcji Restores the value of the include_path configuration option znaczenie, błędy i użycie void restore_include_path ( void ).
 • Jak działa Radius_Acct_Open wywołanie funkcji Creates a Radius handle for accounting czym jest, błędy i użycie resource radius_acct_open ( void ).
 • Jak działa Radius_Add_Server wywołanie funkcji Adds a server co oznacza, błędy i użycie bool radius_add_server ( resource radius_handle, string hostname, int port, string secret, int timeout, int max_tries ).
 • Jak działa Radius_Auth_Open wywołanie funkcji Creates a Radius handle for authentication krzyżówka, błędy i użycie resource radius_auth_open ( void ).
 • Jak działa Radius_Close wywołanie funkcji Frees all ressources najlepszy, błędy i użycie bool radius_close ( resource radius_handle ).
 • Jak działa Radius_Config wywołanie funkcji Causes the library to read the given configuration file przykłady, błędy i użycie bool radius_config ( resource radius_handle, string file ).
 • Jak działa Radius_Create_Request wywołanie funkcji Create accounting or authentication request encyklopedia, błędy i użycie bool radius_create_request ( resource radius_handle, int type ).
 • Jak działa Radius_Cvt_Addr wywołanie funkcji Converts raw data to IP-Address jak działa, błędy i użycie string radius_cvt_addr ( string data ).
 • Jak działa Radius_Cvt_Int wywołanie funkcji Converts raw data to integer czy, jest, błędy i użycie int radius_cvt_int ( string data ).
 • Jak działa Radius_Cvt_String wywołanie funkcji Converts raw data to string pojęcie, błędy i użycie string radius_cvt_string ( string data ).
 • Jak działa Radius_Demangle_Mppe_Key wywołanie funkcji Derives mppe-keys from mangled data wyjaśnienie, błędy i użycie string radius_demangle_mppe_key ( resource radius_handle, string mangled ).
 • Jak działa Radius_Demangle wywołanie funkcji Demangles data opis, błędy i użycie string radius_demangle ( resource radius_handle, string mangled ).
 • Jak działa Radius_Get_Attr wywołanie funkcji Extracts an attribute informacje, błędy i użycie mixed radius_get_attr ( resource radius_handle ).
 • Jak działa Radius_Get_Vendor_Attr wywołanie funkcji Extracts a vendor specific attribute co to jest, błędy i użycie array radius_get_vendor_attr ( string data ).
 • Jak działa Radius_Put_Addr wywołanie funkcji Attaches an IP-Address attribute definicja, błędy i użycie bool radius_put_addr ( resource radius_handle, int type, string addr ).
 • Jak działa Radius_Put_Attr wywołanie funkcji Attaches a binary attribute co znaczy, błędy i użycie bool radius_put_attr ( resource radius_handle, int type, string value ).
 • Jak działa Radius_Put_String wywołanie funkcji Attaches a string attribute słownik, błędy i użycie bool radius_put_string ( resource radius_handle, int type, string value ).
 • Jak działa Radius_Put_Vendor_Addr wywołanie funkcji Attaches a vendor specific IP-Address attribute znaczenie, błędy i użycie bool radius_put_vendor_addr ( resource radius_handle, int vendor, int type, string addr ).
 • Jak działa Radius_Put_Vendor_Attr wywołanie funkcji Attaches a vendor specific binary attribute czym jest, błędy i użycie bool radius_put_vendor_attr ( resource radius_handle, int vendor, int type, string value ).
 • Jak działa Radius_Put_Vendor_Int wywołanie funkcji Attaches a vendor specific integer attribute co oznacza, błędy i użycie bool radius_put_vendor_int ( resource radius_handle, int vendor, int type, int value ).
 • Jak działa Radius_Put_Vendor_String wywołanie funkcji Attaches a vendor specific string attribute krzyżówka, błędy i użycie bool radius_put_vendor_string ( resource radius_handle, int vendor, int type, string value ).
 • Jak działa Radius_Request_Authenticator wywołanie funkcji Returns the request authenticator najlepszy, błędy i użycie string radius_request_authenticator ( resource radius_handle ).
 • Jak działa Radius_Send_Request wywołanie funkcji Sends the request and waites for a reply przykłady, błędy i użycie int radius_send_request ( resource radius_handle ).
 • Jak działa Radius_Server_Secret wywołanie funkcji Returns the shared secret encyklopedia, błędy i użycie string radius_server_secret ( resource radius_handle ).
 • Jak działa Radius_Strerror wywołanie funkcji Returns an error message jak działa, błędy i użycie string radius_strerror ( resource radius_handle ).
