robi decode_ xmlrpc co to jest
Jak użyć w PHP Decodes XML into native PHP types błędy. Zastosowanie array xmlrpc_decode ( string.
Znaczenie robi decode_ xmlrpc definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji xmlrpc_decode()

Nazwa funkcji: xmlrpc_decode()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Decodes XML into native PHP types
Zastosowanie w programowaniu: array xmlrpc_decode ( string xml [, string encoding] )
Wersja PHP dla programisty (PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik X .