options given processor scheme co to jest
ZNACZENIE Set Options On A Given Xsl Processor, Set The Scheme Handlers For The Xslt Processor, Set.
Znaczenie options given processor scheme definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na X

PHP (skrót od angielskiej nazwy "PHP: Hypertext Preprocessor") to język programowania, który jest szczególnie popularny w branży IT i jest często używany do tworzenia aplikacji internetowych oraz skromnych stron internetowych. PHP jest językiem skryptowym, co oznacza, że jest interpretowany przez serwer internetowy i nie wymaga kompilacji przed uruchomieniem.

 • Jak działa Xdiff_File_Diff_Binary wywołanie funkcji Make binary diff of two files co to jest, błędy i użycie bool xdiff_file_diff_binary ( string file1, string file2, string dest ).
 • Jak działa Xpath_Eval_Expression wywołanie funkcji Evaluates the XPath Location Path in the given string definicja, błędy i użycie class XPathContext {.
 • Jak działa Xpath_Eval wywołanie funkcji Evaluates the XPath Location Path in the given string co znaczy, błędy i użycie class XPathContext {.
 • Jak działa Xpath_New_Context wywołanie funkcji Creates new xpath context słownik, błędy i użycie XPathContext xpath_new_context ( domdocument dom_document ).
 • Jak działa Xpath_Register_Ns_Auto wywołanie funkcji Register the given namespace in the passed XPath context znaczenie, błędy i użycie bool xpath_register_ns_auto ( XPathContext xpath_context [, object context_node] ).
 • Jak działa Xpath_Register_Ns wywołanie funkcji Register the given namespace in the passed XPath context czym jest, błędy i użycie bool xpath_register_ns ( XPathContext xpath_context, string prefix, string uri ).
 • Jak działa Xptr_Eval wywołanie funkcji Evaluate the XPtr Location Path in the given string co oznacza, błędy i użycie class XPathContext {.
 • Jak działa Xptr_New_Context wywołanie funkcji Create new XPath Context krzyżówka, błędy i użycie XPathContext xptr_new_context ( void ).
 • Jak działa Xattr_Get wywołanie funkcji Get an extended attribute najlepszy, błędy i użycie string xattr_get ( string filename, string name [, int flags] ).
 • Jak działa Xattr_List wywołanie funkcji Get a list of extended attributes przykłady, błędy i użycie array xattr_list ( string filename [, int flags] ).
 • Jak działa Xattr_Remove wywołanie funkcji Remove an extended attribute encyklopedia, błędy i użycie bool xattr_remove ( string filename, string name [, int flags] ).
 • Jak działa Xattr_Set wywołanie funkcji Set an extended attribute jak działa, błędy i użycie bool xattr_set ( string filename, string name, string value [, int flags] ).
 • Jak działa Xattr_Supported wywołanie funkcji Check if filesystem supports extended attributes czy, jest, błędy i użycie bool xattr_supported ( string filename [, int flags] ).
 • Jak działa Xdiff_File_Diff wywołanie funkcji Make unified diff of two files pojęcie, błędy i użycie bool xdiff_file_diff ( string file1, string file2, string dest [, int context [, bool minimal]] ).
 • Jak działa Xdiff_File_Merge3 wywołanie funkcji Merge 3 files into one wyjaśnienie, błędy i użycie mixed xdiff_file_merge3 ( string file1, string file2, string file3, string dest ).
 • Jak działa Xdiff_File_Patch_Binary wywołanie funkcji Patch a file with a binary diff opis, błędy i użycie bool xdiff_file_patch_binary ( string file, string patch, string dest ).
 • Jak działa Xdiff_File_Patch wywołanie funkcji Patch a file with an unified diff informacje, błędy i użycie mixed xdiff_file_patch ( string file, string patch, string dest [, int flags] ).
 • Jak działa Xdiff_String_Diff_Binary wywołanie funkcji Make binary diff of two strings co to jest, błędy i użycie string xdiff_string_diff_binary ( string str1, string str2 ).