 • Jak działa Rar_Close wywołanie funkcji Close Rar archive and free all resources czy, jest, błędy i użycie bool rar_close ( resource rar_file ).
 • Jak działa Rar_Entry_Get wywołanie funkcji Get entry object from the Rar archive pojęcie, błędy i użycie RarEntry rar_entry_get ( resource rar_file, string entry_name ).
 • Jak działa Rar_Extract wywołanie funkcji Extract entry from the archive wyjaśnienie, błędy i użycie bool Rar::extract ( string dir [, string filepath] ).
 • Jak działa Rar_Getattr wywołanie funkcji Get attributes of the entry opis, błędy i użycie int Rar::getAttr ( void ).
 • Jak działa Rar_Getcrc wywołanie funkcji Get CRC of the entry informacje, błędy i użycie int Rar::getCrc ( void ).
 • Jak działa Rar_Getfiletime wywołanie funkcji Get entry last modification time co to jest, błędy i użycie string Rar::getFileTime ( void ).
 • Jak działa Rar_Gethostos wywołanie funkcji Get entry host OS definicja, błędy i użycie int Rar::getHostOs ( void ).
 • Jak działa Rar_Getmethod wywołanie funkcji Get pack method of the entry co znaczy, błędy i użycie int Rar::getMethod ( void ).
 • Jak działa Rar_Getname wywołanie funkcji Get name of the entry słownik, błędy i użycie string Rar::getName ( void ).
 • Jak działa Rar_Getpackedsize wywołanie funkcji Get packed size of the entry znaczenie, błędy i użycie int Rar::getPackedSize ( void ).
 • Jak działa Rar_Getunpackedsize wywołanie funkcji Get unpacked size of the entry czym jest, błędy i użycie int Rar::getUnpackedSize ( void ).
 • Jak działa Rar_Getversion wywołanie funkcji Get version of the archiver used to add the entry co oznacza, błędy i użycie int Rar::getVersion ( void ).
 • Jak działa Rar_List wywołanie funkcji Get entries list from the Rar archive krzyżówka, błędy i użycie array rar_list ( resource rar_file ).
 • Jak działa Rar_Open wywołanie funkcji Open Rar archive najlepszy, błędy i użycie resource rar_open ( string filename [, string password] ).
 • Jak działa Readline_Add_History wywołanie funkcji Adds a line to the history przykłady, błędy i użycie bool readline_add_history ( string line ).
 • Jak działa Readline_Callback_Handler_Install wywołanie funkcji Initializes the readline callback interface and terminal, prints the prompt and returns immediately encyklopedia, błędy i użycie bool readline_callback_handler_install ( string prompt, callback callback ).
 • Jak działa Readline_Callback_Handler_Remove wywołanie funkcji Removes a previously installed callback handler and restores terminal settings jak działa, błędy i użycie bool readline_callback_handler_remove ( void ).
 • Jak działa Readline_Callback_Read_Char wywołanie funkcji Reads a character and informs the readline callback interface when a line is received czy, jest, błędy i użycie void readline_callback_read_char ( void ).
 • Jak działa Readline_Clear_History wywołanie funkcji Clears the history pojęcie, błędy i użycie bool readline_clear_history ( void ).
 • Jak działa Readline_Completion_Function wywołanie funkcji Registers a completion function wyjaśnienie, błędy i użycie bool readline_completion_function ( callback function ).
 • Jak działa Readline_Info wywołanie funkcji Gets/sets various internal readline variables opis, błędy i użycie mixed readline_info ( [string varname [, string newvalue]] ).
 • Jak działa Readline_List_History wywołanie funkcji Lists the history informacje, błędy i użycie array readline_list_history ( void ).
 • Jak działa Readline_On_New_Line wywołanie funkcji Inform readline that the cursor has moved to a new line co to jest, błędy i użycie void readline_on_new_line ( void ).
 • Jak działa Readline_Read_History wywołanie funkcji Reads the history definicja, błędy i użycie bool readline_read_history ( [string filename] ).
 • Jak działa Readline_Redisplay wywołanie funkcji Ask readline to redraw the display co znaczy, błędy i użycie void readline_redisplay ( void ).
 • Jak działa Readline_Write_History wywołanie funkcji Writes the history słownik, błędy i użycie bool readline_write_history ( [string filename] ).
 • Jak działa Readline wywołanie funkcji Reads a line znaczenie, błędy i użycie string readline ( string prompt ).
 • Jak działa Recode_File wywołanie funkcji Recode from file to file according to recode request czym jest, błędy i użycie bool recode_file ( string request, resource input, resource output ).
