depreciation meter co to jest
ABAP definicja depreciation meter. Co znaczy The time period after which a qualification is worth.
Znaczenie depreciation meter definicja.

Czy przydatne?

Definicja depreciation meter

Co znaczy:

The time period after which a qualification is worth half its original value.

The depreciation meter is expressed in years and months.

Słownik i definicje SAPa na D.