aggregate expression co to jest
ABAP definicja aggregate expression. Co znaczy Specification of a column in the SELECT statement.
Znaczenie aggregate expression definicja.

Czy przydatne?

Definicja aggregate expression

Co znaczy:

Specification of a column in the SELECT statement using an aggregate function.

Słownik i definicje SAPa na A.