robi colors_ has_ ncurses co to jest
Jak użyć w PHP Check if terminal has colors błędy. Zastosowanie bool ncurses_has_colors ( void ) w.
Znaczenie robi colors_ has_ ncurses definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji ncurses_has_colors()

Nazwa funkcji: ncurses_has_colors()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Check if terminal has colors
Zastosowanie w programowaniu: bool ncurses_has_colors ( void )
Wersja PHP dla programisty (PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik N .