additional benefit co to jest
ABAP definicja additional benefit. Co znaczy Contractual agreement providing for a higher.
Znaczenie additional benefit definicja.

Czy przydatne?

Definicja additional benefit

Co znaczy:

Contractual agreement providing for a higher disability benefit as from a certain degree of disability.

Słownik i definicje SAPa na A.