additional value days co to jest
ABAP definicja additional value days. Co znaczy A number of days that can elapse after the billing.
Znaczenie additional value days definicja.

Czy przydatne?

Definicja additional value days

Co znaczy ADDITIONAL VALUE DAYS:

A number of days that can elapse after the billing date before the terms of payment become effective.

SAP przykład użycia ADDITIONAL-VALUE-DAYS pomoc. Jak działa additional-value-days kod programu ABAP. Wykorzystanie kodu Additional-Value-Days w programie funtion module SE37. Obsługa funkcji additional-value-days w klasie.

Słownik i definicje SAPa na A.

  • Dodano:
  • Autor: