additional revenue co to jest
ABAP definicja additional revenue. Co znaczy The share of the revenues made available to increase.
Znaczenie additional revenue definicja.

Czy przydatne?

Definicja additional revenue

Co znaczy:

The share of the revenues made available to increase the expenditure budget.

Słownik i definicje SAPa na A.