sets virtual user quota co to jest
Sets A Virtual User's Quota, Change A Virtual User's Password, Get Text Message For Last Vpopmail.
Znaczenie sets virtual user quota definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na V

 • Jak działa virtual wywołanie funkcji Perform an Apache sub-request, błędy i użycie bool virtual ( string filename ).
 • Jak działa abs_ variant wywołanie funkcji Returns the absolute value of a variant, błędy i użycie mixed variant_abs ( mixed val ).
 • Jak działa add_ variant wywołanie funkcji "Adds" two variant values together and returns the result, błędy i użycie mixed variant_add ( mixed left, mixed right ).
 • Jak działa and_ variant wywołanie funkcji performs a bitwise AND operation between two variants and returns the result, błędy i użycie mixed variant_and ( mixed left, mixed right ).
 • Jak działa cast_ variant wywołanie funkcji Convert a variant into a new variant object of another type, błędy i użycie variant variant_cast ( variant variant, int type ).
 • Jak działa cat_ variant wywołanie funkcji concatenates two variant values together and returns the result, błędy i użycie mixed variant_cat ( mixed left, mixed right ).
 • Jak działa cmp_ variant wywołanie funkcji Compares two variants, błędy i użycie int variant_cmp ( mixed left, mixed right [, int lcid [, int flags]] ).
 • Jak działa timestamp_ from_ date_ variant wywołanie funkcji Returns a variant date representation of a unix timestamp, błędy i użycie variant variant_date_from_timestamp ( int timestamp ).
 • Jak działa timestamp_ to_ date_ variant wywołanie funkcji Converts a variant date/time value to unix timestamp, błędy i użycie int variant_date_to_timestamp ( variant variant ).
 • Jak działa div_ variant wywołanie funkcji Returns the result from dividing two variants, błędy i użycie mixed variant_div ( mixed left, mixed right ).
 • Jak działa eqv_ variant wywołanie funkcji Performs a bitwise equivalence on two variants, błędy i użycie mixed variant_eqv ( mixed left, mixed right ).
 • Jak działa fix_ variant wywołanie funkcji Returns the integer portion ? of a variant, błędy i użycie mixed variant_fix ( mixed variant ).
 • Jak działa type_ get_ variant wywołanie funkcji Returns the type of a variant object, błędy i użycie int variant_get_type ( variant variant ).
 • Jak działa idiv_ variant wywołanie funkcji Converts variants to integers and then returns the result from dividing them, błędy i użycie mixed variant_idiv ( mixed left, mixed right ).
 • Jak działa imp_ variant wywołanie funkcji Performs a bitwise implication on two variants, błędy i użycie mixed variant_imp ( mixed left, mixed right ).
 • Jak działa int_ variant wywołanie funkcji Returns the integer portion of a variant, błędy i użycie mixed variant_int ( mixed variant ).
 • Jak działa mod_ variant wywołanie funkcji Divides two variants and returns only the remainder, błędy i użycie mixed variant_mod ( mixed left, mixed right ).
 • Jak działa mul_ variant wywołanie funkcji multiplies the values of the two variants and returns the result, błędy i użycie mixed variant_mul ( mixed left, mixed right ).
 • Jak działa neg_ variant wywołanie funkcji Performs logical negation on a variant, błędy i użycie mixed variant_neg ( mixed variant ).
 • Jak działa not_ variant wywołanie funkcji Performs bitwise not negation on a variant, błędy i użycie mixed variant_not ( mixed variant ).
 • Jak działa or_ variant wywołanie funkcji Performs a logical disjunction on two variants, błędy i użycie mixed variant_or ( mixed left, mixed right ).
 • Jak działa pow_ variant wywołanie funkcji Returns the result of performing the power function with two variants, błędy i użycie mixed variant_pow ( mixed left, mixed right ).
 • Jak działa round_ variant wywołanie funkcji Rounds a variant to the specified number of decimal places, błędy i użycie mixed variant_round ( mixed variant, int decimals ).
 • Jak działa type_ set_ variant wywołanie funkcji Convert a variant into another type "in-place", błędy i użycie void variant_set_type ( variant variant, int type ).
 • Jak działa set_ variant wywołanie funkcji Assigns a new value for a variant object, błędy i użycie void variant_set ( variant variant, mixed value ).
 • Jak działa sub_ variant wywołanie funkcji subtracts the value of the right variant from the left variant value and returns the result, błędy i użycie mixed variant_sub ( mixed left, mixed right ).
 • Jak działa xor_ variant wywołanie funkcji Performs a logical exclusion on two variants, błędy i użycie mixed variant_xor ( mixed left, mixed right ).
 • Jak działa compare_ version wywołanie funkcji Compares two "PHP-standardized" version number strings, błędy i użycie mixed version_compare ( string version1, string version2 [, string operator] ).
 • Jak działa vfprintf wywołanie funkcji Write a formatted string to a stream, błędy i użycie int vfprintf ( resource handle, string format, array args ).
 • Jak działa vprintf wywołanie funkcji Output a formatted string, błędy i użycie int vprintf ( string format, array args ).
 • Jak działa vsprintf wywołanie funkcji Return a formatted string, błędy i użycie string vsprintf ( string format, array args ).
 • Jak działa dump_ var wywołanie funkcji Dumps information about a variable, błędy i użycie void var_dump ( mixed expression [, mixed expression [, ...]] ).
 • Jak działa export_ var wywołanie funkcji Outputs or returns a parsable string representation of a variable, błędy i użycie mixed var_export ( mixed expression [, bool return] ).
 • Jak działa ex_ domain_ alias_ add_ vpopmail wywołanie funkcji Add alias to an existing virtual domain, błędy i użycie bool vpopmail_add_alias_domain_ex ( string olddomain, string newdomain ).
 • Jak działa domain_ alias_ add_ vpopmail wywołanie funkcji Add an alias for a virtual domain, błędy i użycie bool vpopmail_add_alias_domain ( string domain, string aliasdomain ).
 • Jak działa ex_ domain_ add_ vpopmail wywołanie funkcji Add a new virtual domain, błędy i użycie bool vpopmail_add_domain_ex ( string domain, string passwd [, string quota [, string bounce [, bool apop]]] ).
 • Jak działa domain_ add_ vpopmail wywołanie funkcji Add a new virtual domain, błędy i użycie bool vpopmail_add_domain ( string domain, string dir, int uid, int gid ).
 • Jak działa user_ add_ vpopmail wywołanie funkcji Add a new user to the specified virtual domain, błędy i użycie bool vpopmail_add_user ( string user, string domain, string password [, string gecos [, bool apop]] ).
 • Jak działa add_ alias_ vpopmail wywołanie funkcji Insert a virtual alias, błędy i użycie bool vpopmail_alias_add ( string user, string domain, string alias ).
 • Jak działa domain_ del_ alias_ vpopmail wywołanie funkcji Deletes all virtual aliases of a domain, błędy i użycie bool vpopmail_alias_del_domain ( string domain ).
 • Jak działa del_ alias_ vpopmail wywołanie funkcji Deletes all virtual aliases of a user, błędy i użycie bool vpopmail_alias_del ( string user, string domain ).
 • Jak działa all_ get_ alias_ vpopmail wywołanie funkcji Get all lines of an alias for a domain, błędy i użycie array vpopmail_alias_get_all ( string domain ).
 • Jak działa get_ alias_ vpopmail wywołanie funkcji Get all lines of an alias for a domain, błędy i użycie array vpopmail_alias_get ( string alias, string domain ).
 • Jak działa user_ auth_ vpopmail wywołanie funkcji Attempt to validate a username/domain/password, błędy i użycie bool vpopmail_auth_user ( string user, string domain, string password [, string apop] ).
 • Jak działa ex_ domain_ del_ vpopmail wywołanie funkcji Delete a virtual domain, błędy i użycie bool vpopmail_del_domain_ex ( string domain ).
 • Jak działa domain_ del_ vpopmail wywołanie funkcji Delete a virtual domain, błędy i użycie bool vpopmail_del_domain ( string domain ).
 • Jak działa user_ del_ vpopmail wywołanie funkcji Delete a user from a virtual domain, błędy i użycie bool vpopmail_del_user ( string user, string domain ).
 • Jak działa error_ vpopmail wywołanie funkcji Get text message for last vpopmail error, błędy i użycie string vpopmail_error ( void ).
 • Jak działa passwd_ vpopmail wywołanie funkcji Change a virtual user's password, błędy i użycie bool vpopmail_passwd ( string user, string domain, string password [, bool apop] ).
 • Jak działa quota_ user_ set_ vpopmail wywołanie funkcji Sets a virtual user's quota, błędy i użycie bool vpopmail_set_user_quota ( string user, string domain, string quota ).

PHP programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć.

Programowanie w jezyku PHP.Z