encodes 8859 string converts co to jest
CO OZNACZA Encodes An Iso-8859-1 String To Utf-8, Converts A String With Iso-8859-1 Characters.
Znaczenie encodes 8859 string converts definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na U

PHP (skrót od angielskiej nazwy "PHP: Hypertext Preprocessor") to język programowania, który jest szczególnie popularny w branży IT i jest często używany do tworzenia aplikacji internetowych oraz skromnych stron internetowych. PHP jest językiem skryptowym, co oznacza, że jest interpretowany przez serwer internetowy i nie wymaga kompilacji przed uruchomieniem.

 • Jak działa User_Error wywołanie funkcji Alias of trigger_error() co to jest, błędy i użycie .
 • Jak działa Udm_Free_Ispell_Data wywołanie funkcji Free memory allocated for ispell data definicja, błędy i użycie bool udm_free_ispell_data ( int agent ).
 • Jak działa Uasort wywołanie funkcji Sort an array with a user-defined comparison function andmaintain index association co znaczy, błędy i użycie bool uasort ( array &array, callback cmp_function ).
 • Jak działa Uksort wywołanie funkcji Sort an array by keys using a user-defined comparison function słownik, błędy i użycie bool uksort ( array &array, callback cmp_function ).
 • Jak działa Usort wywołanie funkcji Sort an array by values using a user-defined comparison function znaczenie, błędy i użycie bool usort ( array &array, callback cmp_function ).
 • Jak działa Unixtojd wywołanie funkcji Convert Unix timestamp to Julian Day czym jest, błędy i użycie int unixtojd ( [int timestamp] ).
 • Jak działa Umask wywołanie funkcji Changes the current umask co oznacza, błędy i użycie int umask ( [int mask] ).
 • Jak działa Unlink wywołanie funkcji Deletes a file krzyżówka, błędy i użycie bool unlink ( string filename [, resource context] ).
 • Jak działa Unregister_Tick_Function wywołanie funkcji De-register a function for execution on each tick najlepszy, błędy i użycie void unregister_tick_function ( string function_name ).
 • Jak działa Uniqid wywołanie funkcji Generate a unique ID przykłady, błędy i użycie string uniqid ( [string prefix [, bool more_entropy]] ).
 • Jak działa Unpack wywołanie funkcji Unpack data from binary string encyklopedia, błędy i użycie array unpack ( string format, string data ).
 • Jak działa Usleep wywołanie funkcji Delay execution in microseconds jak działa, błędy i użycie void usleep ( int micro_seconds ).
 • Jak działa Udm_Add_Search_Limit wywołanie funkcji Add various search limits czy jest, błędy i użycie bool udm_add_search_limit ( resource agent, int var, string val ).
 • Jak działa Udm_Alloc_Agent_Array wywołanie funkcji Allocate mnoGoSearch session pojęcie, błędy i użycie resource udm_alloc_agent_array ( array databases ).
 • Jak działa Udm_Alloc_Agent wywołanie funkcji Allocate mnoGoSearch session wyjaśnienie, błędy i użycie resource udm_alloc_agent ( string dbaddr [, string dbmode] ).
 • Jak działa Udm_Api_Version wywołanie funkcji Get mnoGoSearch API version opis, błędy i użycie int udm_api_version ( void ).
 • Jak działa Udm_Cat_List wywołanie funkcji Get all the categories on the same level with the current one informacje, błędy i użycie array udm_cat_list ( resource agent, string category ).
 • Jak działa Udm_Cat_Path wywołanie funkcji Get the path to the current category co to jest, błędy i użycie array udm_cat_path ( resource agent, string category ).
 • Jak działa Udm_Check_Charset wywołanie funkcji Check if the given charset is known to mnogosearch definicja, błędy i użycie bool udm_check_charset ( resource agent, string charset ).
 • Jak działa Udm_Check_Stored wywołanie funkcji Check connection to stored co znaczy, błędy i użycie int udm_check_stored ( resource agent, int link, string doc_id ).
 • Jak działa Udm_Clear_Search_Limits wywołanie funkcji Clear all mnoGoSearch search restrictions słownik, błędy i użycie bool udm_clear_search_limits ( resource agent ).
 • Jak działa Udm_Close_Stored wywołanie funkcji Close connection to stored znaczenie, błędy i użycie int udm_close_stored ( resource agent, int link ).
 • Jak działa Udm_Crc32 wywołanie funkcji Return CRC32 checksum of given string czym jest, błędy i użycie int udm_crc32 ( resource agent, string str ).
