najlepszy stops service co to jest
SŁOWNIK Stops A Service, Starts A Service, Registers The Script With The Scm, So That It Can Act As.
Znaczenie najlepszy stops service definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na W

PHP (skrót od angielskiej nazwy "PHP: Hypertext Preprocessor") to język programowania, który jest szczególnie popularny w branży IT i jest często używany do tworzenia aplikacji internetowych oraz skromnych stron internetowych. PHP jest językiem skryptowym, co oznacza, że jest interpretowany przez serwer internetowy i nie wymaga kompilacji przed uruchomieniem.

 • Jak działa Wordwrap wywołanie funkcji Wraps a string to a given number of characters using a stringbreak character co to jest, błędy i użycie string wordwrap ( string str [, int width [, string break [, bool cut]]] ).
 • Jak działa W32Api_Deftype wywołanie funkcji Defines a type for use with other w32api_functions definicja, błędy i użycie bool w32api_deftype ( string typename, string member1_type, string member1_name [, string ... [, string ...]] ).
 • Jak działa W32Api_Init_Dtype wywołanie funkcji Creates an instance of the data type typename and fills it with the values passed co znaczy, błędy i użycie resource w32api_init_dtype ( string typename, mixed value [, mixed ...] ).
 • Jak działa W32Api_Invoke_Function wywołanie funkcji Invokes function funcname with the arguments passed after the function name słownik, błędy i użycie mixed w32api_invoke_function ( string funcname, mixed argument [, mixed ...] ).
 • Jak działa W32Api_Register_Function wywołanie funkcji Registers function function_name from library with PHP znaczenie, błędy i użycie bool w32api_register_function ( string library, string function_name, string return_type ).
 • Jak działa W32Api_Set_Call_Method wywołanie funkcji Sets the calling method used czym jest, błędy i użycie void w32api_set_call_method ( int method ).
 • Jak działa Wddx_Add_Vars wywołanie funkcji Add variables to a WDDX packet with the specified ID co oznacza, błędy i użycie bool wddx_add_vars ( int packet_id, mixed name_var [, mixed ...] ).
 • Jak działa Wddx_Deserialize wywołanie funkcji Alias of wddx_unserialize() krzyżówka, błędy i użycie .
 • Jak działa Wddx_Packet_End wywołanie funkcji Ends a WDDX packet with the specified ID najlepszy, błędy i użycie string wddx_packet_end ( resource packet_id ).
 • Jak działa Wddx_Packet_Start wywołanie funkcji Starts a new WDDX packet with structure inside it przykłady, błędy i użycie resource wddx_packet_start ( [string comment] ).
 • Jak działa Wddx_Serialize_Value wywołanie funkcji Serialize a single value into a WDDX packet encyklopedia, błędy i użycie string wddx_serialize_value ( mixed var [, string comment] ).
 • Jak działa Wddx_Serialize_Vars wywołanie funkcji Serialize variables into a WDDX packet jak działa, błędy i użycie string wddx_serialize_vars ( mixed var_name [, mixed ...] ).
 • Jak działa Wddx_Unserialize wywołanie funkcji Unserializes a WDDX packet czy, jest, błędy i użycie mixed wddx_unserialize ( string packet ).
 • Jak działa Win32_Ps_List_Procs wywołanie funkcji List running processes pojęcie, błędy i użycie array win32_ps_list_procs ( void ).
 • Jak działa Win32_Ps_Stat_Mem wywołanie funkcji Stat memory utilization wyjaśnienie, błędy i użycie array win32_ps_stat_mem ( void ).
 • Jak działa Win32_Ps_Stat_Proc wywołanie funkcji Stat process opis, błędy i użycie array win32_ps_stat_proc ( [int pid] ).
 • Jak działa Win32_Create_Service wywołanie funkcji Creates a new service entry in the SCM database informacje, błędy i użycie int win32_create_service ( array details [, string machine] ).
 • Jak działa Win32_Delete_Service wywołanie funkcji Deletes a service entry from the SCM database co to jest, błędy i użycie int win32_delete_service ( string servicename [, string machine] ).
 • Jak działa Win32_Get_Last_Control_Message wywołanie funkcji Returns the last control message that was sent to this service definicja, błędy i użycie int win32_get_last_control_message ( void ).
 • Jak działa Win32_Query_Service_Status wywołanie funkcji Queries the status of a service co znaczy, błędy i użycie mixed win32_query_service_status ( string servicename [, string machine] ).
 • Jak działa Win32_Set_Service_Status wywołanie funkcji Update the service status słownik, błędy i użycie bool win32_set_service_status ( int status ).
 • Jak działa Win32_Start_Service_Ctrl_Dispatcher wywołanie funkcji Registers the script with the SCM, so that it can act as the service with the given name znaczenie, błędy i użycie bool win32_start_service_ctrl_dispatcher ( string name ).
 • Jak działa Win32_Start_Service wywołanie funkcji Starts a service czym jest, błędy i użycie int win32_start_service ( string servicename [, string machine] ).
 • Jak działa Win32_Stop_Service wywołanie funkcji Stops a service co oznacza, błędy i użycie int win32_stop_service ( string servicename [, string machine] ).

PeHaPe programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć PHP. Programowanie w jezyku PHP.Z


Żeby zacząć programować w PHP, potrzebujesz tylko:

 1. Dostępu do serwera internetowego obsługującego PHP. Możesz skorzystać z serwera internetowego dostarczanego przez dostawcę usług internetowych lub zainstalować serwer internetowy na swoim komputerze. Najlepiej kup hosting PHP.
 2. Edytora tekstu lub środowiska programistycznego do pisania i edytowania kodu PHP. Możesz użyć darmowego edytora tekstu, takiego jak Notepad++ lub zainwestować w profesjonalne środowisko programistyczne, takie jak Eclipse z SDK dla PHP.
 3. Podstawowa wiedza na temat każdego języka programowania.