depreciation type co to jest
ABAP definicja depreciation type (SBO). Co znaczy A label for classifying depreciation based on the.
Znaczenie depreciation type definicja.

Czy przydatne?

Definicja depreciation type (SBO)

Co znaczy:

A label for classifying depreciation based on the reason for the depreciation.

Słownik i definicje SAPa na D.