symbolic name given token co to jest
SŁOWNIK Get The Symbolic Name Of A Given Php Token, Split Given Source Into Php Tokens, Returns.
Znaczenie symbolic name given token definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na T

PHP (skrót od angielskiej nazwy "PHP: Hypertext Preprocessor") to język programowania, który jest szczególnie popularny w branży IT i jest często używany do tworzenia aplikacji internetowych oraz skromnych stron internetowych. PHP jest językiem skryptowym, co oznacza, że jest interpretowany przez serwer internetowy i nie wymaga kompilacji przed uruchomieniem.

 • Jak działa Time wywołanie funkcji Return current Unix timestamp co to jest, błędy i użycie int time ( void ).
 • Jak działa Trigger_Error wywołanie funkcji Generates a user-level error/warning/notice message definicja, błędy i użycie bool trigger_error ( string error_msg [, int error_type] ).
 • Jak działa Tempnam wywołanie funkcji Create file with unique file name co znaczy, błędy i użycie string tempnam ( string dir, string prefix ).
 • Jak działa Tmpfile wywołanie funkcji Creates a temporary file słownik, błędy i użycie resource tmpfile ( void ).
 • Jak działa Touch wywołanie funkcji Sets access and modification time of file znaczenie, błędy i użycie bool touch ( string filename [, int time [, int atime]] ).
 • Jak działa Textdomain wywołanie funkcji Sets the default domain czym jest, błędy i użycie string textdomain ( string text_domain ).
 • Jak działa Tan wywołanie funkcji Tangent co oznacza, błędy i użycie float tan ( float arg ).
 • Jak działa Tanh wywołanie funkcji Hyperbolic tangent krzyżówka, błędy i użycie float tanh ( float arg ).
 • Jak działa Time_Nanosleep wywołanie funkcji Delay for a number of seconds and nanoseconds najlepszy, błędy i użycie mixed time_nanosleep ( int seconds, int nanoseconds ).
 • Jak działa Time_Sleep_Until wywołanie funkcji Make the script sleep until the specified time przykłady, błędy i użycie bool time_sleep_until ( float timestamp ).
 • Jak działa Trim wywołanie funkcji Strip whitespace (or other characters) from the beginning and end of a string encyklopedia, błędy i użycie string trim ( string str [, string charlist] ).
 • Jak działa Tcpwrap_Check wywołanie funkcji Performs a tcpwrap check jak działa, błędy i użycie bool tcpwrap_check ( string daemon, string address [, string user [, bool nodns]] ).
 • Jak działa Tidy_Access_Count wywołanie funkcji Returns the Number of Tidy accessibility warnings encountered for specified document czy jest, błędy i użycie int tidy_access_count ( tidy object ).
 • Jak działa Tidy_Clean_Repair wywołanie funkcji Execute configured cleanup and repair operations on parsed markup pojęcie, błędy i użycie Procedural style:bool tidy_clean_repair ( tidy object ).
 • Jak działa Tidy_Config_Count wywołanie funkcji Returns the Number of Tidy configuration errors encountered for specified document wyjaśnienie, błędy i użycie int tidy_config_count ( tidy object ).
 • Jak działa Tidy_Construct wywołanie funkcji Constructs a new tidy object opis, błędy i użycie tidy tidy::__construct ( [string filename [, mixed config [, string encoding [, bool use_include_path]]]] ).
 • Jak działa Tidy_Diagnose wywołanie funkcji Run configured diagnostics on parsed and repaired markup informacje, błędy i użycie Procedural style:bool tidy_diagnose ( tidy object ).
 • Jak działa Tidy_Error_Count wywołanie funkcji Returns the Number of Tidy errors encountered for specified document co to jest, błędy i użycie int tidy_error_count ( tidy object ).
 • Jak działa Tidy_Get_Body wywołanie funkcji Returns a tidyNode Object starting from the <body> tag of the tidy parse tree definicja, błędy i użycie Procedural style:tidyNode tidy_get_body ( tidy object ).