 • Jak działa Xdiff_String_Diff wywołanie funkcji Make unified diff of two strings definicja, błędy i użycie string xdiff_string_diff ( string str1, string str2 [, int context [, bool minimal]] ).
 • Jak działa Xdiff_String_Merge3 wywołanie funkcji Merge 3 strings into one co znaczy, błędy i użycie mixed xdiff_string_merge3 ( string str1, string str2, string str3 [, string &error] ).
 • Jak działa Xdiff_String_Patch_Binary wywołanie funkcji Patch a string with a binary diff słownik, błędy i użycie string xdiff_string_patch_binary ( string str, string patch ).
 • Jak działa Xdiff_String_Patch wywołanie funkcji Patch a string with an unified diff znaczenie, błędy i użycie string xdiff_string_patch ( string str, string patch [, int flags [, string &error]] ).
 • Jak działa Xml_Error_String wywołanie funkcji Get XML parser error string czym jest, błędy i użycie string xml_error_string ( int code ).
 • Jak działa Xml_Get_Current_Byte_Index wywołanie funkcji Get current byte index for an XML parser co oznacza, błędy i użycie int xml_get_current_byte_index ( resource parser ).
 • Jak działa Xml_Get_Current_Column_Number wywołanie funkcji Get current column number for an XML parser krzyżówka, błędy i użycie int xml_get_current_column_number ( resource parser ).
 • Jak działa Xml_Get_Current_Line_Number wywołanie funkcji Get current line number for an XML parser najlepszy, błędy i użycie int xml_get_current_line_number ( resource parser ).
 • Jak działa Xml_Get_Error_Code wywołanie funkcji Get XML parser error code przykłady, błędy i użycie int xml_get_error_code ( resource parser ).
 • Jak działa Xml_Parse_Into_Struct wywołanie funkcji Parse XML data into an array structure encyklopedia, błędy i użycie int xml_parse_into_struct ( resource parser, string data, array &values [, array &index] ).
 • Jak działa Xml_Parse wywołanie funkcji Start parsing an XML document jak działa, błędy i użycie int xml_parse ( resource parser, string data [, bool is_final] ).
 • Jak działa Xml_Parser_Create_Ns wywołanie funkcji Create an XML parser with namespace support czy, jest, błędy i użycie resource xml_parser_create_ns ( [string encoding [, string separator]] ).
 • Jak działa Xml_Parser_Create wywołanie funkcji Create an XML parser pojęcie, błędy i użycie resource xml_parser_create ( [string encoding] ).
 • Jak działa Xml_Parser_Free wywołanie funkcji Free an XML parser wyjaśnienie, błędy i użycie bool xml_parser_free ( resource parser ).
 • Jak działa Xml_Parser_Get_Option wywołanie funkcji Get options from an XML parser opis, błędy i użycie mixed xml_parser_get_option ( resource parser, int option ).
 • Jak działa Xml_Parser_Set_Option wywołanie funkcji Set options in an XML parser informacje, błędy i użycie bool xml_parser_set_option ( resource parser, int option, mixed value ).
 • Jak działa Xml_Set_Character_Data_Handler wywołanie funkcji Set up character data handler co to jest, błędy i użycie bool xml_set_character_data_handler ( resource parser, callback handler ).
 • Jak działa Xml_Set_Default_Handler wywołanie funkcji Set up default handler definicja, błędy i użycie bool xml_set_default_handler ( resource parser, callback handler ).
 • Jak działa Xml_Set_Element_Handler wywołanie funkcji Set up start and end element handlers co znaczy, błędy i użycie bool xml_set_element_handler ( resource parser, callback start_element_handler, callback end_element_handler ).
 • Jak działa Xml_Set_End_Namespace_Decl_Handler wywołanie funkcji Set up end namespace declaration handler słownik, błędy i użycie bool xml_set_end_namespace_decl_handler ( resource parser, callback handler ).
 • Jak działa Xml_Set_External_Entity_Ref_Handler wywołanie funkcji Set up external entity reference handler znaczenie, błędy i użycie bool xml_set_external_entity_ref_handler ( resource parser, callback handler ).
