additional language co to jest
ABAP definicja additional language. Co znaczy mapped by the current character set of the.
Znaczenie additional language definicja.

Czy przydatne?

Definicja additional language

Co znaczy:

A language that cannot be mapped by the current character set of the application server.

The current character set is determined by the active code page of the application server.

Słownik i definicje SAPa na A.