mysqli_select_db wykorzystanie co to jest
Jak użyć w PHP Selects the default database for database queries błędy. Zastosowanie bool mysqli.
Znaczenie mysqli_select_db wykorzystanie definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji mysqli_select_db()

Nazwa funkcji: mysqli_select_db()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Selects the default database for database queries
Zastosowanie w programowaniu: bool mysqli_select_db ( mysqli link, string dbname )
Wersja PHP dla programisty (PHP 5)

PHP przykład użycia mysqli_select_db pomoc. Jak działa mysqli_select_db kod programu. Wykorzystanie kodu mysqli_select_db w programie PHP8. Obsługa funkcji mysqli_select_db w klasie.

Inne metody jak PHP MYSQLI_SELECT_DB w programowaniu PHP w Słownik M .

  • Dodano:
  • Autor: