symbolic name given token co to jest
Get The Symbolic Name Of A Given Php Token, Split Given Source Into Php Tokens, Returns True If.
Znaczenie symbolic name given token definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na T

 • Jak działa time wywołanie funkcji Return current Unix timestamp, błędy i użycie int time ( void ).
 • Jak działa error_ trigger wywołanie funkcji Generates a user-level error/warning/notice message, błędy i użycie bool trigger_error ( string error_msg [, int error_type] ).
 • Jak działa tempnam wywołanie funkcji Create file with unique file name, błędy i użycie string tempnam ( string dir, string prefix ).
 • Jak działa tmpfile wywołanie funkcji Creates a temporary file, błędy i użycie resource tmpfile ( void ).
 • Jak działa touch wywołanie funkcji Sets access and modification time of file, błędy i użycie bool touch ( string filename [, int time [, int atime]] ).
 • Jak działa textdomain wywołanie funkcji Sets the default domain, błędy i użycie string textdomain ( string text_domain ).
 • Jak działa tan wywołanie funkcji Tangent, błędy i użycie float tan ( float arg ).
 • Jak działa tanh wywołanie funkcji Hyperbolic tangent, błędy i użycie float tanh ( float arg ).
 • Jak działa nanosleep_ time wywołanie funkcji Delay for a number of seconds and nanoseconds, błędy i użycie mixed time_nanosleep ( int seconds, int nanoseconds ).
 • Jak działa until_ sleep_ time wywołanie funkcji Make the script sleep until the specified time, błędy i użycie bool time_sleep_until ( float timestamp ).
 • Jak działa trim wywołanie funkcji Strip whitespace (or other characters) from the beginning and end of a string, błędy i użycie string trim ( string str [, string charlist] ).
 • Jak działa check_ tcpwrap wywołanie funkcji Performs a tcpwrap check, błędy i użycie bool tcpwrap_check ( string daemon, string address [, string user [, bool nodns]] ).
 • Jak działa count_ access_ tidy wywołanie funkcji Returns the Number of Tidy accessibility warnings encountered for specified document, błędy i użycie int tidy_access_count ( tidy object ).
 • Jak działa repair_ clean_ tidy wywołanie funkcji Execute configured cleanup and repair operations on parsed markup, błędy i użycie Procedural style:bool tidy_clean_repair ( tidy object ).
 • Jak działa count_ config_ tidy wywołanie funkcji Returns the Number of Tidy configuration errors encountered for specified document, błędy i użycie int tidy_config_count ( tidy object ).
 • Jak działa construct_ tidy wywołanie funkcji Constructs a new tidy object, błędy i użycie tidy tidy::__construct ( [string filename [, mixed config [, string encoding [, bool use_include_path]]]] ).
 • Jak działa diagnose_ tidy wywołanie funkcji Run configured diagnostics on parsed and repaired markup, błędy i użycie Procedural style:bool tidy_diagnose ( tidy object ).
 • Jak działa count_ error_ tidy wywołanie funkcji Returns the Number of Tidy errors encountered for specified document, błędy i użycie int tidy_error_count ( tidy object ).
 • Jak działa body_ get_ tidy wywołanie funkcji Returns a tidyNode Object starting from the <body> tag of the tidy parse tree, błędy i użycie Procedural style:tidyNode tidy_get_body ( tidy object ).
 • Jak działa config_ get_ tidy wywołanie funkcji Get current Tidy configuration, błędy i użycie Procedural style:array tidy_get_config ( tidy object ).
 • Jak działa buffer_ error_ get_ tidy wywołanie funkcji Return warnings and errors which occurred parsing the specified document, błędy i użycie Procedural style:string tidy_get_error_buffer ( tidy object ).
 • Jak działa head_ get_ tidy wywołanie funkcji Returns a tidyNode Object starting from the <head> tag of the tidy parse tree, błędy i użycie Procedural style:tidyNode tidy_get_head ( tidy object ).
 • Jak działa ver_ html_ get_ tidy wywołanie funkcji Get the Detected HTML version for the specified document, błędy i użycie Procedural style:int tidy_get_html_ver ( tidy object ).
 • Jak działa html_ get_ tidy wywołanie funkcji Returns a tidyNode Object starting from the <html> tag of the tidy parse tree, błędy i użycie Procedural style:tidyNode tidy_get_html ( tidy object ).
 • Jak działa doc_ opt_ get_ tidy wywołanie funkcji Returns the documentation for the given option name, błędy i użycie Procedural style:string tidy_get_opt_doc ( tidy object, string optname ).
 • Jak działa output_ get_ tidy wywołanie funkcji Return a string representing the parsed tidy markup, błędy i użycie string tidy_get_output ( tidy object ).
 • Jak działa release_ get_ tidy wywołanie funkcji Get release date (version) for Tidy library, błędy i użycie Procedural style:string tidy_get_release ( void ).
 • Jak działa root_ get_ tidy wywołanie funkcji Returns a tidyNode object representing the root of the tidy parse tree, błędy i użycie Procedural style:tidyNode tidy_get_root ( tidy object ).
 • Jak działa status_ get_ tidy wywołanie funkcji Get status of specified document, błędy i użycie Procedural style:int tidy_get_status ( tidy object ).
 • Jak działa getopt_ tidy wywołanie funkcji Returns the value of the specified configuration option for the tidy document, błędy i użycie Procedural style:mixed tidy_getopt ( tidy object, string option ).
 • Jak działa xhtml_ is_ tidy wywołanie funkcji Indicates if the document is a XHTML document, błędy i użycie Procedural style:bool tidy_is_xhtml ( tidy object ).
 • Jak działa xml_ is_ tidy wywołanie funkcji Indicates if the document is a generic (non HTML/XHTML) XML document, błędy i użycie Procedural style:bool tidy_is_xml ( tidy object ).
 • Jak działa config_ load_ tidy wywołanie funkcji Load an ASCII Tidy configuration file with the specified encoding, błędy i użycie void tidy_load_config ( string filename, string encoding ).
 • Jak działa attr_ get_ node_ tidy wywołanie funkcji Return the attribute with the provided attribute id, błędy i użycie tidy_attr tidy_node->get_attr ( int attrib_id ).
 • Jak działa nodes_ get_ node_ tidy wywołanie funkcji Return an array of nodes under this node with the specified id, błędy i użycie array tidy_node->get_nodes ( int node_id ).
 • Jak działa next_ node_ tidy wywołanie funkcji Returns the next sibling to this node, błędy i użycie tidy_node tidy_node->next ( void ).
 • Jak działa prev_ node_ tidy wywołanie funkcji Returns the previous sibling to this node, błędy i użycie tidy_node tidy_node->prev ( void ).
 • Jak działa file_ parse_ tidy wywołanie funkcji Parse markup in file or URI, błędy i użycie Procedural style:tidy tidy_parse_file ( string filename [, mixed config [, string encoding [, bool use_include_path]]] ).
 • Jak działa string_ parse_ tidy wywołanie funkcji Parse a document stored in a string, błędy i użycie Procedural style:tidy tidy_parse_string ( string input [, mixed config [, string encoding]] ).
 • Jak działa file_ repair_ tidy wywołanie funkcji Repair a file and return it as a string, błędy i użycie string tidy_repair_file ( string filename [, mixed config [, string encoding [, bool use_include_path]]] ).
 • Jak działa string_ repair_ tidy wywołanie funkcji Repair a string using an optionally provided configuration file, błędy i użycie string tidy_repair_string ( string data [, mixed config [, string encoding]] ).
 • Jak działa config_ reset_ tidy wywołanie funkcji Restore Tidy configuration to default values, błędy i użycie bool tidy_reset_config ( void ).
 • Jak działa config_ save_ tidy wywołanie funkcji Save current settings to named file, błędy i użycie bool tidy_save_config ( string filename ).
 • Jak działa encoding_ set_ tidy wywołanie funkcji Set the input/output character encoding for parsing markup, błędy i użycie bool tidy_set_encoding ( string encoding ).
 • Jak działa setopt_ tidy wywołanie funkcji Updates the configuration settings for the specified tidy document, błędy i użycie bool tidy_setopt ( string option, mixed value ).
 • Jak działa count_ warning_ tidy wywołanie funkcji Returns the Number of Tidy warnings encountered for specified document, błędy i użycie int tidy_warning_count ( tidy object ).
 • Jak działa haschildren_ tidynode wywołanie funkcji Returns true if this node has children, błędy i użycie bool tidyNode->hasChildren ( void ).
 • Jak działa hassiblings_ tidynode wywołanie funkcji Returns true if this node has siblings, błędy i użycie bool tidyNode->hasSiblings ( void ).
 • Jak działa isasp_ tidynode wywołanie funkcji Returns true if this node is ASP, błędy i użycie bool tidyNode->isAsp ( void ).
 • Jak działa iscomment_ tidynode wywołanie funkcji Returns true if this node represents a comment, błędy i użycie bool tidyNode->isComment ( void ).
 • Jak działa ishtml_ tidynode wywołanie funkcji Returns true if this node is part of a HTML document, błędy i użycie bool tidyNode->isHtml ( void ).
 • Jak działa isjste_ tidynode wywołanie funkcji Returns true if this node is JSTE, błędy i użycie bool tidyNode->isJste ( void ).
 • Jak działa isphp_ tidynode wywołanie funkcji Returns true if this node is PHP, błędy i użycie bool tidyNode->isPhp ( void ).
 • Jak działa istext_ tidynode wywołanie funkcji Returns true if this node represents text (no markup), błędy i użycie bool tidyNode->isText ( void ).
 • Jak działa all_ get_ token wywołanie funkcji Split given source into PHP tokens, błędy i użycie array token_get_all ( string source ).
 • Jak działa name_ token wywołanie funkcji Get the symbolic name of a given PHP token, błędy i użycie string token_name ( int token ).

PHP programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć.

Programowanie w jezyku PHP.Z