halfdelay_ ncurses co to jest
Jak użyć w PHP Put terminal into halfdelay mode błędy. Zastosowanie int ncurses_halfdelay ( int.
Znaczenie halfdelay_ ncurses definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji ncurses_halfdelay()

Nazwa funkcji: ncurses_halfdelay()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Put terminal into halfdelay mode
Zastosowanie w programowaniu: int ncurses_halfdelay ( int tenth )
Wersja PHP dla programisty (PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

PHP przykład użycia ncurses_halfdelay pomoc. Jak działa ncurses_halfdelay kod programu. Wykorzystanie kodu ncurses_halfdelay w programie PHP8. Obsługa funkcji ncurses_halfdelay w klasie.

Inne metody jak PHP NCURSES_HALFDELAY w programowaniu PHP w Słownik N .

  • Dodano:
  • Autor: