robi array_ fetch co to jest
Jak użyć w PHP Returns the next row from the result data as an associative ornumeric array, or both.
Znaczenie robi array_ fetch definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji oci_fetch_array()

Nazwa funkcji: oci_fetch_array()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Returns the next row from the result data as an associative ornumeric array, or both
Zastosowanie w programowaniu: array oci_fetch_array ( resource statement [, int mode] )
Wersja PHP dla programisty (PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik O .