stops service starts service co to jest
Stops A Service, Starts A Service, Registers The Script With The Scm, So That It Can Act As The.
Znaczenie stops service starts service definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na W

 • Jak działa wordwrap wywołanie funkcji Wraps a string to a given number of characters using a stringbreak character, błędy i użycie string wordwrap ( string str [, int width [, string break [, bool cut]]] ).
 • Jak działa deftype_ w32api wywołanie funkcji Defines a type for use with other w32api_functions, błędy i użycie bool w32api_deftype ( string typename, string member1_type, string member1_name [, string ... [, string ...]] ).
 • Jak działa dtype_ init_ w32api wywołanie funkcji Creates an instance of the data type typename and fills it with the values passed, błędy i użycie resource w32api_init_dtype ( string typename, mixed value [, mixed ...] ).
 • Jak działa function_ invoke_ w32api wywołanie funkcji Invokes function funcname with the arguments passed after the function name, błędy i użycie mixed w32api_invoke_function ( string funcname, mixed argument [, mixed ...] ).
 • Jak działa function_ register_ w32api wywołanie funkcji Registers function function_name from library with PHP, błędy i użycie bool w32api_register_function ( string library, string function_name, string return_type ).
 • Jak działa method_ call_ set_ w32api wywołanie funkcji Sets the calling method used, błędy i użycie void w32api_set_call_method ( int method ).
 • Jak działa vars_ add_ wddx wywołanie funkcji Add variables to a WDDX packet with the specified ID, błędy i użycie bool wddx_add_vars ( int packet_id, mixed name_var [, mixed ...] ).
 • Jak działa deserialize_ wddx wywołanie funkcji Alias of wddx_unserialize(), błędy i użycie .
 • Jak działa end_ packet_ wddx wywołanie funkcji Ends a WDDX packet with the specified ID, błędy i użycie string wddx_packet_end ( resource packet_id ).
 • Jak działa start_ packet_ wddx wywołanie funkcji Starts a new WDDX packet with structure inside it, błędy i użycie resource wddx_packet_start ( [string comment] ).
 • Jak działa value_ serialize_ wddx wywołanie funkcji Serialize a single value into a WDDX packet, błędy i użycie string wddx_serialize_value ( mixed var [, string comment] ).
 • Jak działa vars_ serialize_ wddx wywołanie funkcji Serialize variables into a WDDX packet, błędy i użycie string wddx_serialize_vars ( mixed var_name [, mixed ...] ).
 • Jak działa unserialize_ wddx wywołanie funkcji Unserializes a WDDX packet, błędy i użycie mixed wddx_unserialize ( string packet ).
 • Jak działa procs_ list_ ps_ win32 wywołanie funkcji List running processes, błędy i użycie array win32_ps_list_procs ( void ).
 • Jak działa mem_ stat_ ps_ win32 wywołanie funkcji Stat memory utilization, błędy i użycie array win32_ps_stat_mem ( void ).
 • Jak działa proc_ stat_ ps_ win32 wywołanie funkcji Stat process, błędy i użycie array win32_ps_stat_proc ( [int pid] ).
 • Jak działa service_ create_ win32 wywołanie funkcji Creates a new service entry in the SCM database, błędy i użycie int win32_create_service ( array details [, string machine] ).
 • Jak działa service_ delete_ win32 wywołanie funkcji Deletes a service entry from the SCM database, błędy i użycie int win32_delete_service ( string servicename [, string machine] ).
 • Jak działa message_ control_ last_ get_ win32 wywołanie funkcji Returns the last control message that was sent to this service, błędy i użycie int win32_get_last_control_message ( void ).
 • Jak działa status_ service_ query_ win32 wywołanie funkcji Queries the status of a service, błędy i użycie mixed win32_query_service_status ( string servicename [, string machine] ).
 • Jak działa status_ service_ set_ win32 wywołanie funkcji Update the service status, błędy i użycie bool win32_set_service_status ( int status ).
 • Jak działa dispatcher_ ctrl_ service_ start_ win32 wywołanie funkcji Registers the script with the SCM, so that it can act as the service with the given name, błędy i użycie bool win32_start_service_ctrl_dispatcher ( string name ).
 • Jak działa service_ start_ win32 wywołanie funkcji Starts a service, błędy i użycie int win32_start_service ( string servicename [, string machine] ).
 • Jak działa service_ stop_ win32 wywołanie funkcji Stops a service, błędy i użycie int win32_stop_service ( string servicename [, string machine] ).

PHP programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć.

Programowanie w jezyku PHP.Z