robi domain_ add_ vpopmail co to jest
Jak użyć w PHP Add a new virtual domain błędy. Zastosowanie bool vpopmail_add_domain_ex ( string.
Znaczenie robi domain_ add_ vpopmail definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji vpopmail_add_domain_ex()

Nazwa funkcji: vpopmail_add_domain_ex()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Add a new virtual domain
Zastosowanie w programowaniu: bool vpopmail_add_domain_ex ( string domain, string passwd [, string quota [, string bounce [, bool apop]]] )
Wersja PHP dla programisty (4.0.5 - 4.2.3 only, PECL)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik V .