dcrimination node co to jest
ABAP definicja discrimination node. Co znaczy Node of a discrimination net w systemie SAP. Pomoc.
Znaczenie dcrimination node definicja.

Czy przydatne?

Definicja discrimination node

Co znaczy:

Node of a discrimination net.

Słownik i definicje SAPa na D.