definicje tutorial co to jest
Pomoc, wyjaśnienie i znaczenie definicji z IT. Jak użyć, wykorzystać funkcje, metody. Słownik PHP.
Znaczenie definicje tutorial definicja.

ERP - Enterprise Resource Planning

Systemy Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa (z ang. Enterprise Resource Planning - ERP), reprezentują grupę zintegrowanych systemów informatycznych, tj. modułowo zorganizowanych systemów informatycznych przedsiębiorstwa. Zbierają w jeden spójny system wszystkie tradycyjne funkcje zarządcze (związane z księgowością finansową i zarządczą, finansami, kadrami i płacami, technicznym przygotowaniem produkcji oraz jej sterowaniem, zaopatrzeniem, gospodarką magazynową, planowaniem i realizacją sprzedaży oraz logistyką, zarządzaniem jakością).

W skład systemów ERP mogą wchodzić również inne moduły, jak np. moduł zarządzania transportem, controlling, czy zarządzanie projektami. Systemy ERP są dosyć elastyczne i umożliwiają dopasowanie ich do specyfiki poszczególnych przedsiębiorstw, m.in. dlatego, iż poszczególne moduły mogą być wzajemnie niezależne od siebie (tzn. mogą pracować bez obecności innych modułów).

Systemy te zazwyczaj pozwalają też na ustalenie uprawnień dostępu dla poszczególnych użytkowników. Inną cechą charakterystyczną systemów jest umożliwienie użytkownikom wykonania procesu planowania "z dołu do góry" (ang. bottom-up replanning), czyli możliwości wprowadzania zmian (nanoszenia poprawek, rozpatrywania alternatywnych rozwiązań) w rozwiązaniach zaproponowanych przez system (np. zmiana wielkości partii dostawczej)[1].

Zastosowanie systemów ERP

Systemy ERP mogą być wykorzystywane w przedsiębiorstwach nieprodukcyjnych (usługowych, dystrybucyjnych), oraz produkcyjnych, o różnych typach produkcji. Przykładowo, systemy ERP dedykowane dla produkcji zleceniowej (dyskretnej) obsługują wytwarzanie na zamówienie jednostkowych wyrobów, jak np. części samochodowych czy mebli. Systemy ERP dla produkcji procesowej (ciągłej) obsługują procesy łączenia, rozdzielania, formowania lub przeprowadzania reakcji chemicznych, np. w rafineriach lub przy produkcji farb. Systemy ERP dla przedsiębiorstw konstruujących na zamówienie i realizujących złożone projekty (ETO) obsługują procesy konstrukcyjne i technologiczne, budżetowanie i kosztorysowanie, zarządzanie projektami, itd., co charakteryzuje np. przedsiębiorstwa budowlane.

źródło: http://pl.wikipedia.org, http://decyzje-it.pl