affinity co to jest
ABAP definicja affinity. Co znaczy A measure of how likely selling one item will positively affect.
Znaczenie affinity definicja.

Czy przydatne?

Definicja affinity

Co znaczy:

A measure of how likely selling one item will positively affect selling another item when promoted together.

Słownik i definicje SAPa na A.