robi row_ fetch co to jest
Jak użyć w PHP Returns the next row from the result data as a numeric array błędy. Zastosowanie.
Znaczenie robi row_ fetch definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji oci_fetch_row()

Nazwa funkcji: oci_fetch_row()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Returns the next row from the result data as a numeric array
Zastosowanie w programowaniu: array oci_fetch_row ( resource statement )
Wersja PHP dla programisty (PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik O .