robi type_ field_ ovrimos co to jest
Jak użyć w PHP Returns the (numeric) type of the output column błędy. Zastosowanie int ovrimos.
Znaczenie robi type_ field_ ovrimos definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji ovrimos_field_type()

Nazwa funkcji: ovrimos_field_type()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Returns the (numeric) type of the output column
Zastosowanie w programowaniu: int ovrimos_field_type ( int result_id, int field_number )
Wersja PHP dla programisty (PHP 4 >= 4.0.3, PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik O .