 • Jak działa Xml_Set_Notation_Decl_Handler wywołanie funkcji Set up notation declaration handler czym jest, błędy i użycie bool xml_set_notation_decl_handler ( resource parser, callback handler ).
 • Jak działa Xml_Set_Object wywołanie funkcji Use XML Parser within an object co oznacza, błędy i użycie bool xml_set_object ( resource parser, object &object ).
 • Jak działa Xml_Set_Processing_Instruction_Handler wywołanie funkcji Set up processing instruction (PI) handler krzyżówka, błędy i użycie bool xml_set_processing_instruction_handler ( resource parser, callback handler ).
 • Jak działa Xml_Set_Start_Namespace_Decl_Handler wywołanie funkcji Set up start namespace declaration handler najlepszy, błędy i użycie bool xml_set_start_namespace_decl_handler ( resource parser, callback handler ).
 • Jak działa Xml_Set_Unparsed_Entity_Decl_Handler wywołanie funkcji Set up unparsed entity declaration handler przykłady, błędy i użycie bool xml_set_unparsed_entity_decl_handler ( resource parser, callback handler ).
 • Jak działa Xmlrpc_Decode_Request wywołanie funkcji Decodes XML into native PHP types encyklopedia, błędy i użycie array xmlrpc_decode_request ( string xml, string &method [, string encoding] ).
 • Jak działa Xmlrpc_Decode wywołanie funkcji Decodes XML into native PHP types jak działa, błędy i użycie array xmlrpc_decode ( string xml [, string encoding] ).
 • Jak działa Xmlrpc_Encode_Request wywołanie funkcji Generates XML for a method request czy, jest, błędy i użycie string xmlrpc_encode_request ( string method, mixed params [, array output_options] ).
 • Jak działa Xmlrpc_Encode wywołanie funkcji Generates XML for a PHP value pojęcie, błędy i użycie string xmlrpc_encode ( mixed value ).
 • Jak działa Xmlrpc_Get_Type wywołanie funkcji Gets xmlrpc type for a PHP value wyjaśnienie, błędy i użycie string xmlrpc_get_type ( mixed value ).
 • Jak działa Xmlrpc_Is_Fault wywołanie funkcji Determines if an array value represents an XMLRPC fault opis, błędy i użycie bool xmlrpc_is_fault ( array arg ).
 • Jak działa Xmlrpc_Parse_Method_Descriptions wywołanie funkcji Decodes XML into a list of method descriptions informacje, błędy i użycie array xmlrpc_parse_method_descriptions ( string xml ).
 • Jak działa Xmlrpc_Server_Add_Introspection_Data wywołanie funkcji Adds introspection documentation co to jest, błędy i użycie int xmlrpc_server_add_introspection_data ( resource server, array desc ).
 • Jak działa Xmlrpc_Server_Call_Method wywołanie funkcji Parses XML requests and call methods definicja, błędy i użycie string xmlrpc_server_call_method ( resource server, string xml, mixed user_data [, array output_options] ).
 • Jak działa Xmlrpc_Server_Create wywołanie funkcji Creates an xmlrpc server co znaczy, błędy i użycie resource xmlrpc_server_create ( void ).
 • Jak działa Xmlrpc_Server_Destroy wywołanie funkcji Destroys server resources słownik, błędy i użycie int xmlrpc_server_destroy ( resource server ).
 • Jak działa Xmlrpc_Server_Register_Introspection_Callback wywołanie funkcji Register a PHP function to generate documentation znaczenie, błędy i użycie bool xmlrpc_server_register_introspection_callback ( resource server, string function ).
 • Jak działa Xmlrpc_Server_Register_Method wywołanie funkcji Register a PHP function to resource method matching method_name czym jest, błędy i użycie bool xmlrpc_server_register_method ( resource server, string method_name, string function ).
 • Jak działa Xmlrpc_Set_Type wywołanie funkcji Sets xmlrpc type, base64 or datetime, for a PHP string value co oznacza, błędy i użycie bool xmlrpc_set_type ( string &value, string type ).
