text_ root_ draw_ newt co to jest
Jak użyć w PHP Displays the string text at the position indicated błędy. Zastosowanie void newt.
Znaczenie text_ root_ draw_ newt definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji newt_draw_root_text()

Nazwa funkcji: newt_draw_root_text()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Displays the string text at the position indicated
Zastosowanie w programowaniu: void newt_draw_root_text ( int left, int top, string text )
Wersja PHP dla programisty (PECL)

PHP przykład użycia newt_draw_root_text pomoc. Jak działa newt_draw_root_text kod programu. Wykorzystanie kodu newt_draw_root_text w programie PHP8. Obsługa funkcji newt_draw_root_text w klasie.

Inne metody jak PHP NEWT_DRAW_ROOT_TEXT w programowaniu PHP w Słownik N .

  • Dodano:
  • Autor: