robi diff_ string_ xdiff co to jest
Jak użyć w PHP Make unified diff of two strings błędy. Zastosowanie string xdiff_string_diff.
Znaczenie robi diff_ string_ xdiff definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji xdiff_string_diff()

Nazwa funkcji: xdiff_string_diff()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Make unified diff of two strings
Zastosowanie w programowaniu: string xdiff_string_diff ( string str1, string str2 [, int context [, bool minimal]] )
Wersja PHP dla programisty (PECL)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik X .