robi num_ field_ ovrimos co to jest
Jak użyć w PHP Returns the (1-based) index of the output column błędy. Zastosowanie int ovrimos.
Znaczenie robi num_ field_ ovrimos definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji ovrimos_field_num()

Nazwa funkcji: ovrimos_field_num()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Returns the (1-based) index of the output column
Zastosowanie w programowaniu: int ovrimos_field_num ( int result_id, string field_name )
Wersja PHP dla programisty (PHP 4 >= 4.0.3, PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik O .