 • Jak działa Udm_Errno wywołanie funkcji Get mnoGoSearch error number co oznacza, błędy i użycie int udm_errno ( resource agent ).
 • Jak działa Udm_Error wywołanie funkcji Get mnoGoSearch error message krzyżówka, błędy i użycie string udm_error ( resource agent ).
 • Jak działa Udm_Find wywołanie funkcji Perform search najlepszy, błędy i użycie resource udm_find ( resource agent, string query ).
 • Jak działa Udm_Free_Agent wywołanie funkcji Free mnoGoSearch session przykłady, błędy i użycie int udm_free_agent ( resource agent ).
 • Jak działa Udm_Free_Res wywołanie funkcji Free mnoGoSearch result encyklopedia, błędy i użycie bool udm_free_res ( resource res ).
 • Jak działa Udm_Get_Doc_Count wywołanie funkcji Get total number of documents in database jak działa, błędy i użycie int udm_get_doc_count ( resource agent ).
 • Jak działa Udm_Get_Res_Field wywołanie funkcji Fetch mnoGoSearch result field czy jest, błędy i użycie string udm_get_res_field ( resource res, int row, int field ).
 • Jak działa Udm_Get_Res_Param wywołanie funkcji Get mnoGoSearch result parameters pojęcie, błędy i użycie string udm_get_res_param ( resource res, int param ).
 • Jak działa Udm_Hash32 wywołanie funkcji Return Hash32 checksum of gived string wyjaśnienie, błędy i użycie int udm_hash32 ( resource agent, string str ).
 • Jak działa Udm_Load_Ispell_Data wywołanie funkcji Load ispell data opis, błędy i użycie bool udm_load_ispell_data ( resource agent, int var, string val1, string val2, int flag ).
 • Jak działa Udm_Open_Stored wywołanie funkcji Open connection to stored informacje, błędy i użycie int udm_open_stored ( resource agent, string storedaddr ).
 • Jak działa Udm_Set_Agent_Param wywołanie funkcji Set mnoGoSearch agent session parameters co to jest, błędy i użycie bool udm_set_agent_param ( resource agent, int var, string val ).
 • Jak działa Use_Soap_Error_Handler wywołanie funkcji Set whether to use the SOAP error handler and return the former value definicja, błędy i użycie bool use_soap_error_handler ( [bool handler] ).
 • Jak działa Ucfirst wywołanie funkcji Make a string's first character uppercase co znaczy, błędy i użycie string ucfirst ( string str ).
 • Jak działa Ucwords wywołanie funkcji Uppercase the first character of each word in a string słownik, błędy i użycie string ucwords ( string str ).
 • Jak działa Unicode_Encode wywołanie funkcji Takes a unicode string and converts it to a string in the specified encoding znaczenie, błędy i użycie string unicode_encode ( unicode input, string encoding ).
 • Jak działa Urldecode wywołanie funkcji Decodes URL-encoded string czym jest, błędy i użycie string urldecode ( string str ).
 • Jak działa Urlencode wywołanie funkcji URL-encodes string co oznacza, błędy i użycie string urlencode ( string str ).
 • Jak działa Unserialize wywołanie funkcji Creates a PHP value from a stored representation krzyżówka, błędy i użycie mixed unserialize ( string str ).
 • Jak działa Unset wywołanie funkcji Unset a given variable najlepszy, błędy i użycie void unset ( mixed var [, mixed var [, mixed ...]] ).
 • Jak działa Utf8_Decode wywołanie funkcji Converts a string with ISO-8859-1 characters encoded with UTF-8to single-byte ISO-8859-1 przykłady, błędy i użycie string utf8_decode ( string data ).
 • Jak działa Utf8_Encode wywołanie funkcji Encodes an ISO-8859-1 string to UTF-8 encyklopedia, błędy i użycie string utf8_encode ( string data ).

PeHaPe programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć PHP. Programowanie w jezyku PHP.Z


Żeby zacząć programować w PHP, potrzebujesz tylko:

 1. Dostępu do serwera internetowego obsługującego PHP. Możesz skorzystać z serwera internetowego dostarczanego przez dostawcę usług internetowych lub zainstalować serwer internetowy na swoim komputerze. Najlepiej kup hosting PHP.
 2. Edytora tekstu lub środowiska programistycznego do pisania i edytowania kodu PHP. Możesz użyć darmowego edytora tekstu, takiego jak Notepad++ lub zainwestować w profesjonalne środowisko programistyczne, takie jak Eclipse z SDK dla PHP.
 3. Podstawowa wiedza na temat każdego języka programowania.