 • Jak działa Recode_String wywołanie funkcji Recode a string according to a recode request co oznacza, błędy i użycie string recode_string ( string request, string string ).
 • Jak działa Recode wywołanie funkcji Alias of recode_string() krzyżówka, błędy i użycie .
 • Jak działa Rpm_Close wywołanie funkcji Closes an RPM file najlepszy, błędy i użycie boolean rpm_close ( resource rpmr ).
 • Jak działa Rpm_Get_Tag wywołanie funkcji Retrieves a header tag from an RPM file przykłady, błędy i użycie mixed rpm_get_tag ( resource rpmr, int tagnum ).
 • Jak działa Rpm_Is_Valid wywołanie funkcji Tests a filename for validity as an RPM file encyklopedia, błędy i użycie boolean rpm_is_valid ( string filename ).
 • Jak działa Rpm_Open wywołanie funkcji Opens an RPM file jak działa, błędy i użycie resource rpm_open ( string filename ).
 • Jak działa Rpm_Version wywołanie funkcji Returns a string representing the current version of therpmreader extension czy, jest, błędy i użycie string rpm_version ( void ).
 • Jak działa Runkit_Class_Adopt wywołanie funkcji Convert a base class to an inherited class, add ancestral methods when appropriate pojęcie, błędy i użycie bool runkit_class_adopt ( string classname, string parentname ).
 • Jak działa Runkit_Class_Emancipate wywołanie funkcji Convert an inherited class to a base class, removes any method whose scope is ancestral wyjaśnienie, błędy i użycie bool runkit_class_emancipate ( string classname ).
 • Jak działa Runkit_Constant_Add wywołanie funkcji Similar to define(), but allows defining in class definitions as well opis, błędy i użycie bool runkit_constant_add ( string constname, mixed value ).
 • Jak działa Runkit_Constant_Redefine wywołanie funkcji Redefine an already defined constant informacje, błędy i użycie bool runkit_constant_redefine ( string constname, mixed newvalue ).
 • Jak działa Runkit_Constant_Remove wywołanie funkcji Remove/Delete an already defined constant co to jest, błędy i użycie bool runkit_constant_remove ( string constname ).
 • Jak działa Runkit_Function_Add wywołanie funkcji Add a new function, similar to create_function() definicja, błędy i użycie bool runkit_function_add ( string funcname, string arglist, string code ).
 • Jak działa Runkit_Function_Copy wywołanie funkcji Copy a function to a new function name co znaczy, błędy i użycie bool runkit_function_copy ( string funcname, string targetname ).
 • Jak działa Runkit_Function_Redefine wywołanie funkcji Replace a function definition with a new implementation słownik, błędy i użycie bool runkit_function_redefine ( string funcname, string arglist, string code ).
 • Jak działa Runkit_Function_Remove wywołanie funkcji Remove a function definition znaczenie, błędy i użycie bool runkit_function_remove ( string funcname ).
 • Jak działa Runkit_Function_Rename wywołanie funkcji Change a function's name czym jest, błędy i użycie bool runkit_function_rename ( string funcname, string newname ).
 • Jak działa Runkit_Import wywołanie funkcji Process a PHP file importing function and class definitions, overwriting where appropriate co oznacza, błędy i użycie bool runkit_import ( string filename [, int flags] ).
 • Jak działa Runkit_Lint_File wywołanie funkcji Check the PHP syntax of the specified file krzyżówka, błędy i użycie bool runkit_lint_file ( string filename ).
 • Jak działa Runkit_Lint wywołanie funkcji Check the PHP syntax of the specified php code najlepszy, błędy i użycie bool runkit_lint ( string code ).
 • Jak działa Runkit_Method_Add wywołanie funkcji Dynamically adds a new method to a given class przykłady, błędy i użycie bool runkit_method_add ( string classname, string methodname, string args, string code [, int flags] ).
 • Jak działa Runkit_Method_Copy wywołanie funkcji Copies a method from class to another encyklopedia, błędy i użycie bool runkit_method_copy ( string dClass, string dMethod, string sClass [, string sMethod] ).
 • Jak działa Runkit_Method_Redefine wywołanie funkcji Dynamically changes the code of the given method jak działa, błędy i użycie bool runkit_method_redefine ( string classname, string methodname, string args, string code [, int flags] ).
 • Jak działa Runkit_Method_Remove wywołanie funkcji Dynamically removes the given method czy, jest, błędy i użycie bool runkit_method_remove ( string classname, string methodname ).