 • Jak działa Xmlreader_Close wywołanie funkcji Close the XMLReader input krzyżówka, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa Xmlreader_Expand wywołanie funkcji Returns a copy of the current node as a DOM object najlepszy, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa Xmlreader_Getattribute wywołanie funkcji Get the value of a named attribute przykłady, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa Xmlreader_Getattributeno wywołanie funkcji Get the value of an attribute by index encyklopedia, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa Xmlreader_Getattributens wywołanie funkcji Get the value of an attribute by localname and URI jak działa, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa Xmlreader_Getparserproperty wywołanie funkcji Indicates if specified property has been set czy, jest, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa Xmlreader_Isvalid wywołanie funkcji Indicates if the parsed document is valid pojęcie, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa Xmlreader_Lookupnamespace wywołanie funkcji Lookup namespace for a prefix wyjaśnienie, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa Xmlreader_Movetoattribute wywołanie funkcji Move cursor to a named attribute opis, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa Xmlreader_Movetoattributeno wywołanie funkcji Move cursor to an attribute by index informacje, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa Xmlreader_Movetoattributens wywołanie funkcji Move cursor to a named attribute co to jest, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa Xmlreader_Movetoelement wywołanie funkcji Position cursor on the parent Element of current Attribute definicja, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa Xmlreader_Movetofirstattribute wywołanie funkcji Position cursor on the first Attribute co znaczy, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa Xmlreader_Movetonextattribute wywołanie funkcji Position cursor on the next Attribute słownik, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa Xmlreader_Next wywołanie funkcji Move cursor to next node skipping all subtrees znaczenie, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa Xmlreader_Open wywołanie funkcji Set the URI containing the XML to parse czym jest, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa Xmlreader_Read wywołanie funkcji Move to next node in document co oznacza, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa Xmlreader_Setparserproperty wywołanie funkcji Set or Unset parser options krzyżówka, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa Xmlreader_Setrelaxngschema wywołanie funkcji Set the filename or URI for a RelaxNG Schema najlepszy, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa Xmlreader_Setrelaxngschemasource wywołanie funkcji Set the data containing a RelaxNG Schema przykłady, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa Xmlreader_Xml wywołanie funkcji Set the data containing the XML to parse encyklopedia, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa Xsl_Xsltprocessor_Construct wywołanie funkcji Creates a new XSLTProcessor object jak działa, błędy i użycie class XSLTProcessor {.
 • Jak działa Xsl_Xsltprocessor_Get_Parameter wywołanie funkcji Get value of a parameter czy, jest, błędy i użycie class XSLTProcessor {.
 • Jak działa Xsl_Xsltprocessor_Has_Exslt_Support wywołanie funkcji Determine if PHP has EXSLT support pojęcie, błędy i użycie class XSLTProcessor {.
 • Jak działa Xsl_Xsltprocessor_Import_Stylesheet wywołanie funkcji Import stylesheet wyjaśnienie, błędy i użycie class XSLTProcessor {.
 • Jak działa Xsl_Xsltprocessor_Register_Php_Functions wywołanie funkcji Enables the ability to use PHP functions as XSLT functions opis, błędy i użycie class XSLTProcessor {.
 • Jak działa Xsl_Xsltprocessor_Remove_Parameter wywołanie funkcji Remove parameter informacje, błędy i użycie class XSLTProcessor {.
 • Jak działa Xsl_Xsltprocessor_Set_Parameter wywołanie funkcji Set value for a parameter co to jest, błędy i użycie class XSLTProcessor {.
 • Jak działa Xsl_Xsltprocessor_Transform_To_Doc wywołanie funkcji Transform to a DOMDocument definicja, błędy i użycie class XSLTProcessor {.
 • Jak działa Xsl_Xsltprocessor_Transform_To_Uri wywołanie funkcji Transform to URI co znaczy, błędy i użycie class XSLTProcessor {.
 • Jak działa Xsl_Xsltprocessor_Transform_To_Xml wywołanie funkcji Transform to XML słownik, błędy i użycie class XSLTProcessor {.
 • Jak działa Xslt_Backend_Info wywołanie funkcji Returns the information on the compilation settings of the backend znaczenie, błędy i użycie string xslt_backend_info ( void ).