 • Jak działa Tidy_Get_Config wywołanie funkcji Get current Tidy configuration co znaczy, błędy i użycie Procedural style:array tidy_get_config ( tidy object ).
 • Jak działa Tidy_Get_Error_Buffer wywołanie funkcji Return warnings and errors which occurred parsing the specified document słownik, błędy i użycie Procedural style:string tidy_get_error_buffer ( tidy object ).
 • Jak działa Tidy_Get_Head wywołanie funkcji Returns a tidyNode Object starting from the <head> tag of the tidy parse tree znaczenie, błędy i użycie Procedural style:tidyNode tidy_get_head ( tidy object ).
 • Jak działa Tidy_Get_Html_Ver wywołanie funkcji Get the Detected HTML version for the specified document czym jest, błędy i użycie Procedural style:int tidy_get_html_ver ( tidy object ).
 • Jak działa Tidy_Get_Html wywołanie funkcji Returns a tidyNode Object starting from the <html> tag of the tidy parse tree co oznacza, błędy i użycie Procedural style:tidyNode tidy_get_html ( tidy object ).
 • Jak działa Tidy_Get_Opt_Doc wywołanie funkcji Returns the documentation for the given option name krzyżówka, błędy i użycie Procedural style:string tidy_get_opt_doc ( tidy object, string optname ).
 • Jak działa Tidy_Get_Output wywołanie funkcji Return a string representing the parsed tidy markup najlepszy, błędy i użycie string tidy_get_output ( tidy object ).
 • Jak działa Tidy_Get_Release wywołanie funkcji Get release date (version) for Tidy library przykłady, błędy i użycie Procedural style:string tidy_get_release ( void ).
 • Jak działa Tidy_Get_Root wywołanie funkcji Returns a tidyNode object representing the root of the tidy parse tree encyklopedia, błędy i użycie Procedural style:tidyNode tidy_get_root ( tidy object ).
 • Jak działa Tidy_Get_Status wywołanie funkcji Get status of specified document jak działa, błędy i użycie Procedural style:int tidy_get_status ( tidy object ).
 • Jak działa Tidy_Getopt wywołanie funkcji Returns the value of the specified configuration option for the tidy document czy jest, błędy i użycie Procedural style:mixed tidy_getopt ( tidy object, string option ).
 • Jak działa Tidy_Is_Xhtml wywołanie funkcji Indicates if the document is a XHTML document pojęcie, błędy i użycie Procedural style:bool tidy_is_xhtml ( tidy object ).
 • Jak działa Tidy_Is_Xml wywołanie funkcji Indicates if the document is a generic (non HTML/XHTML) XML document wyjaśnienie, błędy i użycie Procedural style:bool tidy_is_xml ( tidy object ).
 • Jak działa Tidy_Load_Config wywołanie funkcji Load an ASCII Tidy configuration file with the specified encoding opis, błędy i użycie void tidy_load_config ( string filename, string encoding ).
 • Jak działa Tidy_Node_Get_Attr wywołanie funkcji Return the attribute with the provided attribute id informacje, błędy i użycie tidy_attr tidy_node->get_attr ( int attrib_id ).
 • Jak działa Tidy_Node_Get_Nodes wywołanie funkcji Return an array of nodes under this node with the specified id co to jest, błędy i użycie array tidy_node->get_nodes ( int node_id ).
 • Jak działa Tidy_Node_Next wywołanie funkcji Returns the next sibling to this node definicja, błędy i użycie tidy_node tidy_node->next ( void ).
 • Jak działa Tidy_Node_Prev wywołanie funkcji Returns the previous sibling to this node co znaczy, błędy i użycie tidy_node tidy_node->prev ( void ).
 • Jak działa Tidy_Parse_File wywołanie funkcji Parse markup in file or URI słownik, błędy i użycie Procedural style:tidy tidy_parse_file ( string filename [, mixed config [, string encoding [, bool use_include_path]]] ).