 • Jak działa Runkit_Method_Rename wywołanie funkcji Dynamically changes the name of the given method pojęcie, błędy i użycie bool runkit_method_rename ( string classname, string methodname, string newname ).
 • Jak działa Runkit_Return_Value_Used wywołanie funkcji Determines if the current functions return value will be used wyjaśnienie, błędy i użycie bool runkit_return_value_used ( void ).
 • Jak działa Runkit_Sandbox_Output_Handler wywołanie funkcji Specify a function to capture and/or process output from a runkit sandbox opis, błędy i użycie mixed runkit_sandbox_output_handler ( object sandbox [, mixed callback] ).
 • Jak działa Runkit_Superglobals wywołanie funkcji Return numerically indexed array of registered superglobals informacje, błędy i użycie array runkit_superglobals ( void ).
 • Jak działa Recursivedirectoryiterator_Getchildren wywołanie funkcji Returns an iterator for the current entry if it is a directory co to jest, błędy i użycie object RecursiveDirectoryIterator::getChildren ( void ).
 • Jak działa Recursivedirectoryiterator_Haschildren wywołanie funkcji Returns whether current entry is a directory and not '.' or '..' definicja, błędy i użycie bool RecursiveDirectoryIterator::hasChildren ( [bool allow_links] ).
 • Jak działa Recursivedirectoryiterator_Key wywołanie funkcji Return path and filename of current dir entry co znaczy, błędy i użycie string RecursiveDirectoryIterator::key ( void ).
 • Jak działa Recursivedirectoryiterator_Next wywołanie funkcji Move to next entry słownik, błędy i użycie void RecursiveDirectoryIterator::next ( void ).
 • Jak działa Recursivedirectoryiterator_Rewind wywołanie funkcji Rewind dir back to the start znaczenie, błędy i użycie void RecursiveDirectoryIterator::rewind ( void ).
 • Jak działa Recursiveiteratoriterator_Current wywołanie funkcji Access the current element value czym jest, błędy i użycie mixed RecursiveIteratorIterator::current ( void ).
 • Jak działa Recursiveiteratoriterator_Getdepth wywołanie funkcji Get the current depth of the recursive iteration co oznacza, błędy i użycie int RecursiveIteratorIterator::getDepth ( void ).
 • Jak działa Recursiveiteratoriterator_Getsubiterator wywołanie funkcji The current active sub iterator krzyżówka, błędy i użycie RecursiveIterator RecursiveIteratorIterator::getSubIterator ( void ).
 • Jak działa Recursiveiteratoriterator_Key wywołanie funkcji Access the current key najlepszy, błędy i użycie mixed RecursiveIteratorIterator::key ( void ).
 • Jak działa Recursiveiteratoriterator_Next wywołanie funkcji Move forward to the next element przykłady, błędy i użycie void RecursiveIteratorIterator::next ( void ).
 • Jak działa Recursiveiteratoriterator_Rewind wywołanie funkcji Rewind the iterator to the first element of the top level inner iterator encyklopedia, błędy i użycie void RecursiveIteratorIterator::rewind ( void ).
 • Jak działa Recursiveiteratoriterator_Valid wywołanie funkcji Check whether the current position is valid jak działa, błędy i użycie bolean RecursiveIteratorIterator::valid ( void ).
 • Jak działa Rtrim wywołanie funkcji Strip whitespace (or other characters) from the end of a string czy, jest, błędy i użycie string rtrim ( string str [, string charlist] ).
 • Jak działa Rawurldecode wywołanie funkcji Decode URL-encoded strings pojęcie, błędy i użycie string rawurldecode ( string str ).
 • Jak działa Rawurlencode wywołanie funkcji URL-encode according to RFC 1738 wyjaśnienie, błędy i użycie string rawurlencode ( string str ).
 • Jak działa Readgzfile wywołanie funkcji Output a gz-file opis, błędy i użycie int readgzfile ( string filename [, int use_include_path] ).

PeHaPe programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć PHP. Programowanie w jezyku PHP.Z


Żeby zacząć programować w PHP, potrzebujesz tylko:

 1. Dostępu do serwera internetowego obsługującego PHP. Możesz skorzystać z serwera internetowego dostarczanego przez dostawcę usług internetowych lub zainstalować serwer internetowy na swoim komputerze. Najlepiej kup hosting PHP.
 2. Edytora tekstu lub środowiska programistycznego do pisania i edytowania kodu PHP. Możesz użyć darmowego edytora tekstu, takiego jak Notepad++ lub zainwestować w profesjonalne środowisko programistyczne, takie jak Eclipse z SDK dla PHP.
 3. Podstawowa wiedza na temat każdego języka programowania.