robi parse_ x509_ openssl co to jest
Jak użyć w PHP Parse an X509 certificate and return the information as anarray błędy. Zastosowanie.
Znaczenie robi parse_ x509_ openssl definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji openssl_x509_parse()

Nazwa funkcji: openssl_x509_parse()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Parse an X509 certificate and return the information as anarray
Zastosowanie w programowaniu: array openssl_x509_parse ( mixed x509cert [, bool shortnames] )
Wersja PHP dla programisty (PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik O .