alternate server co to jest
ABAP definicja alternate server. Co znaczy A spool server that substitutes for another spool server.
Znaczenie alternate server definicja.

Czy przydatne?

Definicja alternate server

Co znaczy:

A spool server that substitutes for another spool server that is either down or overloaded.

Słownik i definicje SAPa na A.