robi validateidentifier co to jest
Jak użyć w PHP Whether or not to validate the passed identifier on any transaction it is passed to.
Znaczenie robi validateidentifier definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji m_validateidentifier()

Nazwa funkcji: m_validateidentifier()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Whether or not to validate the passed identifier on any transaction it is passed to
Zastosowanie w programowaniu: int m_validateidentifier ( resource conn, int tf )
Wersja PHP dla programisty (PHP 5 >= 5.1.0RC1)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik M .