robi output_ http co to jest
Jak użyć w PHP Set/Get HTTP output character encoding błędy. Zastosowanie mixed mb_http_output.
Znaczenie robi output_ http definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji mb_http_output()

Nazwa funkcji: mb_http_output()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Set/Get HTTP output character encoding
Zastosowanie w programowaniu: mixed mb_http_output ( [string encoding] )
Wersja PHP dla programisty (PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik M .