amount determination co to jest
ABAP definicja amount determination. Co znaczy A function for determining and transferring.
Znaczenie amount determination definicja.

Czy przydatne?

Definicja amount determination

Co znaczy:

A function for determining and transferring quantitative data on agents.

Słownik i definicje SAPa na A.