robi vars_ rewrite_ reset co to jest
Jak użyć w PHP Reset URL rewriter values błędy. Zastosowanie bool output_reset_rewrite_vars ( void.
Znaczenie robi vars_ rewrite_ reset definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji output_reset_rewrite_vars()

Nazwa funkcji: output_reset_rewrite_vars()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Reset URL rewriter values
Zastosowanie w programowaniu: bool output_reset_rewrite_vars ( void )
Wersja PHP dla programisty (PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik O .