returns order number returns co to jest
Returns The Order Number For A Map, Returns The Next Key-Value Pair In The Named Map, Returns The.
Znaczenie returns order number returns definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na Y

 • Jak działa close_ yaz wywołanie funkcji Close YAZ connection, błędy i użycie bool yaz_close ( resource id ).
 • Jak działa addinfo_ yaz wywołanie funkcji Returns additional error information, błędy i użycie string yaz_addinfo ( resource id ).
 • Jak działa conf_ ccl_ yaz wywołanie funkcji Configure CCL parser, błędy i użycie void yaz_ccl_conf ( resource id, array config ).
 • Jak działa parse_ ccl_ yaz wywołanie funkcji Invoke CCL Parser, błędy i użycie bool yaz_ccl_parse ( resource id, string query, array &result ).
 • Jak działa connect_ yaz wywołanie funkcji Prepares for a connection to a Z39.50 server, błędy i użycie mixed yaz_connect ( string zurl [, mixed options] ).
 • Jak działa database_ yaz wywołanie funkcji Specifies the databases within a session, błędy i użycie bool yaz_database ( resource id, string databases ).
 • Jak działa element_ yaz wywołanie funkcji Specifies Element-Set Name for retrieval, błędy i użycie bool yaz_element ( resource id, string elementset ).
 • Jak działa errno_ yaz wywołanie funkcji Returns error number, błędy i użycie int yaz_errno ( resource id ).
 • Jak działa error_ yaz wywołanie funkcji Returns error description, błędy i użycie string yaz_error ( resource id ).
 • Jak działa result_ es_ yaz wywołanie funkcji Inspects Extended Services Result, błędy i użycie array yaz_es_result ( resource id ).
 • Jak działa option_ get_ yaz wywołanie funkcji Returns value of option for connection, błędy i użycie string yaz_get_option ( resource id, string name ).
 • Jak działa hits_ yaz wywołanie funkcji Returns number of hits for last search, błędy i użycie int yaz_hits ( resource id [, array searchresult] ).
 • Jak działa itemorder_ yaz wywołanie funkcji Prepares for Z39.50 Item Order with an ILL-Request package, błędy i użycie void yaz_itemorder ( resource id, array args ).
 • Jak działa present_ yaz wywołanie funkcji Prepares for retrieval (Z39.50 present), błędy i użycie bool yaz_present ( resource id ).
 • Jak działa range_ yaz wywołanie funkcji Specifies a range of records to retrieve, błędy i użycie void yaz_range ( resource id, int start, int number ).
 • Jak działa record_ yaz wywołanie funkcji Returns a record, błędy i użycie string yaz_record ( resource id, int pos, string type ).
 • Jak działa result_ scan_ yaz wywołanie funkcji Returns Scan Response result, błędy i użycie array yaz_scan_result ( resource id [, array &result] ).
 • Jak działa scan_ yaz wywołanie funkcji Prepares for a scan, błędy i użycie void yaz_scan ( resource id, string type, string startterm [, array flags] ).
 • Jak działa schema_ yaz wywołanie funkcji Specifies schema for retrieval, błędy i użycie void yaz_schema ( resource id, string schema ).
 • Jak działa search_ yaz wywołanie funkcji Prepares for a search, błędy i użycie bool yaz_search ( resource id, string type, string query ).
 • Jak działa option_ set_ yaz wywołanie funkcji Sets one or more options for connection, błędy i użycie void yaz_set_option ( resource id, string name, string value ).
 • Jak działa sort_ yaz wywołanie funkcji Sets sorting criteria, błędy i użycie void yaz_sort ( resource id, string criteria ).
 • Jak działa syntax_ yaz wywołanie funkcji Specifies the preferred record syntax for retrieval, błędy i użycie void yaz_syntax ( resource id, string syntax ).
 • Jak działa wait_ yaz wywołanie funkcji Wait for Z39.50 requests to complete, błędy i użycie mixed yaz_wait ( [array &options] ).
 • Jak działa all_ yp wywołanie funkcji Traverse the map and call a function on each entry, błędy i użycie void yp_all ( string domain, string map, string callback ).
 • Jak działa cat_ yp wywołanie funkcji Return an array containing the entire map, błędy i użycie array yp_cat ( string domain, string map ).
 • Jak działa string_ err_ yp wywołanie funkcji Returns the error string associated with the given error code, błędy i użycie string yp_err_string ( int errorcode ).
 • Jak działa errno_ yp wywołanie funkcji Returns the error code of the previous operation, błędy i użycie int yp_errno ( void ).
 • Jak działa first_ yp wywołanie funkcji Returns the first key-value pair from the named map, błędy i użycie array yp_first ( string domain, string map ).
 • Jak działa domain_ default_ get_ yp wywołanie funkcji Fetches the machine's default NIS domain, błędy i użycie string yp_get_default_domain ( void ).
 • Jak działa master_ yp wywołanie funkcji Returns the machine name of the master NIS server for a map, błędy i użycie string yp_master ( string domain, string map ).
 • Jak działa match_ yp wywołanie funkcji Returns the matched line, błędy i użycie string yp_match ( string domain, string map, string key ).
 • Jak działa next_ yp wywołanie funkcji Returns the next key-value pair in the named map, błędy i użycie array yp_next ( string domain, string map, string key ).
 • Jak działa order_ yp wywołanie funkcji Returns the order number for a map, błędy i użycie int yp_order ( string domain, string map ).

PHP programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć.

Programowanie w jezyku PHP.Z