 • Jak działa Xslt_Backend_Name wywołanie funkcji Returns the name of the backend czym jest, błędy i użycie string xslt_backend_name ( void ).
 • Jak działa Xslt_Backend_Version wywołanie funkcji Returns the version number of Sablotron co oznacza, błędy i użycie string xslt_backend_version ( void ).
 • Jak działa Xslt_Create wywołanie funkcji Create a new XSLT processor krzyżówka, błędy i użycie resource xslt_create ( void ).
 • Jak działa Xslt_Errno wywołanie funkcji Returns an error number najlepszy, błędy i użycie int xslt_errno ( resource xh ).
 • Jak działa Xslt_Error wywołanie funkcji Returns an error string przykłady, błędy i użycie string xslt_error ( resource xh ).
 • Jak działa Xslt_Free wywołanie funkcji Free XSLT processor encyklopedia, błędy i użycie void xslt_free ( resource xh ).
 • Jak działa Xslt_Getopt wywołanie funkcji Get options on a given xsl processor jak działa, błędy i użycie int xslt_getopt ( resource processor ).
 • Jak działa Xslt_Process wywołanie funkcji Perform an XSLT transformation czy, jest, błędy i użycie mixed xslt_process ( resource xh, string xmlcontainer, string xslcontainer [, string resultcontainer [, array arguments [, array parameters]]] ).
 • Jak działa Xslt_Set_Base wywołanie funkcji Set the base URI for all XSLT transformations pojęcie, błędy i użycie void xslt_set_base ( resource xh, string uri ).
 • Jak działa Xslt_Set_Encoding wywołanie funkcji Set the encoding for the parsing of XML documents wyjaśnienie, błędy i użycie void xslt_set_encoding ( resource xh, string encoding ).
 • Jak działa Xslt_Set_Error_Handler wywołanie funkcji Set an error handler for a XSLT processor opis, błędy i użycie void xslt_set_error_handler ( resource xh, mixed handler ).
 • Jak działa Xslt_Set_Log wywołanie funkcji Set the log file to write log messages to informacje, błędy i użycie void xslt_set_log ( resource xh [, mixed log] ).
 • Jak działa Xslt_Set_Object wywołanie funkcji Sets the object in which to resolve callback functions co to jest, błędy i użycie bool xslt_set_object ( resource processor, object &obj ).
 • Jak działa Xslt_Set_Sax_Handler wywołanie funkcji Set SAX handlers for a XSLT processor definicja, błędy i użycie void xslt_set_sax_handler ( resource xh, array handlers ).
 • Jak działa Xslt_Set_Sax_Handlers wywołanie funkcji Set the SAX handlers to be called when the XML document gets processed co znaczy, błędy i użycie void xslt_set_sax_handlers ( resource processor, array handlers ).
 • Jak działa Xslt_Set_Scheme_Handler wywołanie funkcji Set Scheme handlers for a XSLT processor słownik, błędy i użycie void xslt_set_scheme_handler ( resource xh, array handlers ).
 • Jak działa Xslt_Set_Scheme_Handlers wywołanie funkcji Set the scheme handlers for the XSLT processor znaczenie, błędy i użycie void xslt_set_scheme_handlers ( resource processor, array handlers ).
 • Jak działa Xslt_Setopt wywołanie funkcji Set options on a given xsl processor czym jest, błędy i użycie mixed xslt_setopt ( resource processor, int newmask ).

PeHaPe programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć PHP. Programowanie w jezyku PHP.Z


Żeby zacząć programować w PHP, potrzebujesz tylko:

 1. Dostępu do serwera internetowego obsługującego PHP. Możesz skorzystać z serwera internetowego dostarczanego przez dostawcę usług internetowych lub zainstalować serwer internetowy na swoim komputerze. Najlepiej kup hosting PHP.
 2. Edytora tekstu lub środowiska programistycznego do pisania i edytowania kodu PHP. Możesz użyć darmowego edytora tekstu, takiego jak Notepad++ lub zainwestować w profesjonalne środowisko programistyczne, takie jak Eclipse z SDK dla PHP.
 3. Podstawowa wiedza na temat każdego języka programowania.