 • Jak działa Tidy_Parse_String wywołanie funkcji Parse a document stored in a string znaczenie, błędy i użycie Procedural style:tidy tidy_parse_string ( string input [, mixed config [, string encoding]] ).
 • Jak działa Tidy_Repair_File wywołanie funkcji Repair a file and return it as a string czym jest, błędy i użycie string tidy_repair_file ( string filename [, mixed config [, string encoding [, bool use_include_path]]] ).
 • Jak działa Tidy_Repair_String wywołanie funkcji Repair a string using an optionally provided configuration file co oznacza, błędy i użycie string tidy_repair_string ( string data [, mixed config [, string encoding]] ).
 • Jak działa Tidy_Reset_Config wywołanie funkcji Restore Tidy configuration to default values krzyżówka, błędy i użycie bool tidy_reset_config ( void ).
 • Jak działa Tidy_Save_Config wywołanie funkcji Save current settings to named file najlepszy, błędy i użycie bool tidy_save_config ( string filename ).
 • Jak działa Tidy_Set_Encoding wywołanie funkcji Set the input/output character encoding for parsing markup przykłady, błędy i użycie bool tidy_set_encoding ( string encoding ).
 • Jak działa Tidy_Setopt wywołanie funkcji Updates the configuration settings for the specified tidy document encyklopedia, błędy i użycie bool tidy_setopt ( string option, mixed value ).
 • Jak działa Tidy_Warning_Count wywołanie funkcji Returns the Number of Tidy warnings encountered for specified document jak działa, błędy i użycie int tidy_warning_count ( tidy object ).
 • Jak działa Tidynode_Haschildren wywołanie funkcji Returns true if this node has children czy jest, błędy i użycie bool tidyNode->hasChildren ( void ).
 • Jak działa Tidynode_Hassiblings wywołanie funkcji Returns true if this node has siblings pojęcie, błędy i użycie bool tidyNode->hasSiblings ( void ).
 • Jak działa Tidynode_Isasp wywołanie funkcji Returns true if this node is ASP wyjaśnienie, błędy i użycie bool tidyNode->isAsp ( void ).
 • Jak działa Tidynode_Iscomment wywołanie funkcji Returns true if this node represents a comment opis, błędy i użycie bool tidyNode->isComment ( void ).
 • Jak działa Tidynode_Ishtml wywołanie funkcji Returns true if this node is part of a HTML document informacje, błędy i użycie bool tidyNode->isHtml ( void ).
 • Jak działa Tidynode_Isjste wywołanie funkcji Returns true if this node is JSTE co to jest, błędy i użycie bool tidyNode->isJste ( void ).
 • Jak działa Tidynode_Isphp wywołanie funkcji Returns true if this node is PHP definicja, błędy i użycie bool tidyNode->isPhp ( void ).
 • Jak działa Tidynode_Istext wywołanie funkcji Returns true if this node represents text (no markup) co znaczy, błędy i użycie bool tidyNode->isText ( void ).
 • Jak działa Token_Get_All wywołanie funkcji Split given source into PHP tokens słownik, błędy i użycie array token_get_all ( string source ).
 • Jak działa Token_Name wywołanie funkcji Get the symbolic name of a given PHP token znaczenie, błędy i użycie string token_name ( int token ).

PeHaPe programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć PHP. Programowanie w jezyku PHP.Z


Żeby zacząć programować w PHP, potrzebujesz tylko:

 1. Dostępu do serwera internetowego obsługującego PHP. Możesz skorzystać z serwera internetowego dostarczanego przez dostawcę usług internetowych lub zainstalować serwer internetowy na swoim komputerze. Najlepiej kup hosting PHP.
 2. Edytora tekstu lub środowiska programistycznego do pisania i edytowania kodu PHP. Możesz użyć darmowego edytora tekstu, takiego jak Notepad++ lub zainwestować w profesjonalne środowisko programistyczne, takie jak Eclipse z SDK dla PHP.
 3. Podstawowa wiedza na temat każdego języka programowania.